"คดขนุน" เม็ดผลไม้อาถรรพ์!!! หนึ่งในเครื่องรางของขลังธรรมชาติ..ให้พลังคุ้มกันภยันตราย บันดาลโชคลาภ บันดาลทรัพย์ อยู่ยงคงกระพัน

เผยแพร่เมื่อวันที่

คด” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน ได้นิยามความหมายว่า “ หินที่เกิดขึ้นในพืชหรือสัตว์ “ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ใช่ฟอสซิลที่ถูกทับถมและเปลี่ยนสภาพตามกาลเวลา แต่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะที่พืชและสัตว์นั้น ยังมีชิวิตอยู่เกิดในช่วงชิวิตของมันเนื่องจากความผิดธรรมชาติ จึงมักมีความเชื่อว่ามี พลังอำนาจบางอย่างมาทำให้เป็นไป และพลังอำนาจนั้นต้องมีความเข้มแข็งมากด้วย

เม็ดขนุนทองแดง หรือ คดขนุน    เม็ดขนุนชนิดนี้เกิดจากลูกขนุนที่ออกลูกใต้ต้นแล้วโผล่ออกมาจากพื้นดินโดยมากผลไม้ที่เกิดลูกด้วยอาการแปลกประหลาดดังนี้  “โบราณถือว่าเป็นอาเพศอัปมงคลต้องมีการทำบุญบ้านหรือทำบุญสวนในบริเวณที่ต้นไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ต่อจากทำบุญโดยมีการสวดพระพุทธมนต์ดั่งพิธีสงฆ์แล้ว  ก็มักมีการเซ่นและบวงสรวงเทพเจ้าในสถานที่นั้นซึ่งเป็นผู้มาสถิตอยู่  ณ  ต้นขนุนที่เกิดลูกอาเพศขึ้น”  การเซ่นและบวงสรวงนี้  ถือว่าอาจจะกลับเหตุร้ายให้กลายเป็นดีได้  คือมีผลทำให้เจ้าของต้นขนุนนั้นบังเกิดโชคลาภ  โภคทรัพย์ไหลมาเทมา  เกิดความสมบูรณ์พูลสุข  ทำมาค้าขึ้น  เป็นที่น่าอัศจรรย์         

เม็ดขนุนทองแดง นี้มีลักษณะเหมือนเม็ดขนุนภายในวงธรรมดา แต่ว่าทั้งเม็ดเป็นเนื้อหินมีสีแดงคล้ำเลยเรียกกันว่าเม็ดขนุนทองแดง  หาใช่ว่ามีลักษณะเป็นโลหะทองแดงไม่  เม็ดขนุนทองแดงมีสรรพคุณทางคงกระพันชาตรีเหนียว  ผู้ใดมีพกแล้วของมีคมจะไม่ระคายผิวหนังเลย   

      


โดยเมื่อหลายปีมาแล้วนั้นได้มีเรื่องเล่ากันว่า  นายคำ  (ขอสงวนนามสกุล)  คนบ้านป่าเหว  อำเภอสันกำแพง  นครเชียงใหม่  ได้ไปพบเม็ดขุนนทองแดงเข้าในบริเวณสวนของตน  ชั้นแรกนายคำไม่ทราบว่าเป็นขนุนทองแดง  ได้นำขนุนนั้นเก็บกลับมาบ้านออกผ่าแล้วแบ่งกันกินภายในเพื่อนบ้าน  ภายหลังเด็กชายลูกเพื่อนบ้านของนายคำเก็บเอาเม็ดขนุนทองแดงนั้นมาให้นายคำ  นายคำจึงนำไปให้พระภิกษุผู้มีอายุรูปหนึ่งดู  แล้วท่านกำชับให้นายคำเก็บเม็ดขนุนนั้นไว้ให้ดี  พร้อมกับลงอักขระตามพิธีของท่านลงในเม็ดขนุนทองแดงนั้น  ต่อมาไม่นานนายคำ  ได้ดำเนินอาชีพค้าขายจนร่ำรวยมีภรรยาหลายคน  ภรรยาคนหนึ่งเป็นพม่า  ได้ชวนนายคำ  อพยพไปอยู่ประเทศพม่า  เมื่อนายคำอพยพไปอยู่ประเทศพม่าแล้ว  ฐานะของนายคำก็ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ  กล่าวกันว่านายคำหวงเม็ดขนุนทองแดงนั้นด้วยชีวิต  และไปไหนๆ ก็ตาม  ต้องพกเม็ดขนุนกายสิทธิ์นั้นติดตัวไว้ไม่ยอมห่างเลย  

“โบราณาจารย์กล่าวกันว่าของอาถรรพณ์ประเภทนี้มักจะได้แก่คนที่มีเมตตาคุณประจำใจอยู่เสมอ”


ซึ่งบางพวกถึงกับเชื่อว่าเป็นการจุติลงมาเกิดในภพมนุษย์ของทวยเทพในลักษณะหนึ่ง วัตถุประเภทนี้จึงมีสรรพคุณต่างๆทั้งทางด้านเป็นยารักษาโรคและมีอำนาจในด้าน ต่างๆ ในสมัยโบราณเหล่านักรบและผู้ที่ต้องเสี่ยงภัยต่างเสาะแสวงหาคดชนิดต่างๆมา เพื่อป้องกันตัวตามความเชื่อของแต่ละคน เนื่องจากคดพบได้ในพืชและสัตว์จึงมีหลายชนิดซึ่ง พอจะค้นคว้ามาเล่าสู่กันได้ ดังนี้

คดขนุนหรือเม็ดขนุนทองแดง เป็นคดที่พบในขนุนที่ออกลูกใต้ดิน จะพบเม็ดในของผลขนุนลูกใดลูกหนึ่ง มีสภาพแข็งเป็นหินโดยมากจะพบเพียงเม็ดเดียวกรณีที่ผลไม้ออกผลในลักษณะที่ แปลกประหลาดเช่นนี้ โบราณท่านมักถือว่าเป็นอาเพศที่ต้องทำพิธีบรวงสรวงเทพยดาเพื่อให้กลับ ร้ายกลายดี คือจะทำให้เจ้าของต้นขนุนที่ว่านี้เกิดโชคลาภ โภคทรัพย์สมบูรณ์ แต่ไม่ใช่การเซ่นสรวง อย่างในปัจจุบันที่หวังหาเลขหวยจากกรณีผิดธรรมชาติที่ว่านี้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้สืบหาข้อมูล ของ “คด ขนุน หรือ ขนุนทองแดง”มาบรรยายอธิบายเพิ่มเติมให้อีกด้วย ดังนี้ค่ะ…

“คดขนุนเป็นของดีที่มีเทวดารักษา ดีทางหนุนนำดวงชะตา ให้โชคให้ลาภ เป็นแคล้วคลาด คงกระพันอีกด้วยครับ โบราณท่านว่ากันว่า ผู้ใดมีคดขนุนไว้จะไม่มีอดอยากครับ คดขนุนนั้นเป็นคดที่คนโบราณเสาะแสวงหาและกล่าวถึงมากที่สุด เพราะเป็นคดที่มีวิธีหาค่อนข้างจะง่ายกว่าคดชนิดอื่นๆและก็มีอานุภาพจัดอยู่ในระดับชั้นแถวหน้าเช่นกัน คดขนุนนั้นเมื่อลอกเปลือกนอกออกจะเห็นว่ามีอยู่หลายเนื้อหลายสีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของแต่ละท้องที่ไป ที่พบเห็นทั่วๆไปมักจะเป็นสีขาวขุ่น ขาวอมเหลือง อมแดง อมเขียว อมม่วง


 
การหาคดขนุนนั้นผู้รู้ท่านบอกเอาไว้ว่า อันคดขนุนนั้นจะเกิดอยู่ในผลที่อยู่ใต้ดิน นั่นก็คือขนุนที่เกิดบริเวณโคนต้นใต้ดิน คือเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลขนุนหมดแล้วหากเดินผ่านบริเวณต้นใดแล้วได้กลิ่นหอมของขนุนโชยขึ้นมาจากใต้ดินบริเวณโคนต้นไหน แสดงว่าบริเวณนั้นได้เกิดคดขนุนขึ้นแล้วให้ขุดดินลงไปเถิดก็จะพบลูกขนุนสุกงอมก็ให้ทำการผ่าหาเอา ซึ่งบางผลก็จะมีคดขนุนเกิดขึ้นเพียงเม็ดเดียวโบราณเรียกว่า “คดขนุนโทน”ซึ่งเม็ดจะค่อนข้างใหญ่ แต่บางครั้งก็จะมีมากกว่าหนึ่งเม็ดซึ่งก็จะมีขนาดเท่าๆกับเม็ดขนุนทั่วๆไป อานุภาพของคดขนุนนั้นเด่นดีทางโชคลาภ เมตตา ค้าขาย หนุนดวงชะตากันภัย มหาอุด คงกะพัน วิเศษนักแล!!”

ขอขอบคุณท่านผู้เป็นเจ้าของเครดิตภาพที่ผู้เขียนได้นำมาจาก (อินเตอร์เน็ต)เพื่อใช้ในการแสดงประกอบเนื้อหาสาระข้อมูลนี้ค่ะ..และขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลจาก:วิกิพีเดีย และข้อมูลเพิ่มเติม(บางส่วน)จาก :อินเตอร์เน็ตค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   เรียบเรียงโดย: โชติกา พิรักษา และ ศศิภา ศรีจันทร์ ตันสิทธิ์


รูปภาพ - "คดขนุน" เม็ดผลไม้อาถรรพ์!!! หนึ่งในเครื่องรางของขลังธรรมชาติ..ให้พลังคุ้มกันภยันตราย บันดาลโชคลาภ บันดาลทรัพย์ อยู่ยงคงกระพัน


บทความอื่นๆ