(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 19 สิงหาคม 61

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล  ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก  ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง  และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ถวาย 11 ตุลาคม 58)ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
วันอาทิตย์ ถวายในวันที่  19 สิงหาคม 61

ที่


ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์)
อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์
ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์)
ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ
ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย***
ชมรมวัชรธาตุ
โทรศัพท์ 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429  (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

      ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.ตู้กระจกรอบทอง  บุกำมะหยี่และดิ้นทอง สวยงาม

2.พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมเจดีย์ 1 ชุด

3.พระอรหันตธาตุ พร้อมเจดีย์ 12 ชุด

4.ป้ายชื่อบอกพระนามพระธาตุ

5.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

6.บริวารอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศัทธานำมาถวาย

 

รายชื่อวัดรับตู้พระธาตุ
รอบวันอาทิตย์ที่  29 เมษายน 61


รายชื่อวัดรับตู้พระธาตุ

รอบวันอาทิตย์ที่  19 สิงหาคม  61

1.วัดป่าวิสุทธาราม ต ขามเปีย อ โพธิ์ชัย จ ร้อยเอ็ด

(ถวายโดย คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจและคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์อุทิศส่วนกุศลให้กับ

คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ + คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ + นายอุทัย เลิศรัศมีกิจ +ด.ช.ตั่วมัก แซ่ตั้ง

เจ้ากรรมนายเวร ทั้งอดีต ปัจจุบัน เทวดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย พระแม่ธรณีพระแม่คงคา พญายมราช

ศัตรู หมู่มาร บริวาร เจ้านาย สัตว์เล็ก น้อยใหญ่ ที่ใช้กินเป็นอาหาร

เมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญนี้แล้วได้โปรดมาอนุโมทนาบุญให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ)

2.วัดพระเจ้าอุ้ย ต ขามเปีย อ โพธิ์ชัย จ ร้อยเอ็ด

(ถวายโดย​ คุณวณิชา + นิพัชชา + นิธิพัฒน์ โอทกานนท์ และครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

3.วัดสิงห์ทอง ต ดอยเตย อ นาทม จ นครพนม

(ถวายโดย นิพัชชา โอทกานนท์ อุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพิพัฒน์ โอทกานนท์)

4.วัดโพธิ์ธาราม ต ดอยเตย อ นาทม จ นครพนม

(ถวายโดย นายอิทธิ + นายธีรการ + น.ส.ทิพย์ชีวัน + น.ส.ทิพย์ชีวา วงศ์สุรไกรอุทิศส่วนกุศลให้กับ

คุณแม่พรทิพย์ + นายธีรธรรม วงศ์สุรไกรและคุณยายคำปวน ภัทรนาวิก และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว)

5.วัดดงพยุงกลาง ต ดงพยุง อ ดอนจาน จ กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพคุณนิภาพันธุ์ วัฒนอนัน  อุทิศส่วนกุศลให้กับ เจ้ากรรมนายเวร  11 )

6.วัดจันทร์ท่าเพลิง ต ท่าเจ้า อ กลมไสย จ กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

7.วัดสว่างสามัคคี ต โนนสามัคคี อ ร่องคำ จ กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

8.วัดตาลเรียง ต พระลับ อ เมือง จ ขอนแก่น

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

9.วัดโพธิ์ชัย ต วังยาง อ พัสพนานิคม จ สกลนคร

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

10.วัดโสภาราม  ต หนองคูขาด อ บรบือ จ มหาสารคาม

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

11.วัดห้วยฮ่อม ต แม่งอน อ ฝาง จ เชียงใหม่

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

12.สำนักสงฆ์ป่าแม่วะ ต แม่วะ อ เถิน จ ลำปาง

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

13.สำนักสงฆ์ทรัพย์เจริญ ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

14.วัดลับยม ต เชียงทอง อ วังเจ้า จ ตาก

(เจ้าภาพ นายอ๋า ทรัพย์นาทวี) จอง

15.วัดจักร์วรรค์ ต โคกกุง อ แก้งคร้อ จ ชัยภูมิ

(เจ้าภาพคุณปรัชญา ธารานภาไพศาล  )

16.สำนักสงฆ์ป่าวังตาปลั่ง  ต วังควง อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร

( เจ้าภาพ คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์  )

17.สำนักสงฆ์ป่าหนองเสือ  ต วังควง อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร

( เจ้าภาพ คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์  )

18.สำนักสงฆ์ป่าดำรงค์ธรรม ต วังควง อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร

( เจ้าภาพ คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์  )

19.วัดดอนสว่างเจริญศรัทธาธรรม  บ้านกลาง  ต.เชียงใหม่  อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว )

20.วัดโพธิ์ก่อง ต.ชุมเเพ อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น 

(เจ้าภาพนายทองอินทร์ คูห์วัฒนศิลป์ เเละครอบครัว)

21.วัดโพธิ์ศรี ต.โนนสะอาด อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพคุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว

22.วัดโนนคูณ ต.หนองไผ่ อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพนาย ชาญชัย - นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล
  นางสาว ทัสพร - นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล
นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล )

23.วัดชัยประดิษฐ์ ต.ไผ่กุดหิน อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพนาย ชาญชัย-นางรัชนีย์ สุทธิเดชกุล
น.ส ทัสพร-นายณัชพล สุทธิเดชกุล
นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล  )

24.วัดชัยศิริมงคล ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนเเก่น

(เจ้าภาพคุณเกษมศักดิ์  คงทน พร้อมครอบครัว )

25.วัดป่าหนองกุง ต.หนองเขียด อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพนายชุติพนธ์ นาคทอง) จอง

26.วัดโคกหย่อน ต.นาเพียง อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณธัญญชล วาสนาดำรงค์ )

27.วัดโนนโก ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณธัญญชล วาสนาดำรงค์ )

28.วัดดอนโมง ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณธัญญชล วาสนาดำรงค์ ) จอง

29.วัดโนนสำราญ ต.กุดเข่ อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพคุณธัญญชล วาสนาดำรงค์ ) จอง

30.วัดถ้ำพุทธวาส ต หนองบัว อ เมือง. จ กาญจนบุรี
(เจ้าภาพนาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล)

31.วัดขัตติเมตตา ต อ ด่านมะขามเตี้ย. จ กาญจนบุรี
(เจ้าภาพคุณมาลี จิรธรรมโอภาส)

32.วัดหนองประชุม ต วังด้ง อ เมือง จกาญจนบุรี

(เจ้าภาพคุณอำนาจ คุณรัชนี บรรเทิง) จอง

33.วัดหนองแคนใหญ่ ต อ เมืองจันทร์ จ ศรีสะเกษ

(เจ้าภาพคุณณัฐรดา สุนพิชัย คุณ จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์ )

34.วัดโพธิ์ศรี ตส้มผ่อ อ ไทยเจริญ จ ยโสธร
(เจ้าภาพคุณณัฐรดา สุนพิชัย คุณ จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์ )


35.วัดเขาธรรมอุทยาน. ต แกร่งเสี้ยง อ เมือง. จ กาญจนบุรี
(เจ้าภาพคุณณัฐรดา สุนพิชัย คุณ จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์ )

36.วัดไผ่ทองสุทธารามต.โนนสุวรรณอ.โนนสุวรรณจ.บุรีรัมย์

(เจ้าภาพคุณวิจิตรา แก่นสา และครอบครัว )

37.วัดทิพโสต ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพน ส สุภัทรา - นางควรนิภา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว
อุทิศให้ นายเสถียร - นางนันทาวดี ธัญญเจริญอนุกูล)

38.วัดสว่างโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อ-โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
#ขาดเจ้าภาพครับ

39.สำนักปฎิบัติธรรมโพธิ์ศรี-โพธิ์ทอง  ต.โพธิศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
#ขาดเจ้าภาพครับ

40.วัดหนองเฒ่า จ.สุโขทัย

(เจ้าภาพธัญญชล วาสนาดำรงค์) จอง

41.วัดป่าบ้านห้วยโจด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนเเก่น
#ขาดเจ้าภาพครับ

42.วัดไทรงาม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
#ขาดเจ้าภาพครับ

43.วัดเตยกระโตน ต.ปะทาย อ.ปะทาย จ.นครราชสีมา
#ขาดเจ้าภาพครับ

44.วัดบ้านสระขุด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
#ขาดเจ้าภาพครับ

45.วัดทุ่งสว่างธรรมวารี ต ตูมใหญ่ อ คูเมือง. จ บุรีรัมย์
#ขาดเจ้าภาพครับติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - (ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 19 สิงหาคม 61

(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 19 สิงหาคม 61

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ