เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน งานบุญสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เเละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมวัตถุมงคล ลงในพระบรมธาตุเจดีย์ ณ ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อวันที่


เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน งานบุญสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เเละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมวัตถุมงคล ลงในพระบรมธาตุเจดีย์ ณ ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม  ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน
งานบุญสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เเละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมวัตถุมงคล ลงในพระบรมธาตุเจดีย์

ณ ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559
เวลา 8.30 - 14.00 น.

จะมีพิธีบวงสรวง เเละเจริญพระพุทธมนต์ 
โดยพระคุณเจ้าวัดจันทารามท่าซุง 9 รูป

ในงานนี้มีการมอบสิ่งอันเป็นมงคลกับบุคคลทั่วไป คือ 
(มอบให้ฟรีครับ)
1.พระบรมสารีริกธาตุ
2.พระผงสมเด็จองค์ปฐม (บรรจุพระอรหันตธาตุ) 
3.พระธาตุข้าวบิณฑ์ 
4.พระธาตุพระสิวลี วรรณะ เเละสัณฐานรวม
ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ท่านใดจะไปร่วมงานติดต่อ
โทร. 087-161-3383, 083-313-0244 (ชมรมวัชรธาตุ)
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน งานบุญสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เเละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมวัตถุมงคล ลงในพระบรมธาตุเจดีย์ ณ ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม  ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน งานบุญสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เเละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมวัตถุมงคล ลงในพระบรมธาตุเจดีย์ ณ ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม  ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน งานบุญสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เเละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมวัตถุมงคล ลงในพระบรมธาตุเจดีย์ ณ ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม  ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


รูปภาพ - เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน งานบุญสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เเละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมวัตถุมงคล ลงในพระบรมธาตุเจดีย์ ณ ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน งานบุญสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เเละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมวัตถุมงคล ลงในพระบรมธาตุเจดีย์ ณ ศูนย์วิปัสนาวัชรธาตุอุทยานธรรม  ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

บทความอื่นๆ