ขออนุโมทนากับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด ที่ได้มอบอาหารสุนัขมา ๒๔๐ กิโลกรัม อาหารเเมว มา ๖๐ กิโลกรัม

เผยแพร่เมื่อวันที่

ขออนุโมทนากับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด 
ที่ได้มอบอาหารสุนัขมา ๒๔๐ กิโลกรัม 
อาหารเเมว มา ๖๐ กิโลกรัม
มาในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทนานธรรม 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

รูปภาพ - ขออนุโมทนากับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด ที่ได้มอบอาหารสุนัขมา ๒๔๐ กิโลกรัม อาหารเเมว มา ๖๐ กิโลกรัม

ขออนุโมทนากับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด  ที่ได้มอบอาหารสุนัขมา ๒๔๐ กิโลกรัม  อาหารเเมว มา ๖๐ กิโลกรัม
ขออนุโมทนากับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด  ที่ได้มอบอาหารสุนัขมา ๒๔๐ กิโลกรัม  อาหารเเมว มา ๖๐ กิโลกรัม
ขออนุโมทนากับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด  ที่ได้มอบอาหารสุนัขมา ๒๔๐ กิโลกรัม  อาหารเเมว มา ๖๐ กิโลกรัม
ขออนุโมทนากับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด  ที่ได้มอบอาหารสุนัขมา ๒๔๐ กิโลกรัม  อาหารเเมว มา ๖๐ กิโลกรัม
ขออนุโมทนากับบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด  ที่ได้มอบอาหารสุนัขมา ๒๔๐ กิโลกรัม  อาหารเเมว มา ๖๐ กิโลกรัม

บทความอื่นๆ