ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อวันที่
ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


นโยบายของ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

1.ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ พระภิกษุ สามเณรและฆราวาส ผู้มีใจใฝ่ในทางธรรม มาปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้น โดยไม่มีการแบ่งแยก

นิกายและร่วมกันเผยแพร่พุทศาสนา

2.พระภิกษุ/สามเณร ที่อยู่พำนักปฏิบัติธรรมในที่นี้ จะไม่ยึดติดในเรื่องของลาภ ยศ ตำเเหน่งต่างๆ

จะยึดเเต่ลำดับอาวุโสของพระเถระในเเนวทางของพระพุทธศาสนา

3.พระภิกษุ/สามเณร ที่อยู่ในที่นี้ จะไม่มีการทรงเจ้าเข้าผี หรือใบ้หวยเเต่ประการใด

4.พระภิกษุ/สามเณร ที่อยู่พำนักปฏิบัติธรรมในที่นี้ ไม่ยึดติดในเรื่องของวัตถุ

5.ในศูนย์วิปัสนากรรมฐาน ไม่มีสื่อสารบันเทิง (ไม่มั่วเมาในด้านบันเทิง)เช่น ทีวี, วีดีโอ ฯลฯ

6.พระภิกษุ/สามเณร ที่อยู่พำนักปฏิบัติธรรมในที่นี้ ไม่เน้นสะสมสมบัติสิ่งของมีค่าใดๆ

มีเเต่ของส่วนกลางสงฆ์ ทุกรูปมีสิทธิ์ได้ใช้สอยตามความเหมาะสม

7.การปฏิบัติตน ของพระภิกษุ/สามเณร ให้ยึดถือตามหลักพระธรรมวินัย ในพระไตรปิฎก ใ

นเเนวทางพระพุทธศาสนา
พระอาจราย์ พรชัย
แนวทางปฎิบัติ มหาสติปัฏฐาน ๔
หลักธรรม ดวงจิตสงบ อะระหัง พุทโธ
พำนักที่ วัชรธาตุ อุทยานธรรม สี่คิ้ว โคราช


ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2.หลวงตา เหลี่ยม มนวสิโร

แนวทางปฎิบัติ อานาปานสติ
หลักธรรม สัมมาอะระหัง
พำนักที่ วัชรธาตุ อุทยานธรรม สี่คิ้ว โคราช


ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา3.พระอาจราย์ ใหญ่ กตธมโม

แนวทางปฎิบัติ อานาปานสติ
หลักธรรม ลมหายใจเข้าออก สุขในธรรม
พำนักที่ วัชรธาตุ อุทยานธรรม สี่คิ้ว โคราช

ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

พระมนู
เเนวทางปฏิบัติกรรมฐาน อานาปานสติ
คติธรรม
"เป็นพระ อยู่อย่างพระ"

ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาพระวุฒิชัย
เเนวทางปฏิบัติกรรมฐาน พุทโธ - อานาปานสติ
คติธรรม
"ธรรมอันดี ธรรมอันเลิศ ธรรมอันประเสริฐ"

ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
พระฉัตรชัย
เเนวทางปฏิบัติกรรมฐาน พุทโธ - อานาปานสติ
คติธรรม
"อยู่กับทุกข์ให้เป็น"

ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาพระอนันต์
เเนวทางปฏิบัติกรรมฐาน พุทโธ - อานาปานสติ
คติธรรม
"ใจเป็นประธาน กายเป็นบ่าว"

ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาร่วมบุญกองทุนสนับสนุนดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ที่ปฎิบัติธรรม
ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


เนื่องจากในปัจจุบัน ได้พระภิกษุสงฆ์/สามเณร

ได้มาพำนักอยู่ประจำเป็นจำนวนมาก (มาปฎิบัติธรรม)

เเละภายในอนาคตจักมีมาเพิ่มขึ้นอีก ทางชมรมวัชรธาตุจึงได้กองทุนฯ

นี้ขึ้นมาเพื่อดูเเลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่มาอยู่ในสำนักนี้

ทุกด้าน เช่นอาหารถวายพระ เครื่องอุปโภคที่จำเป็น การรักษาพยาบาล เป็นต้น


ท่านผู้มีความร่วมบุญได้ตามบัญชีนี้
ธนาคารกสิกรไทย 
สาขา เทสโก้โลตัสศาลายา
ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง
เลขที่บัญชี 010-8-46282-5ติดต่อสอบถาม / ส่งข้อมูลการร่วมบุญ
ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
โทร. 098-3242429 / 089-9965426
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


(ยินดีรับเป็นข้าวสารอาหารกระป๋อง มะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาเเฟ น้ำตาล เกลือ เครื่องดื่มชงสำเร็จรูปต่างๆ

ยารักษาโรคเช่นครีมทากันยุง ยาเเก้เเพ้ ยาเเก้ยอก ยาทาเเก้เเมลงสัตว์กัดต่อย ยาเเก้ท้องเสีย

หรือรักษาโรคต่างๆเเละเครื่องใช้ เช่นยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ขันน้ำ

กาเก็บน้ำร้อน ไฟฉาย ถ่านไฟฉายเทียนไข ตะเกียง เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า 

ส่งมาที่ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 )

รูปภาพ - ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทำเนียบพระภิกษุที่พำนักปฏิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

บทความอื่นๆ