ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อวันที่ขออนุโมทนา ในกุศลครั้งนี้
กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว)
บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


รายนามผู้ร่วมบุญดังนี้
1.คุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
ร่วมบุญค่าหินคลุก ปรับพื้น จำนวน 5 คิว
และค่าขนส่ง เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท

2.คุณอ๋า และคุณอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัว
ร่วมบุญค่าแรงช่าง เดือน ม.ค. 61
เป็นเงินจำนวน 6,100 บาท

3.คุณแม่มยุรี แซ่เตียวเปียน และคุณอารยา ไพศาลอารยกุล ร่วมบุญค่าแรงช่าง เดือน ก.พ. 61
เป็นเงินจำนวน 7,400 บาท

4.คุณพ่อทวี และคุณภัทธิรา ข่างพินิจ
ร่วมบุญแรงคนงานดูแลสวนลานเพื่อนธรรม
เดือน ม.ค. - ก.พ. 61 เดือนละ 500 บาท


ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย

ส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุก ๆ

ท่านจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์

สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ อุปัทวอันตรายใด ๆ

อย่าได้มาพ้องพานให้เจริญยิ่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา

ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดอยู่ในวัฏฏสงสารขอให้ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยคือ

อายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธรรมสาร บริวาร สมบัติ ปรารถนา

สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศล

ขอจงสัมฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปราถนาแล้วจงทุกประการ

ให้ทุกท่านเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีผู้ใจบุญคํ้าจุนพระพุทธศาสนา

เมื่อถึงคราวเจริญภาวนาปฏิบัตธรรม ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย

โดยเร็วพลันจนกระทั้งถึงพระนิพพานจงทุกท่านเทอญ


รูปภาพ - ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ต่อเติมถาวรวัตถุ (วิหารพระเเก้ว) บำรุงสถานที่ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

บทความอื่นๆ