เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 17 หน้าตัก 20 นิ้ว ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ ประเทศเวียดนาม กองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 17

หน้าตัก 20 นิ้ว 

ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ   ประเทศเวียดนาม

Candaransi Tempe, hochiminh city, Vietnam

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ รายชื่อ
(มีจำนวน 170 กอง)

 

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

 

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

 

 

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
.วัดจันทารังษี เมืองหูชีมิญ ประเทศเวียดนาม
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 6. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 7. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 8. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 9. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 10. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 11. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 12. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 13. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 14. ไม่ประสงค์ออกนาม
 15. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 16. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 17. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 18. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 19. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 20. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 21. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 22. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 23. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 24. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 25. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 26. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 27. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 28. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 29. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 30. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ
 31. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ
 32. พนิดา บัวสำลี
 33. เจนจิรา บัวสำลี
 34. ณัฐวุฒิ บัวสำลี
 35. ชนะโชติ บัวสำลี
 36. กนกวรรณ ภู่ศรี
 37. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 38. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 39. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 40. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 41. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 17 หน้าตัก 20 นิ้ว ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ ประเทศเวียดนาม กองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 17 หน้าตัก 20 นิ้ว  ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ  ประเทศเวียดนาม กองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ