เหตุที่มาเกิดเป็น " พญานาค " เพราะทำบุญเจือด้วย " ราคะ

เผยแพร่เมื่อวันที่เหตุที่มาเกิดเป็น

เหตุที่มาเกิดเป็น " พญานาค " เพราะทำบุญเจือด้วย " ราคะ "

ต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะมาจากอินเดีย ด้วยมีปกรณัมหลายเรื่องเล่าถึงพญานาค โดยเฉพาะในมหากาพย์มหาภารตะ นาคถือเป็นปรปักษ์ของครุฑ ส่วนในตำนานพุทธประวัติ ก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกัน
การทำบุญที่เจือด้วยราคะก็คือการทำบุญแล้วอธิษฐานขอในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เช่น ทำบุญแล้วเจาะจงว่าขอให้รวยขึ้น ขอให้ถูกหวย ทำบุญแล้วเจาะจงว่าขอให้สวย ขอให้หล่อ คือการทำบุญแล้วอธิษฐานด้วยความโลภนั่นเอง ถ้าทำบุญโดยยังมีจิตอันเป็นโลภะ โทสะ โมหะเจืออยู่ บุญนั้นก็จะเป็นอกุศล หรือกระเดียดไปในทางอกุศล หรืออย่างน้อยที่สุดถึงตั้งต้นเป็นกุศลจริงก็จะถูกแย่งพื้นที่ความสว่างไปด้วยเพราะมีเงาอกุศลทาบทับอยู่ดี เหตุที่ทำให้เกิดเป็นพญานาคเพราะการทำบุญที่เจือด้วยราคะ
พญานาค เป็นราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวาง และไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิก
นาคแบ่ง ออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง 
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง 
และตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ
พญานาคเกิดได้ทั้ง 4 แบบ คือ
เกิดแบบโอปปาติกะ
เกิดแล้วโตทันที ผุดเกิดสำเร็จเป็นตัวเป็นตน เช่น พรหม เทวดา เปรต หรือสัตว์นรกทั้งปวง
เกิดแบบสังเสทชะ 
เกิดในสิ่งที่หมักหมมในเปลือกในตม ในที่ชื้นแฉะหรือด้วยเหงื่อไคลโดยไม่อาศัยฟองไข่ 
และครรภ์ของมารดา คือเกิดนอกครรภ์ เช่น หนอน หรือเชื้อแบคทีเรีย
เกิดแบบชลาพุชะ
เกิดจากครรภ์ อย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
เกิดแบบอัณฑชะ
เกิดจากฟองไข่
พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นชนชั้นปกครอง
ที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่าง ๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก
เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะหรือมีจิตผูกพันธ์กับแม่น้ำและพญานาค หรืออธิฐานจิตขอเกิดเป็นพญานาค (ถึงแม้ทำบุญมามากแค่ไหนพอที่จะไปเกิดสวรรค์ชั้นสูง ๆ กว่านี้ได้ แต่ถ้ามีจิตผูกพันธ์ ยึดติดกับอะไรตายไปก็จะไปตรงนั้น)
พญานาคก็สามารถสร้างบุญสร้างบารมีของตนเพื่อเลื่อนชั้นภพภูมิของตนจนได้เกิดเป็นมนุษย์ได้

เหตุที่มาเกิดเป็นรูปภาพ - เหตุที่มาเกิดเป็น " พญานาค " เพราะทำบุญเจือด้วย " ราคะ

เหตุที่มาเกิดเป็น

บทความอื่นๆ