เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ขาดเจ้าภาพอีก 10 วัด)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ถวาย 11 ตุลาคม 58)ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่  29 เมษายน 61

ที่

ณ ศูนย์การค้า เดอะศาลายามอลล์ ห้องกนกเทวี 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
อยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429  (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.ตู้กระจกรอบทอง  บุกำมะหยี่และดิ้นทอง สวยงาม

2.พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมเจดีย์ 1 ชุด

3.พระอรหันตธาตุ พร้อมเจดีย์ 12 ชุด

4.ป้ายชื่อบอกพระนามพระธาตุ

5.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

6.บริวารอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศัทธานำมาถวาย

 

รายชื่อวัดรับตู้พระธาตุ
รอบวันอาทิตย์ที่  29 เมษายน 61

1.วัดป่าคำม่วง ต ตาดทอง อ เมือง จ ยโสธร

(เจ้าภาพคุณยุทธนา  อัครชัยยันต์และครอบครัว คุณนวรัตน์  ฮึงวัฒนา  และครอบครัว)

2.วัดป่าหนองบัวแดง ต พระเสา อ มหาชัยชนะ จ ยโสธร

(เจ้าภาพ คุณลัทธพล – คุณธนธรณ์ ถาวรโชติ และบุตรธิดา) จอง

3.วัดป่าหนองสิม ต หัวเมือง  อ มหาชัยชนะ. จ ยโสธร

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

4.วัดบ้านชัยชนะ ต ชัยชนะ อ มหาชัยชนะ. จ ยโสธร

(เจ้าภาพคุณเอกบุญ ปลั่งศิริ คุณรจนา สันติภิญโญเลิศ  คุณณัฐพัชร์ ถิระกุลพัฒน์)

5.วัดป่าชาปฐม ต บากเรือ อ มหาชัยชนะ  จ ยโสธร

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

6.สำนักสงฆ์โนนเจ้าหัว ต บากเรือ อ มหาชัยชนะ  จ ยโสธร

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

7.วัดตาลเดียว ต หนองขุ่นใหญ่ อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

8.วัดป่าดำรงธรรม ต หนองขุ่นใหญ่ อ หนองพอก. จ ร้อยเอ็ด

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

9.วัดป่าบรูพาสามัคคีธรรม ต อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

10.วัดสว่างอัมพวัน ต พรสวรรค์  อ เสลภูมิ จ ร้อยเอ็ด

(คุณวิไลรัตน์ ตั้งนภากร) จอง

11.วัดศรีสง่าประชาธรรม ต พรสวรรค์. อ เสลภูมิ. จ ร้อยเอ็ด

(คุณอธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล) จอง

12.วัดดวงจันทร์วนาราม ต สาวัตถี อ เมือง. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณภรัณยา  แสนลือ)

13.วัดบ้านน้อยโนนเจริญ ต ปะหลาน. อ พะยัคฆ์. จ มหาสารคาม

(ถวายโดย คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ

และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์อุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ + คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ + นายอุทัย เลิศรัศมีกิจ +

ด.ช.ตั่วมัก แซ่ตั้ง เจ้ากรรมนายเวร ทั้งอดีต ปัจจุบัน เทวดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย พระแม่ธรณี

พระแม่คงคา พญายมราช ศัตรู หมู่มาร บริวาร เจ้านาย สัตว์เล็ก น้อยใหญ่ ที่ใช้กินเป็นอาหาร เมื่อท่าน

ทั้งหลายได้รับบุญนี้แล้วได้โปรดมาอนุโมทนาบุญให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ)

14.วัดบ้านกะทะดอนหมี ต เมืองบัว อ ชุมพล. จ สุรินทร์

(ถวายโดย​ คุณวณิชา + นิพัชชา + นิธิพัฒน์ โอทกานนท์ และครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

15.วัดบ้านแคนบน ต ยะวึก. อ ชุมพล. จ สุรินทร์

(ถวายโดย นิพัชชา โอทกานนท์ อุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

16.วัดบ้านยางน้ำอ้อม ต ยะวึก. อ ชุมพล. จ สุรินทร์

(ถวายโดย นายอิทธิ + นายธีรการ + น.ส.ทิพย์ชีวัน + น.ส.ทิพย์ชีวา วงศ์สุรไกรอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณแม่พรทิพย์ + นายธีรธรรม วงศ์สุรไกรและคุณยายคำปวน ภัทรนาวิก และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว)

17.วัดบ้านไทรงาม ต เมืองบัว อ ชุมพล. จ สุรินทร์

(เจ้าภาพคุณนิภาพันธุ์ วัฒนอนัน  อุทิศส่วนกุศลให้กับ เจ้ากรรมนายเวร  10 )

18.วัดประจันวนาราม ต หนองไผ่. อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายยุทธนา  อัครชัยยันต์  และครอบครัว  นางสาวนรรัตน์  ฮึงวัฒนา  และครอบครัว )

19.วัดโสภณพดาราม ต โนนหัน อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายยุทธนา  อัครชัยยันต์  และครอบครัว  นางสาวนรรัตน์  ฮึงวัฒนา  และครอบครัว )

20.วัดทาม ต โนนอุดม อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายพินโย เนียมจันทร์และครอบครัว นางสาวจุฑามาศ ปลั่งกมลและครอบครัว)

21.วัดสว่างหนองบัว ต  อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายยอดชายและนางจินดา ปลั่งกมลและครอบครัว)

22.วัดบรม ต ไชยล่อ อ ชุมแพ. จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพนายยอดชายและนางจินดา ปลั่งกมลและครอบครัว)

23.สำนักปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานรักการล้ำเลิศ ต แก่งเสี้ยน. อ เมือง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณ เดชา  ภูทัดดวง ) จอง

24.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต บ้านใต้ อ เมือง  จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพนายณัฐกิตติ์ นิติกรชัยโรจน์ พร้อมครอบครัว )

25.วัดถ้ำเขาแหลม ต ปากแพรก อ เมือง. จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณ สุภัสสร รัมณียานนท์และครอบครัว )

26.วัดถาวรวราราม ต บ้านเหนือ อ เมือง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ คุณพัชนี  แซ่ตั้ง คุณวรวรรณ   จีวรตานนท์ คุณวรนุช  สุขุมวิราม  คุณณัฐิกุล  สุขุมวิราม

 คุณวรรณรัตน์  ศิริสัตยะวงศ์  คุณวรพร  ศิริสัตยะวงศ์  คุณวิฑูรย์  ศักดิ์วาลี้สกุล  คุณไพจิตต์  สุขุมวิราม 

 คุณสโรชา  สุขุมวิราม  คุณมารุต  สายสงเคราะห์  และครอบครัว ) 

 

27.วัดท่าโป๊ะ ต บ้านเก่า อ เมือง จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ ห.จ.ก.ฟาร์อีสต์แวคคิวอัมโคทติ้ง และ ห.จ.ก.เอฟ.อี.วี.ซี. การชุบ)

28.วัดบ้านหนองตาด ต บ้านยาง อ ลำปลายมาศ จ บุรีรัมย์

(เจ้าภาพ นายโสภณ ศิริดำรงค์ศักดิ์ และครอบครัว)

29.วัดเก่าใหญ่ ต หนองแดง อ นาเชือก จ มหาสารคาม

(เจ้าภาพ นายณัฐกิตติ์ นิติกรชัยโรจน์ นาง วันดี ทับทิมทอง น.ส วัชราภรณ์ สักลอ น.ส โสภิรัตน์ ลีลาฤทธิ์)  จอง

30.วัดดอนเงินประชาสรรค์ ต บ้านลาน อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

31.วัดโพธิ์ศรีสะอาด ต อ ชนบท  จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

32.วัดบึงเพ็ญ ต โนนพะยอม อ ชนบท จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

33.วัดศิลาประชาวาส ต โนนพะยอม. อ ชนบท จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

34.วันสันติสุข   ต.ท่าขุนราม  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

35.วัดศรีไพวัลย์ ต โคกสว่าง อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

36.วัดป่าศรัทธรรมสันติ ต หนองขุ่นใหญ่ อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

37.วัดโพนงาม ต หนองขุ่นใหญ่. อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

38.วัดพุทธเมตตา เมืองจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

39.วัดพุทธะศรัทธา  เมืองจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย

(เจ้าภาพ คุณโกศล  คุณพรทิพย์  ธรรมปรีชา และครอบครัว) จอง

40.วัดวิปัสสนาคราหะ    บันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย

(เจ้าภาพนายประวิทย์ สุจริตธรรม นางวีณา วินิจนัยภาค )

41.วัดป่าดาลเทพมงคล  ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

(เจ้าภาพคุณ KTTISAK)

42.วัดแก่งสามัคคี ต วังกระแจะ อ ไทรโยค จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพอุทิศให้คุณพ่อคำรณ-คุณแม่บรรจง-นายนิรันดร์ แก่นธรรม และน.ส.ณัฐวัลย์ อัครแก่นธารัชต์)

43.วัดหาดงิ้ว ต วังกระแจะ อ ไทรโยค จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณกิ่งคกา  เลิศวชิรา พร้อมครอบครัว)

44.วัดบ๊องตี้น้อย  ต วังกระแจะ อ ไทรโยค จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพนายอนัน  ชลาดี นางกุ้ยฟ้า  ชลาดี นายจำรูญ  ไชยวิศาล นางศรีดา  ไชยวิศาล

ว่าที่ร้อยโทสันติ  ชลาดี นางสาวจินตภัทร  ไชยวิศาล ด.ญ.จินัฏตา  ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล  ชลาดี)

45.วัดเขาวงจินดาราม ต อ บ่อพลอย จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณ KTTISAK)

46.วัดหนองกร่าง ต หนองกร่าง อ บ่อพลอย  จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ คุณจิณะดา ปราณีต)

47.วัดศรีบัวทอง ต สระลงเรือ อ ห้วยกระเจา จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพอุทิศให้คุณพ่อคำรณ-คุณแม่บรรจง-นายนิรันดร์ แก่นธรรม และน.ส.ณัฐวัลย์ อัครแก่นธารัชต์)

48.วัดท้าแย้เจริญธรรม ต อ ด่านมะขามเตี้ย จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพนายยุทธนา อัครชัยยันต์ และครอบครัว นางสาวนวรัตน์ ฮึงวัฒนา และครอบครัว  ) จอง

49.วัดนพเก้าทายิการาม ต ห้วยเข่ยง อ ทองผาภูมิ จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ Nicholas Papp (USA) พลอธิป ศิริเวช และครอบครัวถวายเป็นพุทธบูชา) 

 

50.วัดเสาร์หงษ์ ต ท่าขนุน อ ทองผาภูมิ จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ  น.ส.ฐิติรัตน์ วังยางคุณานุกรณ์ และครอบครัว  )

51.วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม ต ลิ้นถิ่น อ ทองผาภูมิ  จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณวรพร  ศิริสัตยะวงศ์  และ Woranee  Brooks Timothy  J. Brooks  Charles  Anthony  Brooks  )

52.วัดทุ่งมะกรูด ต ดอนชะเอม อ ท่ามะกา จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ ร.ต.หญิง ไพลิน พรโสภณ คุณ ปรารถนา กาญจนวิฬา พ.อ.ปริวัตร กาญจนวิฬา และครอบครั ว )

53.วัดเขาช่องพัฒนาราม ต เขาสามสิบหาม อ ท่ามะกา  จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ ร.ต.หญิง ไพลิน พรโสภณ คุณ ปรารถนา กาญจนวิฬา พ.อ.ปริวัตร กาญจนวิฬา และครอบครั ว )

54.วัดอุดมวิทยาราม ต โนนหัน อ ชุมแพ จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพชญานิษฐ์ ตั้งแต่ง และครอบครัว)

55.วัดถ้ำเทพนิมิต ต วังสวาย อ ภูผาม่าน จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพคุณ  กิตติศักดิ์ momoe เด็กหญิงอัยนา อนันต์ธัญสกุล)

56วัดประชาพัฒนาราม ต หนองไผ่. อ ชุมแพ จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณบุญช่วย  คุณประภาพรรณ  อุดมรัตนพรกุล  และครอบครัวคำสวัสดิ์)

57.วัดหนองหนามแทงพัฒนาราม ต หนองเขียด อ ชุมแพ  จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ เจ้าภาพกลุ่มดวงธรรมสรณ์ )

58.วัดป่าหนองโมงค์ ต หันโจด อ หนองสองห้อง จ ขอนแก่น

( เจ้าภาพ ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี และ ครอบครัว  )

59วัดเชียงทอง ต ระแหง อ เมือง จ ตาก

(เจ้าภาพ ธนดล เบญญาสิริสถาพร) 

60.สำนักสงฆ์ภูชี้ฟ้า ต ทับเก่า อ เถิน จเชียงราย

(เจ้าภาพคุณ  กิตติศักดิ์ momoe เด็กหญิงอัยนา อนันต์ธัญสกุล   )

61.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงทองสุขเจริญธรรม ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

(เจ้าภาพ นางลำพูน ไทยประเสริฐ )

62.วัดร่องบัวทอง  ต.ทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียง เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

(เจ้าภาพคุณรัชฎาภรณ์ ไทยประเสริฐ  )

63.วัดนครอินทร์  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี

(นาย วันชัย สุนประชา  นาง พรพรรณ สุนประชา )

64.วัดบุปผาราม  ต.กดโพธิ์  อ.หนองพอก  จ. ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ คุณปัฐมาภรณ์  คงบุญโสด ) จอง

65.วัดสุวรรณาราม ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพณัฐรดา สุนพิชัย)

66.วัดขุนด่าน ต. หนองปลิง อ เลาขัวญ จ กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ นายฐพัชร์ รักษาคำและครอบครัว)

67.วัดแม่วะเด่นชัย ต แม่วะ อ เถิน. จ ลำปาง.

(- คุณจำเริญ  เชียรวิชัย- คุณวลัยพร  เชียรวิชัย- คุณกฤตพร  เชียรวิชัย- คุณอัญชิษฐา  เชียรวิชัย- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม)

68.วัดศรีสวัสดิบรรพรต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพอรอุไร แสงสว่างและครอบครัว)

69.วัดกล้วย หมู่ ๕  ต.บางเขน อ.เมือง  จังหวัดนนทบุรี  

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

70.วัดบางขนุน อำเภอบางกลวย จังหวัดนนทบุรี  

(เจ้าภาพรณิดา คงพนัส และครอบครัว ) จอง

71.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

72.สำนักสงฆ์อุดมรัตนคีรี ตำบลสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จ-กาญจนบุรี 

#ยังขาดเจ้าภาพครับ

73.วัดทุ่งกระเพราทอง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

(เจ้าภาพนายสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, นส.ฐิติมา หาญโชคชัยสกุล, นส.สุมาลี รจิตจินดาเลิศ  และ ครอบครัว รุ่งเรืองหิรัญญา )


74.วัดพระพุทธเมตตาอุดมธรรม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

(คุณนฤดี กฤตตินันท์) จอง

75.วัดชัฎน้ำเงิน ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

(คุณนฤดี กฤตตินันท์) จอง

76.วัดดงตาล ต บางพลับ อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี

(เจ้าภาพ Mark YI-en Tuan และ ฟาริศรา เลาหวัฒน์ ครอบครัว เลาหวัฒน์)


77.วัดวาลุการาม ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หยนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพนางสาว สุพัทชา มั่นเสมอ และ ครอบครัว)

78.วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า

(ขออุทิศให้ พ่อตุ๊ ขุนทอง)


79.วัดเฉลิมเกียรติ์ราษฏร์รังสรรค์ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณวรรณา /คุณนิตยา/คุณวันเพ็ญ/คุณศิริเพ็ญ  เสริมจันทรศิริ

คุณสุชาติ/คุณทรงพล/ด.ญ.เสาวลักษณ์ ประสิทธิ์มีบุญ

ขออุทิศให้เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลาย

คุณสุชิน/คุณวรรณี  รุ่งรัชตพร ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

/ญาติสนิทผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เอ่ยนามและไม่เอ่ยนามทั้งหลาย

ขออุทิศให้ ปู่/ย่า/ตา/ยาย/บิดา/พี่ชาย ของข้าพเจ้า

และญาติคือ กู๋ฮก/อี้มาลี/อี้น้อย  แซ่คู และอุทิศให้ เจ๊รจนี เพ่งประกฤติ)


80.วัดสายแสง ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

#ยังขาดเจ้าภาพครับ


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ขาดเจ้าภาพอีก 10 วัด)

เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ขาดเจ้าภาพอีก 10 วัด)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ