ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59

เผยแพร่เมื่อวันที่

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างถนนคอนกรีต ทางขึ้นเขา สร้าง

ปรับปรุงศาสนสถาน ทุกอย่าง ในวัชรธาตุอุทยานธรรม

เป็นเจ้าภาพกองละ 100 บาท (ลุ้นรับวัตถุมงคล)

ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช

วันที่  31  มค 59
ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เเละวัตถุมงคลไปเพิ่มเติมใน
เจดีย์พระธาตุอินเเขวน จำลอง
ณ วัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช


ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59


ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59


รูปภาพ - ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59

ภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องลงในพระธาตุอินเเขวนจำลอง ที่วัชรธาตุอุทยานธรรม โคราช วันที่ 31 มค 59

บทความอื่นๆ