ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน

เผยแพร่เมื่อวันที่

เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ + สามเณร + แม่ชี  (จากต่างจังหวัด)

ในวันอาทิตย์ที่  15  พ.ค. 59  ณ  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน   มีดังนี้ :-


  คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา  พรดำรงกิจ, คุณทฤษฏี  เวชสงเคราะห์

  คุณวณิชา + คุณนิพัชชา + คุณนิธิพัฒน์  โอทกานนท์,   คุณศราวุธ + คุณอัญชนา วงศ์สุรไกร,  

  คุณวิชุดา  เทพบัญชาพร, คุณพ่อทวี + คุณภัทธิรา ช่างพินิจ, คุณกุลวดี  สุทธิศรีภิญโญ,

  คุณจรัญญา ห้อยพวงเพ็ชร, คุณสมศรี (เจ้ปุ้ย)  + คุณบุญมี (เจ้เจ็ง)  พิชัยบัณฑิตกุล,  

  และผู้ร่วมบุญ กับ ชมรมวัชรธาตุทุกท่าน


 1. ข้าวสวย

 2. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนายฮุย  300 ชาม

 3. น้ำพริกปลาทูย่าง

 4. ไก่ผัดพริกแกง


เจ้าภาพ  ไข่เจียวทรงเครื่อง 300 ฟอง +  ขนมหวานใส่น้ำแข็ง

       นางอายก แซ่วู่, นางพรจิตต์ พงษ์วิพิธ และครอบครัว, นางชนากานต์ พงษ์วิพิธ และครอบครัว,

       นางพรทิพย์ วิรุฬห์กิจโกศล และครอบครัว, นางนิภา สกุลดิษฐ์ และครอบครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เจ้าภาพ  ทอดมัน +  น้ำแข็งใส + น้ำมะตูม  และผลไม้ (สำหรับพระสงฆ์)

     คุณเพ็ญจันทร์ (หมวย)  และคุณนภัส คณินธรกุล และครอบครัว

เจ้าภาพ ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่

คุณอำไพ + คุณแก้วกงจักร  แสงมณี  และครอบครัว

เจ้าภาพ  ข้าวเหนียวหมู  300 กล่อง  น้ำผลไม้  300 ขวด

คุณบุญมี  และครอบครัว

เจ้าภาพ ลอดช่องวัดเจษฏ์  20 โล และ ขนมเปี๊ยะเทพ 400 ลูก

คุณลลินทิพย์ และครอบครัว

เจ้าภาพ น้ำตกหมู

ป้าปุ๊ และครอบครัว


จิตอาสา ช่วยล้างจาน ที่ใช้เลี้ยงพระ และโรงทาน

1.  คุณนิภา สกุลดิษฐ์ พร้อมครอบครัว

2. คุณพรพิลัย พงษ์วิพิธ พร้อมครอบครัว

3. คุณชนากานต์  พงษ์วิพิธ พร้อมครอบครัว


รูปภาพ - ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน

ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน
ภาพข่าว เจ้าภาพโรงทาน ที่ร่วมบุญเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 ณ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตลิ่งชัน

บทความอื่นๆ