เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธาครบเเล้วครับ องค์ที่ 17 หน้าตัก 20 นิ้ว ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ ประเทศเวียดนาม ถวายวันที่ 12 พ.ย.60

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธาครบเเล้วครับ องค์ที่ 17  หน้าตัก 20 นิ้ว  

ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ   ประเทศเวียดนาม

ถวายวันที่ 12 พ.ย.60 ในงานที่ห้างเดอะศาลายามอลล์


เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 17

หน้าตัก 20 นิ้ว 

ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ   ประเทศเวียดนาม

Candaransi Tempe, hochiminh city, Vietnam

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ รายชื่อ
(มีจำนวน 170 กอง)

 

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

 

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

 

 

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
.วัดจันทารังษี เมืองหูชีมิญ ประเทศเวียดนาม
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 6. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 7. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 8. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 9. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 10. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 11. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 12. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 13. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 14. ไม่ประสงค์ออกนาม
 15. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 16. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 17. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 18. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 19. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 20. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 21. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 22. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 23. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 24. อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 25. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 26. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 27. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 28. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 29. พรรณี-สนิท-อนงค์ เช็งสุทธา
 30. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ
 31. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ
 32. พนิดา บัวสำลี
 33. เจนจิรา บัวสำลี
 34. ณัฐวุฒิ บัวสำลี
 35. ชนะโชติ บัวสำลี
 36. กนกวรรณ ภู่ศรี
 37. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 38. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 39. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 40. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 41. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาและบิดาและครอบครัว สุดใจ สมรรถพันธ์ุ และครอบครัว กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว อนันต์ แช่มชื่น และครอบครัว หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 42. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 43. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 44. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 45. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 46. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 47. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 48. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 49. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 50. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 51. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 52. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 53. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 54. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 55. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 56. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 57. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 58. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 59. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 60. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 61. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 62. วิชิตและพิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 63. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้นาย นฤพันธ์ สมรรถพันธ์ุ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้บรรพบุรุษญาติมิตร คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา อุทิศให้เทพยดาอารักษ์และครูอาจารย์และเจ้าที่เจ้าทาง คณัสนัน
 64. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้นาย นฤพันธ์ สมรรถพันธ์ุ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้บรรพบุรุษญาติมิตร คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา อุทิศให้เทพยดาอารักษ์และครูอาจารย์และเจ้าที่เจ้าทาง คณัสนัน
 65. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้นาย นฤพันธ์ สมรรถพันธ์ุ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้บรรพบุรุษญาติมิตร คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา อุทิศให้เทพยดาอารักษ์และครูอาจารย์และเจ้าที่เจ้าทาง คณัสนัน
 66. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้นาย นฤพันธ์ สมรรถพันธ์ุ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้บรรพบุรุษญาติมิตร คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา อุทิศให้เทพยดาอารักษ์และครูอาจารย์และเจ้าที่เจ้าทาง คณัสนัน
 67. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้นาย นฤพันธ์ สมรรถพันธ์ุ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา ขออุทิศให้บรรพบุรุษญาติมิตร คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุและ มารดา อุทิศให้เทพยดาอารักษ์และครูอาจารย์และเจ้าที่เจ้าทาง คณัสนัน
 68. ชื่อน.ส.นวลจันทร์ แสนทวีสุขพร้อมครอบครัวและนาย สถาพรศิปปรีชาพร้อมครอบครัวอุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร
 69. นิทัศนีย์ แสงอ่วม
 70. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 71. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 72. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 73. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 74. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 75. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 76. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 77. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 78. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 79. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 80. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 81. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 82. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 83. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 84. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 85. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 86. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 87. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 88. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 89. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 90. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 91. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 92. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 93. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 94. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 95. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 96. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 97. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 98. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 99. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 100. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 101. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 102. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 103. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 104. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 105. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 106. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 107. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 108. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 109. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 110. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 111. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 112. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 113. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 114. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 115. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 116. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 117. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 118. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 119. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 120. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหาร ครอบครัวและพนักงาน
 121. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหาร ครอบครัวและพนักงาน
 122. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหาร ครอบครัวและพนักงาน
 123. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหาร ครอบครัวและพนักงาน
 124. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหาร ครอบครัวและพนักงาน
 125. น.ส.ไพลิน จีนามูล
 126. น.ส.ไพลิน จีนามูล
 127. นายจำรูญ นางศรีดา ไชยวิศาล นายอนัน นางกุ้ยฟ้า ชลาดี ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล ชลาดี ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 128. นายจำรูญ นางศรีดา ไชยวิศาล นายอนัน นางกุ้ยฟ้า ชลาดี ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล ชลาดี ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 129. นายจำรูญ นางศรีดา ไชยวิศาล นายอนัน นางกุ้ยฟ้า ชลาดี ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล ชลาดี ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 130. นายจำรูญ นางศรีดา ไชยวิศาล นายอนัน นางกุ้ยฟ้า ชลาดี ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล ชลาดี ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 131. นายจำรูญ นางศรีดา ไชยวิศาล นายอนัน นางกุ้ยฟ้า ชลาดี ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล ชลาดี ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 132. นายจำรูญ นางศรีดา ไชยวิศาล นายอนัน นางกุ้ยฟ้า ชลาดี ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล ชลาดี ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 133. นายจำรูญ นางศรีดา ไชยวิศาล นายอนัน นางกุ้ยฟ้า ชลาดี ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล ชลาดี ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 134. นายจำรูญ นางศรีดา ไชยวิศาล นายอนัน นางกุ้ยฟ้า ชลาดี ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล ด.ช.ชยพล ชลาดี ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 135. นายเฉลิมพล โอวรางค์
 136. อุทิศให้แก่นายนิวัฒน์ โอวรางค์
 137. อุทิศให้แก่นางสาวฐิตาภา โอวรางค์
 138. นางสาวณภาส์ณัฐ รักษาชาติ
 139. นางสาวธัญญาภรณ์ ศรีนาแพง
 140. อุทิศให้นายเฉลิมพล อัตตะวงศ์
 141. นายสิทธิ เปี่ยมทองสกุล
 142. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 143. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 144. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 145. ฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 146. ฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 147. อุทิศแด่ นายลัน ฮายีมา
 148. อุทิศแด่ น.ส.อุไร ฮายีมา
 149. น.ส.ละเอียด บุญแสง
 150. น.ส.จันพาภรณ์ ฮายีมา
 151. ด.ญ.ออมพลอย สันสินธุ์งาม
 152. นายโรเบิรตโต้ ชีโวเลตโต้
 153. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 154. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 155. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 156. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 157. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 158. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 159. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 160. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 161. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 162. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 163. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 164. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 165. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 166. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 167. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 168. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 169. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 170. นายประสิทธิ์ แผนดี นายใหญ่ โสภา นางสมบูรณ์ ชอบนา นางจรูญ แผนดี นางสาวอัณณ์ญาดา แผนดี นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธาครบเเล้วครับ องค์ที่ 17 หน้าตัก 20 นิ้ว ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ ประเทศเวียดนาม ถวายวันที่ 12 พ.ย.60

เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธาครบเเล้วครับ องค์ที่ 17 หน้าตัก 20 นิ้ว  ถวาย วัด จันทารังษี เมืองหูชีมิญ  ประเทศเวียดนาม ถวายวันที่ 12 พ.ย.60

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ