เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

 

เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล 
ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องด้วยในการเข้าพรรษาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

มีพระภิกษุผู้ใฝ่ในธรรม มาปฏิบัติพระกรรมฐานในเขตของศูนย์ฯเป็นจำนวน ๕ รูป ซึ่งตามพระวินัย

มีพระบรมพุทธานุญาติให้พุทธบริษัท จัดหาผ้ามาถวายพระที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ที่เรียกว่ากฐิน ได้ 
กฐินทาน ถือว่าเป็นทานอันพิเศษ เพราะเป็นทานที่จำกัดเวลา ๑ ปี ทำได้แค่ช่วงระยะเวลาเดือนเดียวเท่านั้น

และทำถวายได้แค่อารามละครั้งต่อปี จึงเป็นทานที่ทำได้ยาก และมีอานิสงส์มาก

ทั้งนี้ปัจจัยที่ร่วมกันทำบุญกฐินครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการสร้างถนนภายในศูนย์ฯ

ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก แก่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ให้เดินทางเข้ามาทำบุญในศูนย์ฯได้อย่างสะดวกสะบาย

ไม่ลำบาก อันมีอานิสงส์ส่งผลให้ผู้ร่วมบุญปราศจากอุปสรรคนาๆประการ ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไม่ติดขัดด้วยประการทั้งปวง

นอกจากนี้แล้วยังจะนำปัจจัยที่ได้ไปใช้ในการชำระหนี้ค่าที่ดินธรณีสงฆ์ ซึ่งค้างชำระมากว่า ๗ ปี

และยังชำระไม่หมด ซึ่งเป็นอานิสงส์แห่งการปลดเปลื้องภาระให้กับสงฆ์ ยอมมีอานิสงส์มหาศาลด้วยประการทั้งปวง

ในการจัดงานถวายกฐินในครั้งนี้ 
ทางชมรมวัชรธาตุ จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล
ที่ระลึกงานกฐินเพื่อให้ทุกท่านได้ระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้

โดย วัตถุมงคลที่จัดสร้างได้แก่

“สมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน”

มีความงดงามทุกขนาด ทุกองค์บรรจุผงมวลสารต่างๆที่ชมรมได้รวบรวมไว้เป็นเวลานาน

ทั้งผงที่สำเร็จด้วยการลบผงเสก และผงมงคลจากธรรมชาติที่หาได้ยาก และสิ่งที่สำคัญที่สุด

คือ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงตามตำราพระธาตุโบราณ

ในองค์พระทุกองค์
และจะจัดพิธีสมโภชพุทธาภิเษกในวันงานกฐินนั้นเอง

สามารถร่วมบุญและสั่งจองวัตถุมงคลได้แล้ว 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป- วันที่ 15 พ.ย.61
วัตถุมงคลจะจัดส่งหลังงานกฐิน
จัดสร้างตามสั่งจองเท่านั้น
(ยกเว้นรายการพระดินเผาพุทธาภิเษกแล้วรับได้เลย)

รายการวัตถุมงคลดังนี้


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๑ประธานอุปถัมภ์ กองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท
(ถวายผ้าไตรกฐิน)

รับสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
เนื้อทองเหลือง พ่นเงิน สูง ๑๓ ซม.
บรรจุมวลสารและพระบรมสารีริกธาตุ
๑ องค์

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งองค์ละ ๑๐๐ บาท
(องค์ที่ ๒,๓,๔,....กรณีที่อยู่เดียวกัน ค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นองค์ละ ๕๐ บาท)เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๒ประธานกรรมการ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท
(ถวายผ้าสบงกฐิน)

รับสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
เนื้อทองเหลือง ชุบทอง สูง ๕.๕ ซม.
บรรจุมวลสารและพระบรมสารีริกธาตุ
๑ องค์

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งองค์ละ ๕๐บาท
(องค์ที่ ๒,๓,๔,....กรณีที่อยู่เดียวกัน ค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นองค์ละ ๒๐ บาท)เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๓รองประธานกรรมการ กองบุญละ ๕๐๐ บาท

รับสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
เนื้อทองเหลือง ชุบเงิน สูง ๓ ซม.
บรรจุมวลสารและพระบรมสารีริกธาตุ
๑ องค์

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งไม่เกิน๑๐ องค์ ๕๐บาท
(เกิน ๑๐ องค์ คิดค่าส่งเพิ่มองค์ละ ๑๐ บาท)เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๔กรรมการ กองบุญละ ๑๐๐ บาท

รับสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
เนื้อทองเหลือง สูง ๓ ซม.
บรรจุมวลสารและพระบรมสารีริกธาตุ
๑ องค์

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งไม่เกิน๑๐ องค์ ๕๐บาท
(เกิน ๑๐ องค์ คิดค่าส่งเพิ่มองค์ละ ๑๐ บาท)เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๕ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

รับพระสมเด็จหรือพระขุนแผน เนื้อดินเผา ๑ องค์
รับได้พร้อมซองกฐิน

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งไม่เกิน๑๐ องค์ ๕๐บาท
(เกิน ๑๐ องค์ คิดค่าส่งเพิ่มองค์ละ ๑๐ บาท)ทั้งนี้ท่านใดประสงค์เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับซองกฐินก็สามารถติดต่อขอรับได้

การติดต่อทำบุญกฐิน จองวัตถุมงคลกฐิน
และขอรับซองกฐิน สามารถติดต่อได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑.indox เพจ
๒.ไลน์ id: ‭098-324-2429‬ 
(ชื่อไลน์ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
๓.โทรศัพท์ ‭098-324-2429‬เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑อนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกท่าน
ขอให้มีความสุข ความเจริญ ตลอดไป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ