เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 14 มกราคม 61 (เจ้าภาพครบเเล้วครับ ขออนุโมทนา)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ถวาย 11 ตุลาคม 58)ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่ 14  มกราคม  61

ที่

ณ ศูนย์การค้า เดอะศาลายามอลล์ ห้องกนกเทวี 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
อยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429  (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.ตู้กระจกรอบทอง  บุกำมะหยี่และดิ้นทอง สวยงาม

2.พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมเจดีย์ 1 ชุด

3.พระอรหันตธาตุ พร้อมเจดีย์ 12 ชุด

4.ป้ายชื่อบอกพระนามพระธาตุ

5.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

6.บริวารอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศัทธานำมาถวาย


รายชื่อวัดรับตู้พระธาตุ
รอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

1. วัดโพนทองใหญ่ บ้านแวงใต้ ต. แวง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพนายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว )

2. วัดอุทกวราราม บ.โนนทอง ต. สระนกแก้ว อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพนายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว )

3. วัดสุทธิธรรมาราม บ.นาหัวรัตน์ ต. สระนกแก้ว อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพนายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว )

4. วัดชัยมงคลคณาราม บ. ขมิ้น ต. สระนกแก้ว. อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพนายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว )

5. วัดศรีวิไลมงคล บ. ศรีวิไล. ต. โคกสูง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพนายอ๋า ทรัพย์นาทวี และครอบครัว )

6. วัดสิงคาราม บ. คำสมศรี ต. โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพ ถวายโดย คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์อุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ + คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ + นายอุทัย เลิศรัศมีกิจ + ด.ช.ตั่วมัก แซ่ตั้ง เจ้ากรรมนายเวร ทั้งอดีต ปัจจุบัน เทวดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย พระแม่ธรณีพระแม่คงคา พญายมราช ศัตรู หมู่มาร บริวาร เจ้านาย สัตว์เล็ก น้อยใหญ่ ที่ใช้กินเป็นอาหาร เมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญนี้แล้วได้โปรดมาอนุโมทนาบุญให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ )

7. วัดอรุณสิงห์คาราม บ. วังชัย ต. โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพ ถวายโดย คุณนิพัชชาโอทกานนท์ และครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์ )

8. วัดสุทธาราม บ. วังม่วย ต. ว้งสามัคคี อ. โพนทอง. จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพถวายโดย​ คุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

9. วัดสราญรมณ์ บ. ท่าสำราญ ต. สว่าง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพถวายโดยนายอิทธิ + นายธีรการ + น.ส.ทิพย์ชีวัน + น.ส.ทิพย์ชีวา วงศ์สุรไกรอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่พรทิพย์ + นายธีรธรรม วงศ์สุรไกร
และคุณยายคำปวน ภัทรนาวิก และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว )

10. วัดบ้านโนนสวรรค์ บ. โนนสวรรค์ ต. แวง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพคุณนิภาพันธุ์ วัฒนอนัน 9 )

11. วัดสันต้นเปา ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(เจ้าภาพคุณประวิทย์ ลือเกษมสุข)

12. วัดป่าแดง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
(เจ้าภาพคุณประวิทย์ ลือเกษมสุข)

13. วัดถ้ำขุมทรัพย์ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
(เจ้าภาพ นส.อัสชิชา  อ่องละออ)

14. วัดหัวทุ่งหมู่ที่ ต แม่สัน อ ห้างฉัตร จ.ลำปาง
(เจ้าภาพคุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว)

15. สำนักปฏิบัติธรรมอนาลโย ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
(จองเป็นเจ้าภาพ คุณวราภรณ์ โห้เฉื่อยและครอบครัว)

16. วัดม้าเหนือ. ต.ลำปางหลวง. อ.เกาะคา. จ.ลำปาง
(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและบรรพบุรุษ ญาติมิตร )

17. วัดท่าสี ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
(จองเป็นเจ้าภาพ คุณศิริกมล วงศ์ผง และครอบครัว)

18. วัดเกาะไม้ใหญ่ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
(จองเป็นเจ้าภาพ คุณอรอุมา แหล้จันคำและครอบครัว)

19. วัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
(เป็นเจ้าภาพ คุณสุวรรณี  อรุณแสงทอง,คุณอารีวรรณ สุแดงน้อยและครอบครัว)

20.วัดศรีถ้อย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(เป็นเจ้าภาพ คุณสมบัติ,คุณพิชยา,คุณชัยวัฒน์ ไทยคณา)

21.วัดสุคันธวารี ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
(จองเป็นเจ้าภาพ นางสาวสุธาวีณ์ นนทรีย์ เเละครอบครัว)

22.สำนักสงฆ์ดอยแม่เฒ่า ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
(จองเป็นเจ้าภาพ คุณวราภรณ์ โห้เฉื่อยและครอบครัว)

23.วัดร่มโพช์ทอง ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
(เจ้าภาพ นายสุทธิโชค สัมพันธ์วิวัฒน์ นางสาวฉวีวรรณ จิรพันธ์ตระกูลและครอบครัว)

24.วัดบ้านพะไลราษฎรบำรุง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
(เจ้าภาพ1.นายจำรูญ ไชยวิศาล2.นางศรีดา ไชยวิศาล
3.นายอนัน ชลาดี4.นางกุ้ยฟ้า ชลาดี5.ว่าที่ร้อยโท สันติ ชลาดี
6.นส.จินตภัทร ไชยวิศาล7.ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
8. ด.ช. ชยพล ชลาดี )

25.วัดสิงห์ทอง บ.หัวฝาย ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
(เป็นเจ้าภาพ คุณแม่บุญช่วย แซ่อึ้ง,คุณอัศนีย์ ยางงามและครอบครัว)

26.วัดบ้านโนนเมือง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆ์ จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพสุดใจ สมรรถพันธุ์ และครอบครัว
คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์และครอบครัว
กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์และครอบครัว
หจก.ทอฟ้า มาเดลิน  ผู้บริหารและพนักงาน)


27.วัดบ้านหนองห้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆ์ จ.มหาสารคาม

(จองเจ้าภาพ รอรายชื่อ)

28.วัดบ้านโคกสะอาด ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆ์ จ.มหาสารคาม
(จองเจ้าภาพ รอรายชื่อ)

29.วัดบ้านหนองแคน ต.ปะหลาน อ.พยัคฆ์ จ.มหาสารคาม
(จองเจ้าภาพ สาคร-วัชรี ชูจันทร์)

30.วัดโชคชัยวนาราม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(เจ้าภาพสัจจา จรัมพร และครอบครัว อุทิศให้พระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ บ้านเลขที่ 186 หมู่ 4 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง เชียงใหม่)

31.วัดป่าเทพนิมิตมงคล ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

(เจ้าภาพนายลัทธพล นางธนธรณ์ ถาวรโชติ และบุตรธิดา )

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 14 มกราคม 61 (เจ้าภาพครบเเล้วครับ ขออนุโมทนา)

เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 14 มกราคม 61 (เจ้าภาพครบเเล้วครับ ขออนุโมทนา)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ