เจ้าภาพครบเเล้วครับจะถวายในวันที่ 7 พ.ค. 60 พระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เจ้าภาพครบเเล้วครับจะถวายในวันที่ 7 พ.ค. 60  
พระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

เจ้าภาพครบเเล้วครับจะถวายในวันที่ 7 พ.ค. 60 พระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีพระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถสลักรายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ (มีจำนวน 300 กอง)


บุญมหากุศลต่อเนื่อง ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 8

ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว) องค์ที่ 8

พระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถสลักรายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ (มีจำนวน 300 กอง ตอนนี้ขาดเจ้าภาพ140 กอง)


บุญมหากุศลต่อเนื่อง ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 8

ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว) องค์ที่ 8

พระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ สามารถสลักรายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ (มีจำนวน 300 กอง ตอนนี้ขาดเจ้าภาพ140 กอง)


บุญมหากุศลต่อเนื่อง ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 8

ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว) องค์ที่ 8

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก 
รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

(มีจำนวน 300 กอง)


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ
ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
พระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท 1 กองบุญ
 1. นายไกรลาภ เนียวกุล
 2. น.ส.มรกต ไตรรัตน์รักษา
 3. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 4. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 5. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 6. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 7. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 8. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 9. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 10. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 11. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 12. อธิคม เจริญสุขและครอบครัว
 13. ผาติพร คมมี
 14. นส.ปัทวรรณ เขตต์อนันต์และครอบครัว
 15. นายพนมพร ไพรวรรณ
 16. นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงามและครอบครัว
 17. Manu Wongjak
 18. Manu Wongjak
 19. น.ส.พนัชกาญจน์ เอกรัตนวัฒน์ และครอบครัว
 20. ไม่ประสงค์ออกนาม
 21. นายบุริศร์ทิน พัชรฉัตรนนท์และครอบครัว
 22. นายบุริศร์ทิน พัชรฉัตรนนท์และครอบครัว
 23. นายบุริศร์ทิน พัชรฉัตรนนท์และครอบครัว
 24. นายบุริศร์ทิน พัชรฉัตรนนท์และครอบครัว
 25. นายบุริศร์ทิน พัชรฉัตรนนท์และครอบครัว
 26. นายพิชญ์ดนัย ประดิษฐานและครอบครัว
 27. นายพิชญ์ดนัย ประดิษฐานและครอบครัว
 28. นายพิชญ์ดนัย ประดิษฐานและครอบครัว
 29. นายพิชญ์ดนัย ประดิษฐานและครอบครัว
 30. นายพิชญ์ดนัย ประดิษฐานและครอบครัว
 31. น.ส.มนัสนันท์ เวชวิรัตน์
 32. คุณพัชรนันท์ ชังเรือง
 33. คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์
 34. มณฑนัตน์ รุ่งเรืองธรรม
 35. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 36. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 37. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 38. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 39. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 40. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 41. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 42. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 43. ทิตาวัน(สุรีย์นาถ) เชื้อรัตนพงษ์
 44. ไม่ประสงค์ออกนาม
 45. ไม่ประสงค์ออกนาม
 46. ไม่ประสงค์ออกนาม
 47. ชวนากร แวมประชา
 48. นายเสริม ขุมเพ็ชร์ และ นางณพัชร ศรีษะเกษ
 49. นายเสริม ขุมเพ็ชร์ และ นางณพัชร ศรีษะเกษ
 50. นายปารเมศร์ ทวิลาภากุล และ นางสาวสาวิตรี ขุมเพ็ชร์
 51. นายปารเมศร์ ทวิลาภากุล และ นางสาวสาวิตรี ขุมเพ็ชร์
 52. แมวมินิ
 53. แมวมินิ
 54. กาโม่ จัมโบ้ และคูเปอร์
 55. กาโม่ จัมโบ้ และคูเปอร์
 56. คุณมรกต ไตรรัตน์รักษา
 57. วิชาญ กอไธสง
 58. ไม่ประสงค์ออกนาม
 59. ไม่ประสงค์ออกนาม
 60. ไม่ประสงค์ออกนาม
 61. ไม่ประสงค์ออกนาม
 62. ไม่ประสงค์ออกนาม
 63. ไม่ประสงค์ออกนาม
 64. ไม่ประสงค์ออกนาม
 65. ไม่ประสงค์ออกนาม
 66. ไม่ประสงค์ออกนาม
 67. ไม่ประสงค์ออกนาม
 68. ไม่ประสงค์ออกนาม
 69. ไม่ประสงค์ออกนาม
 70. ไม่ประสงค์ออกนาม
 71. ไม่ประสงค์ออกนาม
 72. ไม่ประสงค์ออกนาม
 73. ไม่ประสงค์ออกนาม
 74. ไม่ประสงค์ออกนาม
 75. ไม่ประสงค์ออกนาม
 76. ไม่ประสงค์ออกนาม
 77. ไม่ประสงค์ออกนาม
 78. ไม่ประสงค์ออกนาม
 79. ไม่ประสงค์ออกนาม
 80. ไม่ประสงค์ออกนาม
 81. ไม่ประสงค์ออกนาม
 82. ไม่ประสงค์ออกนาม
 83. ไม่ประสงค์ออกนาม
 84. ไม่ประสงค์ออกนาม
 85. ไม่ประสงค์ออกนาม
 86. ไม่ประสงค์ออกนาม
 87. ไม่ประสงค์ออกนาม
 88. ไม่ประสงค์ออกนาม
 89. ไม่ประสงค์ออกนาม
 90. คุณโกศล ธรรมปรีชา
 91. คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา
 92. นางกิมเฮียง ไตรอรุณ
 93. นางทัศนีย์ ไตรอรุณ
 94. คุณนิทรา จันท์จริยวัฒน์
 95. คุณพรทิพย์ จันท์จริยาวัฒน์
 96. คุณศิริชัย ภู่สงวนสิทธิ
 97. คุณบุญที วันทาพรม
 98. คุณจักรกฤษณ์ เเพสุพัฒน์
 99. คุณนัทธะมนต์ อนุกูล
 100. คุณณัฐชา วันทาพรม
 101. นางถนอมศรี สุวัฒนภักดี เเละครอบครัว
 102. นายจำนงค์ ดวงมาลา
 103. นายทองคำ ชาภักดี อุทิศให้เเก่ พ่อบุญมา เเม่เพ็ง
 104. นางศิริรัตน์ นุขุนทด พร้อมบุตรธิดา
 105. คุณศิวรรจ์น พัดดำ
 106. คุณบุญทัน วิลาศ พร้อมครอบครัว
 107. นางไส้หงษ์ เเซ่อึ้ง/เเซ่เตียว นายเอียมหลี เเซ่เตียว ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 108. นางไส้หงษ์ เเซ่อึ้ง/เเซ่เตียว นายเอียมหลี เเซ่เตียว ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 109. นางไส้หงษ์ เเซ่อึ้ง/เเซ่เตียว นายเอียมหลี เเซ่เตียว ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 110. นางไส้หงษ์ เเซ่อึ้ง/เเซ่เตียว นายเอียมหลี เเซ่เตียว ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 111. นางไส้หงษ์ เเซ่อึ้ง/เเซ่เตียว นายเอียมหลี เเซ่เตียว ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 112. นางพัชรี นายรณชัย พรประทานชัย เเละครอบครัว
 113. ณัฐธนนท์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ เเละครอบครัว
 114. นายอริย์ธัช ลัดใหม่กุลวัฒน์ เเละครอบครัว
 115. คุณรุ่งนภา อังกาบ พร้อมครอบครัว
 116. นายจิรามธศ์ อุ่นเวียงศ์ เเละครอบครัว
 117. คุณวริษฐา ธรรมวิวัฒน์
 118. คุณ อุษา งามลักษณ์
 119. คุณ สิรศา งามลักษณ์
 120. คุณเเทน ยอดนิล
 121. คุณจันทร์ มั่นศักดิ์
 122. คุณบานเย็น ยศสมบัติ
 123. คุณสันท จวงจันทร์
 124. คุณถนอม เนียมนัส
 125. คุณอภิวัฒน สุตตเสรี คุณนวพร วารินทร์
 126. คุณอภิวัฒน สุตตเสรี คุณนวพร วารินทร์
 127. คุณอรวรรณ สุตตเสรี / Mr. Rune Erga เเละครอบครัว
 128. คุณอรวรรณ สุตตเสรี / Mr. Rune Erga เเละครอบครัว
 129. คุณไม้ คุณประเทือง ผาสุข
 130. พระครูประโชติจันทรังษี
 131. พระครูประโชติจันทรังษี
 132. คุณณภัทร ปิณรัตน์
 133. นายตวัน ฉิมเครือวัลย์ เเละครอบครัว
 134. นายตวัน ฉิมเครือวัลย์ เเละครอบครัว
 135. นายตวัน ฉิมเครือวัลย์ เเละครอบครัว
 136. คุณปัณท์ธพัชญ์ เกิดสวัสดิ์ เเละครอบครัว นายสุเทพ ศิลา เเละครอบครัว
 137. คุณปัณท์ธพัชญ์ เกิดสวัสดิ์ เเละครอบครัว นายสุเทพ ศิลา เเละครอบครัว
 138. คุณปัณท์ธพัชญ์ เกิดสวัสดิ์ เเละครอบครัว นายสุเทพ ศิลา เเละครอบครัว
 139. นายมนตร์มนัน ภูริวิศิษฏ์
 140. นายธารณ์ธนิน ภูริวิศิษฏ์
 141. นางเขมิวรรณ์ ภูริวิศิษฏ์
 142. นางฐิติรัตน์ ภูริวิศิษฏ์ เเละบุตรในครรภ์
 143. ด.ช.ปัณณพัฒน์ ภูริวิศิษฏ์
 144. บริษัท พี.เอ็น.โอ อุตสาหกรรม จำกัด
 145. นส. สมพิตร ไทรสาหร่าย
 146. พ่อวินัย เเม่สุทิน ศุภมิตร
 147. คุณพ่อบุญทัน คุณเเม่ประสงค์ มากา
 148. พระอาจารย์บุญเรือง จนฺทาโภ วัดอมวาวราราม (วิปัสสนา)
 149. คุณสุดใจ อินพีระ
 150. คุณตัง ทองคำเปลว
 151. คุณลมูล หอมโพธิ์
 152. คุณขาว คุณเล็ก เหมือนฤทธิ์
 153. คุณอมรเชษฐ์ กฤษศิริวรวิทย์
 154. พ่อสนั่น มุขภักดี
 155. นายเจริญ นางสนิท รังผึ้ง
 156. นางระทม หมีหอบ
 157. นายราชิณ ชูเกตุ
 158. น.ส.ราตรี ผูกพันธ์
 159. นายพุฒ นางเมียด รังผึ้ง
 160. ครอบครัว จ.ส.อ.สมยศ นางสนอง นายณัฐพล น.ส.วัลลภา ศรีไพสนธิ์ ขออุทิศให้คุณพ่อ คุณเเม่
 161. นายจำเริญ เชียรวิชัย
 162. นางวลัยพร เชียรวิชัย
 163. นายกฤตพร เชียรวิชัย
 164. นส. อัญฃิษฐา เชียรวิชัย
 165. ไม่ประสงค์ออกนาม
 166. นายนิติสิทธิ์ ศรียี่ทอง
 167. นายนิติสิทธิ์ ศรียี่ทอง
 168. นายนิติสิทธิ์ ศรียี่ทอง
 169. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 170. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 171. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 172. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 173. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 174. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 175. ธนัทภัทร ธวัลฐพร
 176. น.ส.ธัญญ์นภัส ธีรโชติเมธีรัฐ และครอบครัว
 177. จรรยารักษ์ พูลเกษมจิระโชติและครอบครัว
 178. จรรยารักษ์ พูลเกษมจิระโชติและครอบครัว
 179. ด.ญ. พัชร์ศศิ โชติธรรมธนากร
 180. น.ส.นรินทร์ทิพย์ โชติธรรมธนากร
 181. น.ส.ธนกร โชติธรรมธนากร
 182. น.ส.ชัญญานุช โชติธรรมธนากร
 183. นาง สุปราณี บุญญาภักดีพันธุ์
 184. นายไกรศรี ฟุ้งเหียน
 185. คุณนัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์
 186. นางสาวดิษยา โอชา
 187. คุณทวีศักดิ์ สหัสรังษี
 188. คุณนิตยา สหัสรังษี
 189. คุณเเม่เพชรสินทร์ เเละครอบครัว พร้อมคุณหลาน บุณยสิทธิ์ ธันพร วุฒิพงศ์
 190. คุณกัลยา เขียนเเม้น
 191. นายุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล น.ศ.วิมลรัตน์ ด.ช.วัชญ์พลสุวรรณกำจาย ขออุทิศให้คุณเเม่จำเรียง เเย้มขจร
 192. ไม่ประสงค์ออกนาม
 193. ไม่ประสงค์ออกนาม
 194. นายศิริชัย เกตุสำเภา เเละ ครอบครัว
 195. คุณไพโรจน์
 196. นส.ม่วยเกี้ย ปริสุทธิ์สุทร
 197. อุ่น แก้วจรูญ กับ เบญจวรรณ แก้วจรูญ
 198. อุ่น แก้วจรูญ กับ เบญจวรรณ แก้วจรูญ
 199. น.ส.บรรจง เขียนแม้น
 200. นพ.เปตรง เขียนแม้น
 201. นางสาวเพ็ญพรรณ. หมื่นหาวงศ์
 202. จ่าสิบเอก สุรสิทธิ์ สุขพันธ์
 203. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 204. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 205. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 206. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 207. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 208. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 209. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 210. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 211. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 212. ชุติกาญจน์ เขียนแม้น
 213. ไม่ประสงค์ออกนาม
 214. ไม่ประสงค์ออกนาม
 215. ไม่ประสงค์ออกนาม
 216. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 217. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 218. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 219. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 220. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 221. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 222. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 223. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 224. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 225. คุณประดิษฐ์และคุณกัญญา เจริญสุข
 226. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 227. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 228. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 229. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 230. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 231. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 232. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 233. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 234. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 235. คุณนวพร เจริญสุขและครอบครัว
 236. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 237. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 238. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 239. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 240. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 241. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 242. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 243. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 244. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 245. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 246. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 247. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 248. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 249. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 250. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 251. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 252. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 253. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 254. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 255. นายณัฐพล มุสิกะปาน นางสาวอัญญารัตน์ รัตนแสงพันธ์ และเด็กชายปิยะบุตร มุสิกะปาน อุทิศให้ ดวงวิญญาณของนายนพดล มุสิกะปาน และ ดญ. ณัฐณิชา มุสิกะปาน
 256. คุณสุกัน จันทร์ภิรักษ์
 257. คุณชัญญา จันทร์ภิรักษ์
 258. คุณบุญริกา หลาวเงิน
 259. คุณกรองกาญจน์ พัฒนแก้ว
 260. คุณซ่งกอง แซ่เตียว
 261. คุณศรัญญา ฉัตรฤดีดารากูล
 262. คุณทัชชภร วงษ์ชื่น
 263. คุณเสาวลักษณ์ เอี่ยมฤกษ์งาม
 264. คุณเพ็ญนภา นาจันทร์
 265. ด.ญ พรรณนารา เข็มนิล
 266. คุณสิทธิกร ว่องวิทวัส
 267. คุณพรรณนภา กุลนนท์
 268. คุณอนพัทย์ บุญถนอมและครอบครัว
 269. คุณอนพัทย์ บุญถนอมและครอบครัว
 270. คุณสุจินดา คุปตะนุรักษ์และครอบครัว
 271. คุณสุจินดา คุปตะนุรักษ์และครอบครัว
 272. คุณอนุสร สกลประกายกิจและครอบครัว
 273. คุณทิพวัลย์ คำเปลวและครอบครัว
 274. คุณพงษ์ศักดิ์ คำเปลวและครอบครัว
 275. คุณกัลญา ใจปลื้มสุขสิริและครอบครัว
 276. คุณจินดา ทนส่งผลและครอบครัว
 277. คุณนพดล สร้างคำ
 278. นางอมราภรณ์ มุสิกะปาน
 279. นางอมราภรณ์ มุสิกะปาน
 280. นางอมราภรณ์ มุสิกะปาน
 281. นางอมราภรณ์ มุสิกะปาน
 282. นางอมราภรณ์ มุสิกะปาน
 283. นางอมราภรณ์ มุสิกะปาน
 284. นางอมราภรณ์ มุสิกะปาน
 285. นางอมราภรณ์ มุสิกะปาน
 286. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 287. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 288. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 289. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 290. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 291. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 292. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 293. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 294. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 295. คุณวิเชียร สมหวัง ดข.พิสิฐพงศ์ และ ดช.กิตติพิชญ์ สมหวัง และ นางสาวระวิวรรณ หนูจันทร์
 296. พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นนอล ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 297. พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นนอล ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 298. พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นนอล ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 299. พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นนอล ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 300. พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นนอล ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับจะถวายในวันที่ 7 พ.ค. 60 พระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เจ้าภาพครบเเล้วครับจะถวายในวันที่ 7 พ.ค. 60 พระประธาน(พระเเก้วมรกต) องค์ที่ 8 ถวายสำนักสงฆ์เขาปลายฌาน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ