โครงการนิทรรศการพระบรมธาตุสัญจร‬

เผยแพร่เมื่อวันที่


ภาพข่าวงานนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ วัดเเม่กะสี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์ ๒๕ ธันวาคม ๕๘ ถึง ๔ มกราคม ๕๙


โครงการนิทรรศการพระบรมธาตุสัญจร‬‪#‎โครงการนิทรรศการพระบรมธาตุสัญจร‬

พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุ ชมรมวัชรธาตุ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุ

ทั้งยังสืบสานพระพุทธศาสนาโดยมีพระบรมธาตุเป็นสื่อกลาง

#โครงการนิทรรศการพระบรมธาตุสัญจรนี้

เป็นโครงการที่ชมรมวัชรธาตุจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุให้กับพุทธศาสนิกชน

โดยจัดเป็นนิทรรศการพระธาตุเคลื่อนที่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาพระบรมธาตุอย่างใกล้ชิด

ในงานมงคลต่างๆ

หากทางวัด หน่วย องค์กร สถานที่ใด

ต้องการให้ทางชมรมจัดนิทรรศการพระบรมธาตุสัญจร

สามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่าง

โทร 089-9965426 ,087-1613383, 083-3130244

‪#‎ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น‬

รูปภาพ - โครงการนิทรรศการพระบรมธาตุสัญจร‬

โครงการนิทรรศการพระบรมธาตุสัญจร‬

บทความอื่นๆ