พ้นบ่วงอวิชชา 3

เผยแพร่เมื่อวันที่

พ้นบ่วงอวิชชา 3

ชิวิตจริงที่หลงผิดในอวิชชาและกลับตัวกลับใจศึกษาในธรรมะที่แท้จริง


https://www.youtube.com/watch?v=Hc4mmlufyuo

รูปภาพ - พ้นบ่วงอวิชชา 3

พ้นบ่วงอวิชชา 3

บทความอื่นๆ