ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ

เผยแพร่เมื่อวันที่

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
เจ้าภาพคุณสุรัชฎา สุนทรานนท์
ถวายระฆัง 5.5 กำ ทองเหลือง
ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ

รูปภาพ - ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ

ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ
ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ
ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ
ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ
ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ
ภาพข่าว ถวายระฆังนอกรอบ 23 สค. 58 ที่ชมรมวัชรธาตุ

บทความอื่นๆ