ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภช พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิหารภูริทัต 25-26 ก.ค. 2558

เผยแพร่เมื่อวันที่

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภช พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิหารภูริทัต 25-26 ก.ค. 2558 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภช พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิหารภูริทัต 25-26 ก.ค. 2558

เเผนที่

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภช พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิหารภูริทัต 25-26 ก.ค. 2558

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภช

พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารภูริทัต

25-26 ก.ค. 2558

ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

กฤษณะ ไตรลักษณ์
ประธานชมรมวัชรธาตุ

รูปภาพ - ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภช พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิหารภูริทัต 25-26 ก.ค. 2558

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภช พระศรีศากยมุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิหารภูริทัต 25-26 ก.ค. 2558

บทความอื่นๆ