เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตาเจิมและปิดทอง ปลียอดฉัตร 9 ชั้น ซึ่งจะกางเหนือ พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

เผยแพร่เมื่อวันที่

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมวัชรธาตุ
เมตาเจิมและปิดทอง ปลียอดฉัตร 9 ชั้น 
ซึ่งจะกางเหนือ พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม 
ต.ลาดบัวขาว อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 12 กค 2558 เวลา 18.58 น.
โดยมีพระมหาทรงศักดิ์ เป็นตัวแทนชมรมวัชรธาตุ
รูปภาพ - เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตาเจิมและปิดทอง ปลียอดฉัตร 9 ชั้น ซึ่งจะกางเหนือ พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตาเจิมและปิดทอง ปลียอดฉัตร 9 ชั้น  ซึ่งจะกางเหนือ พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตาเจิมและปิดทอง ปลียอดฉัตร 9 ชั้น  ซึ่งจะกางเหนือ พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตาเจิมและปิดทอง ปลียอดฉัตร 9 ชั้น  ซึ่งจะกางเหนือ พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทความอื่นๆ