วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ

เผยแพร่เมื่อวันที่

วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ

วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ มีดังนี้

๑.วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
เจ้าภาพคุณปรานี ทั่งพิทักษ์ไพศาล
ถวายพระทรงเครื่อง๓๐ นิ้ว ไฟเบอร์ ปิดทอง สี๓ กษัตริย์

๒ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (สาขาวัดโพธิ์ธรรมวนาราม)
เจ้าภาพครอบครัวคุณเจียมใจ หลักหาญถวายพระสิวลี สูง 1.8 เมตร

๓.ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (สาขาวัดโพธิ์ธรรมวนาราม)
คุณยิ่งยศ เเรมรี ถวายสุวรรณนาวาบุษบก ไปประดิษฐาน ณ ยอดบนวิหาร

ขออนุโมทนา สาธุ

รูปภาพ - วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ

วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘ มีงานบุญ นอกรอบถวายพระพุทธรูป เเละบุษบกพระบรมธาตุ

บทความอื่นๆ