ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59

เผยแพร่เมื่อวันที่

วัดเเม่กะสี  อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์ได้ทำบุญฉลองพระบวชใหม่ 

วันที่๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ น.


ขณะนี้( 3 ม.ค.58 เวลา 19.30 น.) นาคได้ทำการบรรพชาสามเณร. เพื่อเตรียมบวชพระในเวลา 24.00 น. ฉลองพระอุโบสถวัดแม่กะสี จ.นครสวรรค์. ต่อไป

(ส่วนหนึ่งขณะบรรพชา)


วันที่ 25 ธันวาคม 58 เวลา 15.00 น. 

ทางชมรมวัชรธาตุได้นำชุดผ้าไตรพร้อมบริขารจากผู้ศรัทธา ไปถวายให้พระครูใบฎีกา ประมวล  เจ้าอาวาสวัดเเม่กระสี


ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59


ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี  วันที่ 3 มกราคม 59

ทำขวัญนาคหมู่ ที่จะอุปสมบทในคืนนี้ตอนเที่ยงคืน ณ วัดเเม่กระสี

ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59


เวลา ๑.๒๔ น. วันที่๔ มกราคม ๕๙
บวชชุดเเรก ที่วัดเเม่กระสี บวชชุดละ๓ องค์ (หลายชุดมากครับอาจถึงเช้า)
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ถวายเครื่องบวชมาเเล้วครับ

ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59


เพื่อความรวดเร็วในการบวชพระ ทางวัดจึงได้บวชเณรก่อนช่วง ๑ทุ่ม เเล้วบวชพระในเวลาตี๑


ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59


ความดีใจเเละยินดีของพ่อ เเม่ พี่ น้อง
ของกุลบุตรได้บวชเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา 
เเม้ดึกก็มารอได้ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านที่ทำให้การบวชครั้งเกิดขึ้นได้


ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59


ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59


วันที่๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ น.
วัดเเม่กะสีได้ทำบุญฉลองพระบวชใหม่ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59


ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59


รูปภาพ - ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59

ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี วันที่ 3 มกราคม 59

บทความอื่นๆ