พ้นบ่วงอวิชชา 1

เผยแพร่เมื่อวันที่

พ้นบ่วงอวิชชา 1

ชิวิตจริงที่หลงผิดในอวิชชาและกลับตัวกลับใจศึกษาในธรรมะที่แท้จริง


https://www.youtube.com/watch?v=qBfvJmyQh_o

รูปภาพ - พ้นบ่วงอวิชชา 1

พ้นบ่วงอวิชชา 1

บทความอื่นๆ