เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ขาดเจ้าภาพอีกมากครับ)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ถวาย 11 ตุลาคม 58)ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่  29 เมษายน 61

ที่

ณ ศูนย์การค้า เดอะศาลายามอลล์ ห้องกนกเทวี 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
อยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429  (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.ตู้กระจกรอบทอง  บุกำมะหยี่และดิ้นทอง สวยงาม

2.พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมเจดีย์ 1 ชุด

3.พระอรหันตธาตุ พร้อมเจดีย์ 12 ชุด

4.ป้ายชื่อบอกพระนามพระธาตุ

5.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

6.บริวารอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศัทธานำมาถวาย

รายชื่อวัดรับตู้พระธาตุ
รอบวันอาทิตย์ที่  29 เมษายน 61

1.วัดป่าคำม่วง ต ตาดทอง อ เมือง จ ยโสธร

(เจ้าภาพคุณยุทธนา  อัครชัยยันต์และครอบครัว คุณนวรัตน์  ฮึงวัฒนา  และครอบครัว)

2.วัดป่าหนองบัวแดง ต พระเสา อ มหาชัยชนะ จ ยโสธร

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

3.วัดป่าหนองสิม ต หัวเมือง  อ มหาชัยชนะ. จ ยโสธร

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

4.วัดบ้านชัยชนะ ต ชัยชนะ อ มหาชัยชนะ. จ ยโสธร

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

5.วัดป่าชาปฐม ต บากเรือ อ มหาชัยชนะ  จ ยโสธร

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

6.สำนักสงฆ์โนนเจ้าหัว ต บากเรือ อ มหาชัยชนะ  จ ยโสธร

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

7.วัดตาลเดียว ต หนองขุ่นใหญ่ อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

8.วัดป่าดำรงธรรม ต หนองขุ่นใหญ่ อ หนองพอก. จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

9.วัดป่าบรูพาสามัคคีธรรม ต อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

10.วัดสว่างอัมพวัน ต พรสวรรค์  อ เสลภูมิ จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

11.วัดศรีสง่าประชาธรรม ต พรสวรรค์. อ เสลภูมิ. จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณแอม) จอง

12.วัดดวงจันทร์วนาราม ต สาวัตถี อ เมือง. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณภรัณยา  แสนลือ)

13.วัดบ้านน้อยโนนเจริญ ต ปะหลาน. อ พะยัคฆ์. จ มหาสารคาม

(ถวายโดย คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ

และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์อุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ + คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ + นายอุทัย เลิศรัศมีกิจ +

ด.ช.ตั่วมัก แซ่ตั้ง เจ้ากรรมนายเวร ทั้งอดีต ปัจจุบัน เทวดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย พระแม่ธรณี

พระแม่คงคา พญายมราช ศัตรู หมู่มาร บริวาร เจ้านาย สัตว์เล็ก น้อยใหญ่ ที่ใช้กินเป็นอาหาร เมื่อท่าน

ทั้งหลายได้รับบุญนี้แล้วได้โปรดมาอนุโมทนาบุญให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ)

14.วัดบ้านกะทะดอนหมี ต เมืองบัว อ ชุมพล. จ สุรินทร์

(ถวายโดย​ คุณวณิชา + นิพัชชา + นิธิพัฒน์ โอทกานนท์ และครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

15.วัดบ้านแคนบน ต ยะวึก. อ ชุมพล. จ สุรินทร์

(ถวายโดย นิพัชชา โอทกานนท์ อุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

16.วัดบ้านยางน้ำอ้อม ต ยะวึก. อ ชุมพล. จ สุรินทร์

(ถวายโดย นายอิทธิ + นายธีรการ + น.ส.ทิพย์ชีวัน + น.ส.ทิพย์ชีวา วงศ์สุรไกรอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณแม่พรทิพย์ + นายธีรธรรม วงศ์สุรไกรและคุณยายคำปวน ภัทรนาวิก และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว)

17.วัดบ้านไทรงาม ต เมืองบัว อ ชุมพล. จ สุรินทร์

(เจ้าภาพคุณนิภาพันธุ์ วัฒนอนัน  อุทิศส่วนกุศลให้กับ เจ้ากรรมนายเวร  10 )

18.วัดประจันวนาราม ต หนองไผ่. อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายยุทธนา  อัครชัยยันต์  และครอบครัว  นางสาวนรรัตน์  ฮึงวัฒนา  และครอบครัว )

19.วัดโสภณพดาราม ต โนนหัน อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายยุทธนา  อัครชัยยันต์  และครอบครัว  นางสาวนรรัตน์  ฮึงวัฒนา  และครอบครัว )

20.วัดทาม ต โนนอุดม อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายพินโย เนียมจันทร์และครอบครัว นางสาวจุฑามาศ ปลั่งกมลและครอบครัว)

21.วัดสว่างหนองบัว ต  อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายยอดชายและนางจินดา ปลั่งกมลและครอบครัว)

22.วัดบรม ต ไชยล่อ อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายยอดชายและนางจินดา ปลั่งกมลและครอบครัว)

23.สำนักปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานรักการล้ำเลิศ ต แก่งเสี้ยน. อ เมือง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณ เดชา  ภูทัดดวง ) จอง

24.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต บ้านใต้ อ เมือง  จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพนายณัฐกิตติ์ นิติกรชัยโรจน์ พร้อมครอบครัว )

25.วัดถ้ำเขาแหลม ต ปากแพรก อ เมือง. จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณ สุภัสสร รัมณียานนท์และครอบครัว )

26.วัดถาวรวราราม ต บ้านเหนือ อ เมือง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ คุณพัชนี  แซ่ตั้ง คุณวรวรรณ   จีวรตานนท์ คุณวรนุช  สุขุมวิราม  คุณณัฐิกุล  สุขุมวิราม

 คุณวรรณรัตน์  ศิริสัตยะวงศ์  คุณวรพร  ศิริสัตยะวงศ์  คุณวิฑูรย์  ศักดิ์วาลี้สกุล  คุณไพจิตต์  สุขุมวิราม 

 คุณสโรชา  สุขุมวิราม  คุณมารุต  สายสงเคราะห์  และครอบครัว ) 

 

27.วัดท่าโป๊ะ ต บ้านเก่า อ เมือง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ ห.จ.ก.ฟาร์อีสต์แวคคิวอัมโคทติ้ง และ ห.จ.ก.เอฟ.อี.วี.ซี. การชุบ)

28.วัดบ้านหนองตาด ต บ้านยาง อ ลำปลายมาศ จ บุรีรัมย์

(เจ้าภาพ นายโสภณ ศิริดำรงค์ศักดิ์ และครอบครัว)

29.วัดเก่าใหญ่ ต หนองแดง อ นาเชือก จ มหาสารคาม

(เจ้าภาพ นายณัฐกิตติ์ นิติกรชัยโรจน์ นาง วันดี ทับทิมทอง น.ส วัชราภรณ์ สักลอ น.ส โสภิรัตน์ ลีลาฤทธิ์)  จอง

30.วัดดอนเงินประชาสรรค์ ต บ้านลาน อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

31.วัดโพธิ์ศรีสะอาด ต อ ชนบท  จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

32.วัดบึงเพ็ญ ต โนนพะยอม อ ชนบท จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

33.วัดศิลาประชาวาส ต โนนพะยอม. อ ชนบท จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

34.วันสันติสุข   ต.ท่าขุนราม  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

35.วัดศรีไพวัลย์ ต โคกสว่าง อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

36.วัดป่าศรัทธรรมสันติ ต หนองขุ่นใหญ่ อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

37.วัดโพนงาม ต หนองขุ่นใหญ่. อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

38.วัดพุทธเมตตา เมืองจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

39.วัดพุทธะศรัทธา  เมืองจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย

(เจ้าภาพ คุณโกศล  คุณพรทิพย์  ธรรมปรีชา และครอบครัว) จอง

40.วัดวิปัสสนาคราหะ    บันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย

#ขาดเจ้าภาพครับ

41.วัดป่าดาลเทพมงคล  ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

#ขาดเจ้าภาพครับ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ขาดเจ้าภาพอีกมากครับ)

เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ขาดเจ้าภาพอีกมากครับ)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ