ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อวันที่ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี 
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560
ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2560


ปัจจัยที่ได้มาจักนำไป
1.สร้างกฎิที่พักอาศัยพระภิกษุสงฆ์ และ สร้างห้องน้ำ พร้อมสร้างบำรุง ศาสนสถาน ทุกอย่าง
2.กองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ (รักษาพระภิกษุและสามเณรเจ็บป่วยในศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม )
3.สร้างถนนในศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม 
4.ดูแลพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในด้านปัจจัย4 ตามสมควรร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
1. ประธานอุปถัมภ์ กองละ 3,000 บาท 
(เจ้าภาพประธานอุปถัมภ์ 1 กอง จะมีชุดผ้าไตรกฐิน 1 ชุด)
2. ประธานกรรมการ กองละ 1,000 บาท
( เจ้าภาพประธานกรรมการ 1 กอง จะมีผ้ากฐิน 1 ผืน)
3. รองประธานกรรมการ กองละ 500 บาท 
4. กรรมการ กองละ 100 บาท
5. หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับ


เลขที่บัญชีร่วมบุญ
ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปร่วมบุญกฐิน

ติดต่อสอบถามร่วมบุญ และส่งข้อมูลร่วมบุญทางนี้
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม (ชมรมวัชรธาตุ)
โทร. 098-3242429 / 089-9965426
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


ทอดถวายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 
 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
กำหนดการ 
9.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน 
11.30 น. ถวายภัตรตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และแขกผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน
13.00 น. ถวายผ้ากฐิน - กรวดน้ำรับพร
14.00 น. พระภิกษุสงฆ์ ทำพิธีกรานกฐิน


นอกจากอานิสงส์บุญกฐินในครั้งนี้ยังได้อานิสงส์ หลายการคือ
1.ได้อานิสงส์ เรื่องวิหารทาน คือการก่อสร้างกุฎิสงฆ์ ถนนภายในศูนย์ฯ

ทำให้ไม่ขัดสนเรื่องที่อยู่อาศัยมีตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง
2.ได้อานิสงส์ การดูแลรักพระภิกษุอาพาธ ด้วย จักทำให้มีอานิสงส์

เป็นผู้มีความเจ็บป่วยน้อย มีสุขภาพดี
3.ได้อานิสงส์ การดูปัจจัย4 ของพระภิกษุ อานิสงส์นี้ จะทำให้ มีความเป็นอยู่ที่ดี

มีลาภสักการะเนืองนอง ไม่อดอยาก มีพละกำลังสมบูรณ์


อานิสงส์บุญกฐิน
ประวัติและอานิสงส์การทอดกฐิน
การทอดกฐินเป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน 


งานบุญนี้มีระยะเวลาทำตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 


มูลเหตุที่มีการทำบุญกฐินนั้น 
มีเรื่องเล่าว่า 
มีพระภิกษุจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ระหว่างการเดินทางนั้น


ยังเป็นช่วงหน้าฝนและระยะทางไกลจึงทำให้ผ้าจีวรของพระภิกษุเหล่านั้น 


เปียกน้ำเปรอะเปื้อนโคลนไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้ พระพุทธเจ้าได้เห็นถึงความยากลำบากนั้น 


จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้ เป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา 


ชาวบ้านจึงได้จัดผ้าจีวรนำมาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาดังกล่าว 
จนกลายเป็นประเพณีทำบุญกฐินมาจวบจนปัจจุบัน 
ต่อไปนี้ จะพูดถึงอานิสงส์กฐิน เอาย่อๆนะ อานิสงส์ในการถวายกฐิน 


หรือว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถวายสังฆทาน 
สังฆทานวันนี้เป็นสังฆทานของกฐิน การถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลควบกับกฐิน 


เพราะเป็นวันของกฐิน ความจริงการทอดกฐิน ไม่ใช่ประเพณีนิยม เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า 


ผ้ากฐินทาน จะรับได้ก็ต่อเมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 
หลังจากนั้น จะทอดขนาดไหนก็ตาม จะไม่เป็นกฐิน ฉะนั้น กฐินมีเวลากาลจำกัด
ทีนี้ ว่าถึงอานิสงส์กฐิน อานิสงส์กฐินนี้ 
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค 
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยเทศน์ และก็เทศน์ตามบาลี ท่านพูดถึงอานิสงส์ให้ทราบ 


ฉะนั้น การถวายวันนี้ทั้งหมด เมื่อวานก็ดี 
วันนี้ก็ดี จะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่าทุกอย่าง เป็นอานิสงส์กฐิน
ต่อไปนี้ก็โปรดทราบ จะนำพระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีให้ทราบ 


ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ในสมัยพระองค์เกิดเป็น"มหาทุคคตะ" 
ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า "พระปทุมมุตระ" เวลานั้น พระพุทธเจ้าของเรา เกิดเป็นคนจนอย่างยิ่ง 


เป็นทาสของคหบดี เวลานั้น ถอยหลังจากนี้ไป 92 กัลป์ ก็ปรากฏว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า"พระปทุมมุตระ"
วันหนึ่ง มหาทุคคตะ ไปดูงานทอดกฐิน เมื่อเขาทอดกฐินเสร็จ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 


บุคคลใด เคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี และเป็นบริวารกฐินก็ดี
(แต่ว่ากฐินนี้ไม่มีบริวาร มีแต่เจ้าภาพ เพราะเป็นกฐินสามัคคี) 
จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน 
แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน
และอานิสงส์กฐินนี่ เวลานั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
"โภ ปุริสะ ดูก่อนท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต 


ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้น จะไปเกิดเป็นเทวดา 
หรือนางฟ้า 500 ชาติ"
นั่นหมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดา หรือ นางฟ้า 
จุติแล้วก็เกิดทันที 500 ครั้ง เมื่อบุญหย่อนลงมานิดหน่อย เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ลงมาเป็นมนุษย์ 


จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก 500 ชาติ 
แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 500 ชาติ 


แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ 500 ชาติ 


หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ คำว่า"มหาเศรษฐี"นี่ มีเงินตั้งแต่ 80 โกฏิขึ้นไป 


เขาเรียกว่า "มหาเศรษฐี" ถ้ามีเงินต่ำกว่า 80 โกฏิ แต่ว่าตั้งแต่ 40 โกฏิขึ้นไป 


เขาเรียกว่า "อนุเศรษฐี"เมื่อเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติแล้ว 


ก็เป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติ หลังจากเป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติแล้ว 


ก็เป็นคหบดี 500 ชาติ ก็รวมความว่า 


การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า นอกจากจะเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล้ว 


บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้ นั่นก็หมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ 


จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้
ฉะนั้น การทอดกฐินแต่ละคราว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท โปรดทราบถึงอานิสงส์ คนที่เคยทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง ร


วมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่ายากจนเข็ญใจ จะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ
สำหรับวันนี้ การทอดกฐินมันมี 3 อย่าง 
ความจริงอานิสงส์กฐินก็ย่อมเป็นอานิสงส์กฐิน 
แต่ในปัจจุบัน
จัดกฐินเป็น 3 อย่าง คือ 
(1) จุลกฐิน 
(2) ปกติกฐิน 
(3) มหากฐิน 
กฐิน 3 อย่าง ย่อมเป็นเทวดานางฟ้าเหมือนกัน 
แต่ทว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่ากัน
คำว่า"จุลกฐิน" เวลานี้แปลงไป คงจำของพระพุทธเจ้าไม่ได้ คำว่า"จุลกฐิน" ก็หมายความว่า 


ที่เขาถวายผ้าโดยเฉพาะชิ้นเดียว คือ ผ้ากฐิน จะเป็นผ้าสังฆาฏิตัวหนึ่งก็ได้ จะเป็นผ้าจีวรตัวหนึ่งก็ได้ สบงตัวหนึ่งก็ได้ ถ้าเราไม่มีทั้งไตร ถวายผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็เป็นกฐิน

รูปภาพ - ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2560

ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2560

บทความอื่นๆ