ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์

เผยแพร่เมื่อวันที่


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ
ผอบอคีลิค ทรงบาตร
เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์

ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ชมรมวัชรธาตุ

และพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทธยานธรรม

----------------------------

เนื่องด้วยการจัดแสดง พระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์

ในพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนั้น จำเป็นที่ต้องใช้ภาชนะที่มิดชิด

และค่อนข้างคงทนเพื่อถนอมพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ไม่ให้เกิดความเสียหาย

และจำเป็นต้องเป็นภาชนะที่สามารถเห็นพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ได้ง่าย ชมรมวัชรธาตุ

จึงขอประกาศบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อใส่พระธาตุ อัฐิ

เกศาและอังคารของพ่อแม่ครูอาจารย์ (ชมรมต่อการเป็นจำนวนมาก)
สามารถเป็นเจ้าภาพได้
โดยผอบ 1 ราคา 150 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองเป็นเจ้าภาพ
ได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

ที่โทร 087-1613383, 083-3130244
E-mail : watcharathath2556@gmail.com

ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384


รายชื่อเจ้าภาพ

1.อนุรัชนี เกษมศรี และ วันเพ็ญ จันทนมัฏฐะ และครอบครัว

2.อนุรัชนี เกษมศรี และ วันเพ็ญ จันทนมัฏฐะ และครอบครัว

3.อนุรัชนี เกษมศรี และ วันเพ็ญ จันทนมัฏฐะ และครอบครัว

4. มานพ งามเรืองพงศ์

5 มานพ งามเรืองพงศ์

6 มานพ งามเรืองพงศ์

7 มานพ งามเรืองพงศ์

8 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

9 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

10 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

11 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

12 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

13 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

14 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

15 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

16 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

17 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

18 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

19 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

20 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

21 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

22 คุณกรวรรณ. มะเทวินและ คุณฮวอนโกน คิม

23 คุณวิชิต ทองประเสริฐ

24 คุณวิชิต ทองประเสริฐ

25 คุณวิชิต ทองประเสริฐ

26 คุณวิชิต ทองประเสริฐ

27 คุณวิชิต ทองประเสริฐ

28 คุณวิชิต ทองประเสริฐ

29 คุณวิชิต ทองประเสริฐ

30 Chureeporn NuCin

31 คุณเเอน

32 คุณเเอน

33 คุณเเอน

34 คุณเเอน

35 คุณเเอน

36 คุณเเอน

37 คุณเเอน

38 คุณเเอน

39 คุณเเอน

40 คุณเเอน

41.ณิชชาอร สมพงษ์ มงคล นวลเขียน นิตยา ตระกูลนิยม สุวารี ศศินุกูล และครอบครัวทุกท่าน

รูปภาพ - ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์

บทความอื่นๆ