เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 16 ก.ค. 60

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ถวาย 11 ตุลาคม 58)ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่ 16 ก.ค. 60

ที่

ณ ศูนย์การค้า เดอะศาลายามอลล์ ห้องกนกเทวี 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
อยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.ตู้กระจกรอบทอง  บุกำมะหยี่และดิ้นทอง สวยงาม

2.พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมเจดีย์ 1 ชุด

3.พระอรหันตธาตุ พร้อมเจดีย์ 12 ชุด

4.ป้ายชื่อบอกพระนามพระธาตุ

5.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

6.บริวารอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศัทธานำมาถวาย


รายการตู้พระบรม16  ก.ค. 60

 1วัดสว่างอรุณ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

วิไลรัตน์ ตั้งนภากร จอง

2วัดประสิทธิ์โพธาราม ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล จอง

3วัดศรีสุวรรณาราม ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ครอบครัว รุจิระธราพันธุ์ จอง

4วัดศรีสันติธรรม ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ครอบครัวดำรงค์. ตั้งพงศ์สิริกุล จอง

5วัดสว่างคงคา ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

นิธินันท์ จิตตนันท์. ปัณณวิชญ์. ตั้งพงศ์สิริกุล จอง

6วัดชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ครอบครัว ศุภกรพินธคุปต์ จอง

7วัดประสาทวิชัย ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

อิศราวรรณ. ตั้งพงศ์สิริกุล จอง

8วัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ครอบครัว เหลืองเรืองทอง จอง

9วัดชัยเจริญวนาราม ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ภัณฑิรา. เอกนิยม จอง

10วัดป่าไพรสัณฑ์สามัคคีธรรม ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร  จอง

11วัดศรีมณี ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

(สายพี่ป้อม)

12วัดศรีมงคล ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

(สายพี่ป้อม)

13วัดท่าสำราญ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

(สายพี่ป้อม)

14วัดโพธิ์ชัยศรีี ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

(สายพี่ป้อม)

15วัดศรีสว่างอารมณ์ ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

(สายพี่ป้อม)

16วัดคู่เมือง ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

(สายพี่ป้อม)

17วัดคำแสนสุข ต.อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(สายพี่ป้อม)

18วัดสุภาภรณ์นิคมธรรมาราม  ต.อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(สายพี่ป้อม)

19วัดโคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

20วัดน้อมเกล้า ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

21สถานปฏิบัติธรรมอุดมพรหมวิหาร ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

22วัดหางไหล ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

23วัดชุมพลศรี ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

24วัดคลองกะพั้ว ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

25วัดสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

26พุทธสถานพุทธรัตนมณีศรีอริเมตตรัย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

27วัดโป่งคอมใต้ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

28วัดสันติวัน ต.บ่อถ่ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี จอง

29วัดเสมาท่าค้อ ต.แจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

30วัดป่าเลไลย์บ้านใหม่ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

31วัดโคกเพชร ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

32วัดบ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

(ไม่ประสงค์ออกนาม)

33วัดหนองหว้า ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

34วัดบ้านรุน ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 16 ก.ค. 60

เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 16 ก.ค. 60

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ