เจ้าภาพครบเเล้วครับพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 16 ถวาย ที่พักสงฆ์ธรรมปรีชา ต. บ้านบึง อ . บ้านคา จ. ราชบุรี จะถวายงานในรอบครั้งต่อไป

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 16 ถวาย ที่พักสงฆ์ธรรมปรีชา ต. บ้านบึง อ . บ้านคา จ. ราชบุรี (ร่วมบุญกองละ 100 บาท)เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 16 ถวาย ที่พักสงฆ์ธรรมปรีชา ต. บ้านบึง อ . บ้านคา จ. ราชบุรี (ร่วมบุญกองละ 100 บาท)เจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 16

ถวาย ที่พักสงฆ์ธรรมปรีชา  ต. บ้านบึง อ . บ้านคา จ. ราชบุรี (ร่วมบุญกองละ 100 บาท)

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)

 

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

 

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

 

 

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
...ที่พักสงฆ์ธรรมปรีชา ต. บ้านบึง อ . บ้านคา จ. ราชบุรี
 1. ไม่ประสงค์ออกนาม
 2. ไม่ประสงค์ออกนาม
 3. ไม่ประสงค์ออกนาม
 4. ไม่ประสงค์ออกนาม
 5. ไม่ประสงค์ออกนาม
 6. คุณกนกวรรณ นันทราทิพย์
 7. นายกฤษฎา ดวงจันทร์
 8. นางอุไรวรรณ มนพิราภา
 9. นายภคิน ทีเจริญ เเละครอบครัว
 10. นายภคิน ทีเจริญ เเละครอบครัว
 11. นายณภัทร ศิริภิญโญกฤต
 12. นายสาโรจน์ ทรัพย์นาทวี
 13. คุณเเผ่นดิน ล้อมรื่น
 14. คณะกองทุนบุญรวมนิพพานัง(ประจำเดือน กรกฎาคม)
 15. นางอรสา ประสิทธิเเพทย์
 16. นางอรสา ประสิทธิเเพทย์
 17. นางอรสา ประสิทธิเเพทย์
 18. นางอรสา ประสิทธิเเพทย์
 19. นางอรสา ประสิทธิเเพทย์
 20. ป้าปอง
 21. นางสาวณัฎฐภัทร์ ทรัพย์เดชญาณกร
 22. นายประชา ไลตระกูล
 23. นางจิราพัชร์ ทรัพย์เดชญาณกร
 24. นายวิริทธิพล ทรัพย์เดชญาณกร
 25. นายพันธุ์ธัช ทรัพย์เดชญาณกร
 26. นายงักไผ่ เเซ่อึ๊ง นายยวกฮก เเซ่อึ๊ง
 27. นางสาวกาญจาญจนา วรรณรัตน์วงทอง
 28. นางกัลยา วรรณรัตนวงทอง
 29. ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 30. ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 31. คุณอณุภา ล้อมรื่น
 32. คุณรณชัย พรประทานชัย เเละครอบครัว
 33. นางอังคณา ทรัพย์นาทวี
 34. คุณวรรณา พันธนะอังกูร
 35. อุทิศให้ นายอนงค์ จิ้มรัก นายวิทยา รัตนโสถิณสวัสดิ์
 36. นางสาวสุวรรณี ธีระขจรกิจ
 37. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 38. คุณสุภา ศิลปงามเจริญ เเละครอบครัว
 39. นายนิวัฒน์ วรรณรัตน์วงทอง
 40. นายศุภกันต์ จิรฐิติพงศ์
 41. ด.ช.ภาณุวิชญ์ จิรฐิติพงศ์
 42. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 43. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 44. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 45. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 46. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 47. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 48. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 49. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 50. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 51. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 52. นางธิดา วงศ์วิริยะ
 53. นางสุปราณี จิรฐิติพงศ์
 54. นายกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ เเละครอบครัว
 55. นางสาวสุภาณี ธีระขจรกิจ
 56. นายศักดิ์สิทธิ์ ลิขิตอัพพร เเละครอบครัว
 57. นางสาวประภา ธีระขจรกิจ
 58. นางสาวสุวรรณา ธีระขจรกิจ
 59. นางสาวสุภาพร ธีระขจรกิจ
 60. เสาวนีย์ รัตนโสภิณวรรัตน เเละครอบครัว อุทิศให้คุณวิทยา รัตนโสภิณวรรัตน
 61. นายเศรษฐศักดิ์ นิลเวช เเละครอบครัว
 62. คุณณัฐนิยา นาคนิยม
 63. คุณวิชัย กุลบุญเรืองรัตนฺ์
 64. นายอธิคม เจริญสุข เเละครอบครัว
 65. คุณสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน์
 66. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 67. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 68. คุณดนิตา งื่อจอง เเซ่ตั้ง
 69. ไม่ประสงค์ออกนาม
 70. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 71. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 72. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 73. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 74. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 75. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 76. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 77. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 78. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 79. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 80. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 81. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 82. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 83. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 84. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 85. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 86. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 87. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 88. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 89. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 90. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 91. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 92. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 93. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 94. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 95. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 96. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 97. ภานุวัฒน์ หนูคาบแก้ว
 98. ภานุวัฒน์ หนูคาบแก้ว
 99. นส.ปรียานุช บุญสมัคร
 100. สุนันทากานต์ มานะต่อ สุภาภรณ์,เชิดชัย,ศุภกาญจน์ ชัยสุข
 101. สุนันทากานต์ มานะต่อ สุภาภรณ์,เชิดชัย,ศุภกาญจน์ ชัยสุข
 102. สุนันทากานต์ มานะต่อ สุภาภรณ์,เชิดชัย,ศุภกาญจน์ ชัยสุข
 103. สุนันทากานต์ มานะต่อ สุภาภรณ์,เชิดชัย,ศุภกาญจน์ ชัยสุข
 104. สุนันทากานต์ มานะต่อ สุภาภรณ์,เชิดชัย,ศุภกาญจน์ ชัยสุข
 105. สุนันทากานต์ มานะต่อ สุภาภรณ์,เชิดชัย,ศุภกาญจน์ ชัยสุข
 106. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 107. อุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 108. อุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 109. อุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 110. อัจฉรา เกิดทรัพย์ไพศาล
 111. นางจารี ศรีเปาระยะ และ ครอบครัว
 112. นางจารี ศรีเปาระยะ และ ครอบครัว
 113. นส. ฟองทิพย์ สิงหบำรุง
 114. นส. ฟองทิพย์ สิงหบำรุง
 115. นางจิตรา มากผล และครอบครัว
 116. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 117. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 118. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 119. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 120. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 121. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 122. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 123. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 124. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 125. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 126. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 127. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 128. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 129. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 130. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 131. นางสาว บูรณี สุวัณณะสังข์และครอบครัว..
 132. กุลรภัส หงสวัฒน์
 133. กุลรภัส หงสวัฒน์
 134. นางสาวฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 135. น.ส.จุฑารัตน์-นายนัทธีแจ้งน้ำใจและครอบครัวอุทิศให้บิดามารดา-เจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่คุ้มครองและพญานาคทุกๆพระองค์.พญามุจลินทร์นาคราช
 136. น.ส.จุฑารัตน์-นายนัทธีแจ้งน้ำใจและครอบครัวอุทิศให้บิดามารดา-เจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่คุ้มครองและพญานาคทุกๆพระองค์.พญามุจลินทร์นาคราช
 137. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
 138. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน
 139. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์
 140. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์
 141. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 142. นางสาวกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 143. .คุณ สุดใจ สมรรถพันธ์ุ
 144. คุณ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ
 145. คุณ กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์
 146. หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงา
 147. ร้านหมูว์ติดปีก
 148. ไม่ประสงค์ออกนาม
 149. นางอมรรัตน์ พวงสุข
 150. ด.ช.ศิวัช สุวรรณมณี
 151. ไม่ประสงค์ออกนาม
 152. คุณปณิตตา วัชรนพวิภา เเละครอบครัว
 153. น.ส.หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 154. น.ส.หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 155. นางยวกฮุย แซ่ตั้ง อุทิศส่วนกุศลให้ นายเณรชัย ก่อพงษ์พูลสิน
 156. นางยวกฮุย แซ่ตั้ง อุทิศส่วนกุศลให้ นายเณรชัย ก่อพงษ์พูลสิน
 157. นางมุ้ยเกียว แซ่อึ้ง
 158. นางมุ้ยเกียว แซ่อึ้ง
 159. นางมุ้ยเกียว แซ่อึ้ง
 160. นางมุ้ยเกียว แซ่อึ้ง
 161. นางมุ้ยเกียว แซ่อึ้ง
 162. น.ส.สุมาลี แซ่โง้ว
 163. น.ส.สุมาลี แซ่โง้ว
 164. น.ส.สิตา ตันติโสภณ
 165. น.ส.สิตา ตันติโสภณ
 166. นาย ธนกร ตันติโสภณ
 167. นาย ธนกร ตันติโสภณ
 168. นาย ธนกร ตันติโสภณ
 169. นาง อวยพร แซ่โง้ว
 170. น.ส.ณอร ตันติโสภณ
 171. น.ส.ณอร ตันติโสภณ
 172. พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ พิชามญชุ์ วิบูลย์ อุทิศให้นายชูศักดิ์ วิบูลย์
 173. พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ พิชามญชุ์ วิบูลย์ อุทิศให้นายชูศักดิ์ วิบูลย
 174. พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ พิชามญชุ์ วิบูลย์ อุทิศให้นายชูศักดิ์ วิบูลย์
 175. พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ พิชามญชุ์ วิบูลย์ อุทิศให้นายชูศักดิ์ วิบูลย์
 176. พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ พิชามญชุ์ วิบูลย์ อุทิศให้นายชูศักดิ์ วิบูลย์
 177. อุทัย เชี่ยนมั่น
 178. น.ส.อัณชาพัชญ์ ธนทองนพหัสต์
 179. สาริสา มณีฉาย
 180. สาริสา มณีฉาย
 181. น.ส.ไพลิน จีนามูล
 182. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
 183. นายสมนึก จันทะเดช
 184. นางสาววธิดา พนมทอง
 185. นางเม้า ชัยนิมิตร เเละนางนฤมล ชัยนิมิตร
 186. คุณสุพัตรา เเผ่นทอง เเละครอบครัว
 187. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ
 188. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ
 189. ไม่ประสงค์ออกนาม
 190. แกรนด์การ์เด้นโฮม รีสอร์ทบุรีรัมย์
 191. แกรนด์การ์เด้นโฮม รีสอร์ทบุรีรัมย์
 192. แกรนด์การ์เด้นโฮม รีสอร์ทบุรีรัมย์
 193. แกรนด์การ์เด้นโฮม รีสอร์ทบุรีรัมย์
 194. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 195. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 196. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 197. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 198. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 199. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 200. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 201. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 202. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 203. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 204. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 205. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 206. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 207. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 208. นางสาว อรอนงค์ จุลพันธ์ และครอบครัว อุทิศให้คุญตา ประเทือง บัวทอง
 209. ณัฐภัสสร ก่อพงษ์พูลสิน
 210. บริบูรณ์ อุ่นอรุณ อุทิศให้กับ ให้คุณพ่อวรวุธ อุ่นอรุณ
 211. บริบูรณ์ อุ่นอรุณ อุทิศให้กับ ให้คุณพ่อวรวุธ อุ่นอรุณ
 212. บริบูรณ์ อุ่นอรุณ อุทิศให้กับ ให้คุณพ่อวรวุธ อุ่นอรุณ
 213. บริบูรณ์ อุ่นอรุณ อุทิศให้กับ ให้คุณพ่อวรวุธ อุ่นอรุณ
 214. บริบูรณ์ อุ่นอรุณ อุทิศให้กับ ให้คุณพ่อวรวุธ อุ่นอรุณ
 215. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และ พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับ นายชูศักดิ์ วิบูลย์ และญาติๆที่ล่วงลับ
 216. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และ พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับ นายชูศักดิ์ วิบูลย์ และญาติๆที่ล่วงลับ
 217. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และ พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับ นายชูศักดิ์ วิบูลย์ และญาติๆที่ล่วงลับ
 218. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และ พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับ นายชูศักดิ์ วิบูลย์ และญาติๆที่ล่วงลับ
 219. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และ พันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับ นายชูศักดิ์ วิบูลย์ และญาติๆที่ล่วงลับ
 220. สนิท-อนงค์-พรรณี เช็งสุทธา
 221. สนิท-อนงค์-พรรณี เช็งสุทธา
 222. สนิท-อนงค์-พรรณี เช็งสุทธา
 223. สนิท-อนงค์-พรรณี เช็งสุทธา
 224. สนิท-อนงค์-พรรณี เช็งสุทธา
 225. ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
 226. ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
 227. ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
 228. ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
 229. ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
 230. ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
 231. ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
 232. ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
 233. จุฑาเกศ เทียนเมธางกูร
 234. จุฑาเกศ เทียนเมธางกูร
 235. .ชิดพงษ์ ภู่เจริญ
 236. .ชิดพงษ์ ภู่เจริญ
 237. .ชิดพงษ์ ภู่เจริญ
 238. .ชิดพงษ์ ภู่เจริญ
 239. .ชิดพงษ์ ภู่เจริญ
 240. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 241. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 242. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 243. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 244. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 245. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพในส่วนที่เหลือ
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 16 ถวาย ที่พักสงฆ์ธรรมปรีชา ต. บ้านบึง อ . บ้านคา จ. ราชบุรี จะถวายงานในรอบครั้งต่อไป

เจ้าภาพครบเเล้วครับพระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 16 ถวาย ที่พักสงฆ์ธรรมปรีชา ต. บ้านบึง อ . บ้านคา จ. ราชบุรี จะถวายงานในรอบครั้งต่อไป

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ