ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้

เผยแพร่เมื่อวันที่

ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม)
เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้

ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้


รูปภาพ - ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้

ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม กำลังปรับปรุงสร้างคูน้ำล้อมลานจตุพิพรชัย (ลานสมเด็จองค์ปฐม) เพื่อเป็นกักเก็บน้ำใช้

บทความอื่นๆ