พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสส

เผยแพร่เมื่อวันที่

พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว
อนุโมทนาบุญ
คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร
เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์
กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์
บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 น 
บวช ณ. 
วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา
จำพรรษา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุ อุทยานธรรม
ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา
ขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนกุศลผลบุญที่ท่านได้กระทำมา จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว พร้อมทั้งบริวาร ปราศจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งสิ้น ขอให้ท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในสิ่งนั้น โดยมีธรรมบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน และมีพระธรรมเป็นประทีปส่องสว่างในการดำเนินชีวิต ขอให้พบกับชีวิตที่สมบูรณ์ ให้พบกับความสะอาด สว่าง สงบ แห่งชีวิตและจิตใจ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงมีแด่ท่านทุกทิพาราตรีกาลเทอญ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนกุศลผลบุญที่ท่านได้กระทำมา จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว พร้อมทั้งบริวาร ปราศจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งสิ้น ขอให้ท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในสิ่งนั้น โดยมีธรรมบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน และมีพระธรรมเป็นประทีปส่องสว่างในการดำเนินชีวิต ขอให้พบกับชีวิตที่สมบูรณ์ ให้พบกับความสะอาด สว่าง สงบ แห่งชีวิตและจิตใจ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงมีแด่ท่านทุกทิพาราตรีกาลเทอญ.

พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุ อุทยานธรรม


พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุ อุทยานธรรม


พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุ อุทยานธรรม


พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุ อุทยานธรรม


พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุ อุทยานธรรม


พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุ อุทยานธรรมรูปภาพ - พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสส

พิธีอุปสมบทได้เสร็จสมบรูณ์ดีแล้ว อนุโมทนาบุญ คุณ สัญชัย สไพพงศ์ และกัลยาณมิตร เจ้าภาพบวชพระภิกษุสงฆ์ กุลบุตรนาม ศราวุธ รัชต์ธนะภานนท์ บวช ณ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น บวช ณ. วัดหนองบัว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา จำพรรษา ศูนย์วิปัสส

บทความอื่นๆ