ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59

เผยแพร่เมื่อวันที่

พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59

รูปภาพ - ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59

ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59
ภาพข่าว พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว พระประธานอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 / 7 / 59

บทความอื่นๆ