พ้นบ่วงอวิชชา 4

เผยแพร่เมื่อวันที่

พ้นบ่วงอวิชชา 4

ชิวิตจริงที่หลงผิดในอวิชชาและกลับตัวกลับใจศึกษาในธรรมะที่แท้จริง


https://www.youtube.com/watch?v=AT-apefsn2M

รูปภาพ - พ้นบ่วงอวิชชา 4

พ้นบ่วงอวิชชา 4

บทความอื่นๆ