(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย


(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่  26 พ.ค. 62

ที่


ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์)
อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์
ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์)
ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ
ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429  (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์ ชั้น1

2.พระธาตุพระอรหัตสาวก บรรจุในเจดีย์ ชั้น2

3.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา


 


รายชื่อวัดรับถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ


1.วัดสระแก้ว ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณ สุนิสา ฉัตรมงคล )

2.วัดพงษาวาส ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว)

3.วัดบึงนาเพียง ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว)

4. วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณณฤทธิ์ ภัทรเกษมสุข ) 5.วัดศิลาดาด ต.บ้านสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ คุณนันทิกร สาขากร และ คุณกัญญา ลีนุตพงษ์)

6.วัดสว่าง ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ คุณนันทิกร สาขากร และ คุณกัญญา ลีนุตพงษ์)


7.วัดทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

#ขาดเจ้าภาพ 8.วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

#ขาดเจ้าภาพ 9.วัดโคกม่วงปุญญาราม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

#ขาดเจ้าภาพ 10.วัดสวนหมาก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
#ขาดเจ้าภาพ

11.วัดลานชัยสามัคคี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์
#ขาดเจ้าภาพ

12.วัดเเม่กะสี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์
#ขาดเจ้าภาพ

13วัดบรม ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

14วัดโนนคูณ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

15วัดร่องแว้ชัยมงคล ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
#ขาดเจ้าภาพ

16วัดทาม ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

17วัดแสงจันทร์ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

18 วัดป่าหนองคลอง(น้อย)ต.วังหินอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

19วัดไพรศาลสามัคคีต.เปือยน้อยอ.เปือยน้อยจ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

20 วัดอุดมมีชัยต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

21. วัดป่าทรงธรรม ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

22 วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
#ขาดเจ้าภาพ

23 วัดโป่งคอม.ต.ด่านช้าง. อ.ด่านช้าง. จ.สุพรรณบุรี
#ขาดเจ้าภาพ

24. วัดป่าบุญทันตานุสรณ์  ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนเเก่น
#ขาดเจ้าภาพ

25. วัดป่าธรรมมงคล ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
#ขาดเจ้าภาพ

26. วัดป่าหนองโนนศิลา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
#ขาดเจ้าภาพ

27. วัดชัยเภรี ต พลับพลาชัย อ อู่ทอง จ สุพรรณบุรี
(เจ้าภาพ น.ส ศุภกร ลิ่มลังการณ์ )

28. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธ ต.พนมสวรรค์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

#ขาดเจ้าภาพ

29.ศรีสว่างอารมณ์ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

#ขาดเจ้าภาพ

30.วัดธรรมประเสริฐ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

#ขาดเจ้าภาพ

31.วัดพนาสวรรค์ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

#ขาดเจ้าภาพ

32.วัดมอสวรรค์ อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์

#ขาดเจ้าภาพ

33.วัดไม้งาม อ.ลานสัก อุทัยธานี

#ขาดเจ้าภาพ

34.วัดศรีสวัสดิ์บรรพรต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

#ขาดเจ้าภาพ

35.วัดบางกอบัว ต.บางกอบัว อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

#ขาดเจ้าภาพ

36.สำนักสงฆ์นาล้อม ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

#ขาดเจ้าภาพ

37. วัดสำโรงใต้​ ต.​สำโรงกลาง​ อ.​พระประแดง​ จ.สมุทรปราการ

#ขาดเจ้าภาพ

38 วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

#ขาดเจ้าภาพ

39วัดครุใน. ต.บางครุอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

#ขาดเจ้าภาพ

40.วัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

#ขาดเจ้าภาพ

41.วัดเขาตองเมืองลับแล ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

#ขาดเจ้าภาพ

42.วัดมงคลประชาราม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

#ขาดเจ้าภาพ

43.วัดห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

(เจ้าภาพนางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน )

44.วัดจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระอ.สทิงพระ จ.สงขลา

#ขาดเจ้าภาพ

45.วัดควนฝาละมี ต.ฝาละมีอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

(เจ้าภาพ นายจำเริญธิติ สุขสวัสดิ์ภูดี )

46.วัดพังกก ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา

#ขาดเจ้าภาพ

47.วัดเทพนัดดา ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

#ขาดเจ้าภาพ

48.วัดสีแสงสิงห์มีพร ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

49.วัดพรมเสรี ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

50.วัดศรีอรัญญาวาส ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

51.วัดโนนพยอม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

#ขาดเจ้าภาพ

52.วัดราษฏร์นิยมธรรม แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม

#ขาดเจ้าภาพ
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ