เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์

เผยแพร่เมื่อวันที่

เจ้าภาพถวายพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้วัด

เป็นเจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์

เพื่อเป็นอนุสติในการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า

เป็นที่กราบสักการะของพุทธบริษัท 4  


เเบบเจดีย์ เเละราคา ของเจดีย์


เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์


เจดีย์ทรงธิเบต  ราคา 8,500 บาท (ปิดทองจริง)

(มัดจำ 4,000 บาท)

ภายใน กว้าง 4 ซม.  สูง  4 ซม.

ภายนอก กว้าง 12 ซม. สูง  37 ซม.

น้ำหนัก 1400 กรัม เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์


เจดีย์พระศรีมหาธาตุ  ราคา 10,700 บาท (ปิดทองจริง)

(มัดจำ 5,000 บาท)

ภายใน กว้าง 12 ซม.  สูง  12 ซม.

ภายนอก กว้าง 17 ซม. สูง  50 ซม.

น้ำหนัก 1600 กรัม เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์


พระสถูปครอบเเก้ว  ราคา 4,900 บาท (ปิดทองจริง)

(มัดจำ2,000 บาท)

ภายใน กว้าง 4 ซม.  สูง  4 ซม.

ภายนอก กว้าง 11 ซม. สูง  35 ซม.

น้ำหนัก 270 กรัม เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์

 

พระรัตนเจดีย์  5,800 บาท  (ปิดทองจริง)

(มัดจำ 2500 บาท)

ภายใน กว้าง 6 ซม.  สูง  7.5 ซม.

ภายนอก กว้าง 14 ซม. สูง  35 ซม.

น้ำหนัก 900 กรัม เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์


พระมหาสุวรรณเจดีย์  ราคา 18,000 บาท (ปิดทองจริง)

(มัดจำ 8000 บาท )

ภายใน กว้าง 8.7 ซม.  สูง  6.7 ซม.

ภายนอก กว้าง 26.8 ซม. สูง  61 ซม.

น้ำหนัก 3800 กรัม 


พระเจดีย์พระเซตตู้


เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์


ชุดตู้เเละพระรัตนเจดีย์ ชุดตู้ใหญ่  ราคา17,400 บาท

กว้าง 14 นิ้ว  ยาว 10 นิ้ว สูง18 นิ้วเจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์


ชุดตู้เจดีย์พระศรีมหาธาตุ  ราคา 31,450 บาทเจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์
  1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส   ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา     ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา    ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา     ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา    ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง  สาขาวัดเทียนดัด   ประเภทออมทรัพย์ เลขที่   297-2-02658-2                                              


แจ้งเป็นเจ้าภาพถวาย หรือส่งรายชื่อเจ้าภาพหรือส่งรายละเอียดการร่วมบุญ 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรมวัชรธาตุ 087-1613383   

โทรสาร (เเฟกซ์) 02-4827455

หรือ E-mail :   watcharathath2556@gmail.com 

Line ID: Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์


 

                       อานิสงส์การถวายเจดีย์ หรือที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

๑. เมื่อตายไปจากความเป็นมนุษย์ จะไปบังเกิดเป็นเทพเทวาหรือพรหม จะมีรัศมีกายสว่างไสว

๒. หากไปอุบัติเป็นเทพเทวา จะมีวิมานแก้วเจ็ดประการ เก้าประการ ด้วยอานิสงส์จากการถวายตู้ประดิษฐานที่เป็นแก้ว

๓. หากไปอุบัติเป็นเทพเทวา จะมีบริวารมากมาย ด้วยอานิสงส์จากการถวายพระอรหันตธาตุ ที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๔. หากไปอุบัติเป็นพรหม เนื่องจากพรหมจะวัดบารมีความสว่างไสวของรัศมีกาย ด้วยอานิสงส์จากการถวายนี้ จะทำให้มีรัศมีกายสว่างไสวกว่าพรหมองค์อื่น ๆ

๕. จะมีอาสนะรองรับเป็นแก้วเก้าประการ ด้วยอานิสงส์จากการถวายพานรองรับพระบรมฯ และพระอรหันตธาตุ

๖. เมื่ออุบัติเป็นมนุษย์ จะพบพระพุทธศาสนาทุก ๆ ชาติไป ด้วยอานิสงส์จากการถวายพระบรมฯ และพระอรหันตธาตุ

๗. เมื่ออุบัติเป็นมนุษย์ จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตางดงาม

๘. เป็นผู้มีปัญญาดี เข้าถึงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายฉับพลัน และเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย

๙. เป็นผู้มีทรัพย์มาก มีชื่อเสียง และมีอายุยืนยาวตามอายุขัยหากอุบัติเป็นมนุษย์ ด้วยอานิสงส์จากการถวายพระบรมฯ และพระอรหันตธาตุ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

๑๐. ผลบุญแห่งการถวายพระบรมฯ และพระอรหันตธาตุ หากมีบุคคลใดเข้าไปนมัสการทุก ๆ ครั้งบูคคลผู้ที่ถวายนั้นก็จักได้บุญสะสมเพิ่มขึ้น เหมือนเราได้ทำทานแก่บุคคลอื่นด้วย

ขอโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยครับ


รายชื่อวัดขอรับพระเจดีย์

1.วัดสว่างอารมณ์  ต.แม่เปิ่น  อ.แม่เปิ่น  จ.นครสวรรค์

2.วัดป่าเรไร ต.แม่เปิ่น  อ.แม่เปิ่น  จ.นครสวรรค์

3.วัดธรรมประเสริฐ    ต.แม่เปิ่น  อ.แม่เปิ่น  จ.นครสวรรค์

4.วัดแม่กระสี  ต.แม่เปิ่น  อ.แม่เปิ่น  จ.นครสวรรค์

5.วัดประชาสังคม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

6.วัดศรีสุวรรณราช ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  (น.)

รูปภาพ - เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์

เจ้าภาพถวายพระสถูปและพระเจดีย์ ให้วัด หรือสำนักสงฆ์

บทความอื่นๆ