อานิสงค์บุญด่วน ถวายผ้าไตรสีกรักดำ พร้อมบาตร อย่างดี. ให้พระภิกษุที่จำพรรษาใน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อานิสงค์บุญด่วน ถวายผ้าไตรสีกรักดำ พร้อมบาตร อย่างดี. ให้พระภิกษุที่จำพรรษาใน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช


อานิสงค์บุญด่วน ถวายผ้าไตรสีกรักดำ พร้อมบาตร อย่างดี. ให้พระภิกษุที่จำพรรษาใน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช


อานิสงค์บุญด่วน ถวายผ้าไตรสีกรักดำ พร้อมบาตร อย่างดี. ให้พระภิกษุที่จำพรรษาใน 
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช 
จะร่วมบุญตามศรัทธา หรือเป็นถวายทั้งชุดก็ได้
จีวรไตรครองสีกรักดำ ผ้าอย่างดี ชุดละ1800 บาท
บาตร ลูก ละ 1500 บาท

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปจัดชื้อจีวร

กับบาตร แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
..ถวายผ้าไตรสีกรักดำ พร้อมบาตร อย่างดี. ให้พระภิกษุที่จำพรรษาใน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช
 1. จริยาวลี และสุรพล และ นพพล ดีภัก ถวายบาตร พร้อมผ้าไตร 1 ชุด
 2. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ ถวายบาตร/ผ้าไตร 1 ชุด
 3. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม และเด็กๆ ถวาย ผ้าไตร / บาตร
 4. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
ร่วมศรัทธา
 1. นางสาวฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย 299 บาท
 2. นางสาวรภัสลดา คมวงษ์เทพ นายสมปราชญ์ คมวงษ์เทพ (คุนพ่อ) 194 บาท
 1. -
 2. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - อานิสงค์บุญด่วน ถวายผ้าไตรสีกรักดำ พร้อมบาตร อย่างดี. ให้พระภิกษุที่จำพรรษาใน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช

อานิสงค์บุญด่วน ถวายผ้าไตรสีกรักดำ พร้อมบาตร อย่างดี. ให้พระภิกษุที่จำพรรษาใน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช
อานิสงค์บุญด่วน ถวายผ้าไตรสีกรักดำ พร้อมบาตร อย่างดี. ให้พระภิกษุที่จำพรรษาใน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม สีคิ้ว โคราช

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ