(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท) วันอาทิตย์ ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62 ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์) อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์) ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย*** ชมรมวัชรธาตุ โทรศัพท์ 098-3242429 อีเมล watcharathath2556@gmail.com Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์ ชั้น1

2.พระธาตุพระอรหัตสาวก บรรจุในเจดีย์ ชั้น2

3.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท

บัญชีโอนเงินบุญถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

1. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-32270-2)

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019222-4 )

3. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22894-0 )

 


รายชื่อวัดรับถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ


1.วัดสระแก้ว ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณ สุนิสา ฉัตรมงคล )

2.วัดพงษาวาส ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว)

3.วัดบึงนาเพียง ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว)

4. วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณณฤทธิ์ ภัทรเกษมสุข ) 5.วัดศิลาดาด ต.บ้านสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ คุณนันทิกร สาขากร และ คุณกัญญา ลีนุตพงษ์)

6.วัดสว่าง ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ คุณนันทิกร สาขากร และ คุณกัญญา ลีนุตพงษ์)

7.วัดทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพนายโกสินทร์ วีระนันทนาพันธ์ )

8.วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน ร่วมทำบุญตู้พระธาตุ )


9.วัดโคกม่วงปุญญาราม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพคุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว)

10.วัดสวนหมาก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
(เจ้าภาพคุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว)

11.วัดลานชัยสามัคคี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์
( คุณปัอม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์)

12.วัดเเม่กะสี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์
(คุณป้อมจองรอรายชื่อครับ)

13วัดบรม ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพคุณต้อง ) จอง

14วัดโนนคูณ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

15วัดร่องแว้ชัยมงคล ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
(คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

16วัดทาม ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพนางสาวอารญา สุขหอม นายจรัสพล ชนะสิทธิ์ และ ด.ญ.อรัสญา ชนะสิทธิ์)

17วัดแสงจันทร์ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ นางณัฐรดี สุขหอม และ นายอุทัย สุขหอม)

18 วัดป่าหนองคลอง(น้อย)ต.วังหินอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ นางสาวอาภาภรณ์ สุขหอม และ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส )

19วัดไพรศาลสามัคคีต.เปือยน้อยอ.เปือยน้อยจ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ ศิษย์เก่าเบญจวิทยา(บจท.ป.7 รุ่นสุดท้าย)

20 วัดอุดมมีชัยต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ คุณพ่อแดง -คุณแม่เฉลา ยางนอก และครอบครัว) 

21. วัดป่าทรงธรรม ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพนายโกสินทร์ วีระนันทนาพันธ์ และครอบครัว )

22 วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

23 วัดโป่งคอม.ต.ด่านช้าง. อ.ด่านช้าง. จ.สุพรรณบุรี
(คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

24. วัดป่าบุญทันตานุสรณ์  ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพนาคราช-วลัญช์รัช-รวี นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช นายรวี อาณานุการ นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง )

25. วัดป่าธรรมมงคล ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

(เจ้าภาพ คุณ สุนทรี ) จอง

26. วัดป่าหนองโนนศิลา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

(เจ้าภาพ คุณ สุนทรี ) จอง

27. วัดชัยเภรี ต พลับพลาชัย อ อู่ทอง จ สุพรรณบุรี
(เจ้าภาพ น.ส ศุภกร ลิ่มลังการณ์ )

28. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธ ต.พนมสวรรค์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์มารดาบิดาและครอบครัวตลอดจนกิจการงาน)

29.ศรีสว่างอารมณ์ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

(เจ้าภาพ๑. ณัฐฎิ์พัชร์ สุจริตธรรม๒. สุภัค สุจริตธรรม ๓. ปุลวัชร ยันต์ทอง )

30.วัดธรรมประเสริฐ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

31.วัดพนาสวรรค์ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

32.วัดมอสวรรค์ อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์

(เจ้าภาพ พัชราภา สุรพล มณีรัตน์ ) จอง

33.วัดไม้งาม อ.ลานสัก อุทัยธานี

(เจ้าภาพผู้เเด่เทวดาลานสัก เทวดาห้วยขาเเข้งทั้งหมด)

34.วัดศรีสวัสดิ์บรรพรต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

35.วัดบางกอบัว ต.บางกอบัว อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

(นส.ธัญวรัตม์ ศรีเกษเพ็ชร์) จอง

36.สำนักสงฆ์นาล้อม ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

(เจ้าภาพนายพิสิทธิ์ ผมไผ พร้อมครอบครัว อุทิศส่วนบุญกุศล ให้คุณพ่ออุ่นเรือน ผมไผ )

37. วัดสำโรงใต้​ ต.​สำโรงกลาง​ อ.​พระประแดง​ จ.สมุทรปราการ

(เจ้าภาพ นส.สุรภี ศรีเกษเพ็ชร์ ) จอง

38 วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

39วัดครุใน. ต.บางครุอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

(เจ้าภาพ นส.สุจินต์ ศรีเกษเพ็ชร์ )จอง

40.วัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(เจ้าภาพพระครูสมุห์จักรพันธ์ กิตฺติปญฺโญ )

41.วัดเขาตองเมืองลับแล ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

42.วัดมงคลประชาราม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

43.วัดห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

(เจ้าภาพนางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน )

44.วัดจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระอ.สทิงพระ จ.สงขลา

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

45.วัดควนฝาละมี ต.ฝาละมีอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

(เจ้าภาพ นายจำเริญธิติ สุขสวัสดิ์ภูดี )

46.วัดพังกก ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา

(เจ้าภาพ คุณ ณัฐพล สีนาก )

47.วัดเทพนัดดา ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

(เจ้าภาพ คุณ หทัยธร กฤตลักษณ์ธารีและครอบครัว 200 บาทคุณ สุภาพร สาธุภาคและครอบครัว

1,000 บาทคุณ แสงระวี แสงอรุณ และครอบครัว 100 บาทคุณ ชนิตา รักชุม และครอบครัว100บาท)


48.วัดสีแสงสิงห์มีพร ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

49.วัดพรมเสรี ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพไม่ประสงค์ออกนาม )

50.วัดศรีอรัญญาวาส ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

51.วัดโนนพยอม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพคุณแม่หนูจันทร์ หลวงโคตร น.ส. อโนมา นามพิมูล อทิศให้ คุณพ่อบุญมาก นามพิมูล )จอง

52.วัดราษฏร์นิยมธรรม แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม

(เจ้าภาพคุณคุณชาญเกียรติ ยังกอบศิลป์ คุณสุพิน ยังกอบศิลป์น.ส. ดวงหทัย ยังกอบศิลป์ )

53.วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

(เจ้าภาพ คุณสายชล สราวิช นางสาวญาณิศา สราวิช ด.ญ.ขวัญณภัทร สราวิช อุทิศ คุณพ่อสมพงษ์ สราวิช ) จอง


54.วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกสว่าง ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

#ขาดเจ้าภาพ

55.วัดแจ้งอรุณศิลป์ บ.นาเสียว ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

#ขาดเจ้าภาพ

56.พุทธสถานพุทธมหาบารมีบ.โนนสะอาด ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

#ขาดเจ้าภาพ

57.วัดโชติการาม บ.โนนสว่าง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

#ขาดเจ้าภาพ

58.วัดบ้านขาม ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง. จ.ขอนแก่น.

#ขาดเจ้าภาพ

59.วัดหนองผือ บ.หนองผือ ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

60.วัดโสมนัส บ.หนองสนม ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพไม่ประสงค์ออกนาม )

61.วัดโพธิ์ชัยนิมิต บ้านเมืองเจีย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

62.วัดโนนเมือง บ.โนนเมือง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

63.วัดบ้านเหล่า ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

64.วัดไทรทองต.กำแพง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด

#ขาดเจ้าภาพ

65.วัดบ้านฮ่องทรายต.กำแพง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 

#ขาดเจ้าภาพ

66.วัดตลาดม่วงต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

#ขาดเจ้าภาพ

67.วัดดอนปู่ตาต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

#ขาดเจ้าภาพ

68.วัดดอกรักน้อยต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

#ขาดเจ้าภาพ

69.วัดหนองพระบางต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

#ขาดเจ้าภาพ

70.วัดโพนเงินต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

#ขาดเจ้าภาพ

71.วัดโพนหิน ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

#ขาดเจ้าภาพ

72. วัดพลับพลาวนารามต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

#ขาดเจ้าภาพ

73.วัดบ้านอ้อ ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา
#ขาดเจ้าภาพ
74.วัดหน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
#ขาดเจ้าภาพ
75.วัดบ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
#ขาดเจ้าภาพ
76.วัดประะชาสังคม อ ชุมพลบุรี จ สุรินทร์
#ขาดเจ้าภาพ
78.วัดมโนธรรมทาน ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
#ขาดเจ้าภาพ
79.วัดบางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม 
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
#ขาดเจ้าภาพ
80.วัดบวรศิริธรรม
ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
#ขาดเจ้าภาพ
81.วัดป่าบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
#ขาดเจ้าภาพ

83.วัดเขาสามยอด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

(คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ