เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล 
ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องด้วยในการเข้าพรรษาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

มีพระภิกษุผู้ใฝ่ในธรรม มาปฏิบัติพระกรรมฐานในเขตของศูนย์ฯเป็นจำนวน ๕ รูป ซึ่งตามพระวินัย

มีพระบรมพุทธานุญาติให้พุทธบริษัท จัดหาผ้ามาถวายพระที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ที่เรียกว่ากฐิน ได้ 
กฐินทาน ถือว่าเป็นทานอันพิเศษ เพราะเป็นทานที่จำกัดเวลา ๑ ปี ทำได้แค่ช่วงระยะเวลาเดือนเดียวเท่านั้น

และทำถวายได้แค่อารามละครั้งต่อปี จึงเป็นทานที่ทำได้ยาก และมีอานิสงส์มาก

ทั้งนี้ปัจจัยที่ร่วมกันทำบุญกฐินครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการสร้างถนนภายในศูนย์ฯ

ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก แก่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ให้เดินทางเข้ามาทำบุญในศูนย์ฯได้อย่างสะดวกสะบาย

ไม่ลำบาก อันมีอานิสงส์ส่งผลให้ผู้ร่วมบุญปราศจากอุปสรรคนาๆประการ ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไม่ติดขัดด้วยประการทั้งปวง

นอกจากนี้แล้วยังจะนำปัจจัยที่ได้ไปใช้ในการชำระหนี้ค่าที่ดินธรณีสงฆ์ ซึ่งค้างชำระมากว่า ๗ ปี

และยังชำระไม่หมด ซึ่งเป็นอานิสงส์แห่งการปลดเปลื้องภาระให้กับสงฆ์ ยอมมีอานิสงส์มหาศาลด้วยประการทั้งปวง

ในการจัดงานถวายกฐินในครั้งนี้ 
ทางชมรมวัชรธาตุ จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล
ที่ระลึกงานกฐินเพื่อให้ทุกท่านได้ระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้

โดย วัตถุมงคลที่จัดสร้างได้แก่

“สมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน”

มีความงดงามทุกขนาด ทุกองค์บรรจุผงมวลสารต่างๆที่ชมรมได้รวบรวมไว้เป็นเวลานาน

ทั้งผงที่สำเร็จด้วยการลบผงเสก และผงมงคลจากธรรมชาติที่หาได้ยาก และสิ่งที่สำคัญที่สุด

คือ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงตามตำราพระธาตุโบราณ

ในองค์พระทุกองค์
และจะจัดพิธีสมโภชพุทธาภิเษกในวันงานกฐินนั้นเอง

สามารถร่วมบุญและสั่งจองวัตถุมงคลได้แล้ว 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป- วันที่ 15 พ.ย.61
วัตถุมงคลจะจัดส่งหลังงานกฐิน
จัดสร้างตามสั่งจองเท่านั้น
(ยกเว้นรายการพระดินเผาพุทธาภิเษกแล้วรับได้เลย)

รายการวัตถุมงคลดังนี้


เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๑ประธานอุปถัมภ์ กองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท
(ถวายผ้าไตรกฐิน)

รับสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
เนื้อทองเหลือง พ่นเงิน สูง ๑๓ ซม.
บรรจุมวลสารและพระบรมสารีริกธาตุ
๑ องค์

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งองค์ละ ๑๐๐ บาท
(องค์ที่ ๒,๓,๔,....กรณีที่อยู่เดียวกัน ค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นองค์ละ ๕๐ บาท)เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๒ประธานกรรมการ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท
(ถวายผ้าสบงกฐิน)

รับสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
เนื้อทองเหลือง ชุบทอง สูง ๕.๕ ซม.
บรรจุมวลสารและพระบรมสารีริกธาตุ
๑ องค์

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งองค์ละ ๕๐บาท
(องค์ที่ ๒,๓,๔,....กรณีที่อยู่เดียวกัน ค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นองค์ละ ๒๐ บาท)เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๓รองประธานกรรมการ กองบุญละ ๕๐๐ บาท

รับสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
เนื้อทองเหลือง ชุบเงิน สูง ๓ ซม.
บรรจุมวลสารและพระบรมสารีริกธาตุ
๑ องค์

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งไม่เกิน๑๐ องค์ ๕๐บาท
(เกิน ๑๐ องค์ คิดค่าส่งเพิ่มองค์ละ ๑๐ บาท)เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๔กรรมการ กองบุญละ ๑๐๐ บาท

รับสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
เนื้อทองเหลือง สูง ๓ ซม.
บรรจุมวลสารและพระบรมสารีริกธาตุ
๑ องค์

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งไม่เกิน๑๐ องค์ ๕๐บาท
(เกิน ๑๐ องค์ คิดค่าส่งเพิ่มองค์ละ ๑๐ บาท)เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


#๕ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

รับพระสมเด็จหรือพระขุนแผน เนื้อดินเผา ๑ องค์
รับได้พร้อมซองกฐิน

ในการจัดส่งมีค่าจัดส่งไม่เกิน๑๐ องค์ ๕๐บาท
(เกิน ๑๐ องค์ คิดค่าส่งเพิ่มองค์ละ ๑๐ บาท)ทั้งนี้ท่านใดประสงค์เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับซองกฐินก็สามารถติดต่อขอรับได้

การติดต่อทำบุญกฐิน จองวัตถุมงคลกฐิน
และขอรับซองกฐิน สามารถติดต่อได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑.indox เพจ
๒.ไลน์ id: ‭098-324-2429‬ 
(ชื่อไลน์ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
๓.โทรศัพท์ ‭098-324-2429‬เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑อนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกท่าน
ขอให้มีความสุข ความเจริญ ตลอดไป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดให้ร่วมบุญและเปิดจองวัตถุมงคล ที่ระลึกมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ