ครบเเล้วครับเจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วองค์ที่ 11 ถวายวัดรางบัวทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ถวาย ๑๖ ก.ค. ๖๐ ครับ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ครบเเล้วครับเจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา
พระเเก้วองค์ที่ 11 ถวายวัดรางบัวทอง  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  ถวาย ๑๖ ก.ค. ๖๐ ครับ

ร่วมบุญเจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วองค์ที่ 11 ถวายวัดรางบัวทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (กองละ 100 บาท 1 กอง จารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อ)


ร่วมบุญเจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วองค์ที่ 11 ถวายวัดรางบัวทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (กองละ 100 บาท 1 กอง จารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อ)


โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 11
ถวายวัดรางบัวทอง ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว) องค์ที่ 11


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
พระเเก้วองค์ที่ 11 ถวายวัดรางบัวทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พ.
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. พรเพ็ญ เบี้ยวรอด และครอบครัว
 6. กัลยลักษณ์ จันทะศรีไสย์ และครอบครัว
 7. ไม่ประสงค์ออกนาม
 8. ภานุวัฒน์ หนูคาบแก้ว
 9. คุณ รุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 10. คุณ รุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 11. คุณ รุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 12. คุณ รุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 13. คุณ เสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 14. คุณ เสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 15. นายอำพล คงเมือง
 16. นส.สุดาภา คะรีจักร
 17. คุณสะอาด อารยุติธรรม
 18. ด.ญ.กานต์สินี ผดุงสุนทรารักษ์
 19. คุณนภัสกร กาญจนพรพิเชียร
 20. คุณปกรณ์ กาญจนพรพิเชียร
 21. คุณนภัสกร กาญจนพรพิเชียร
 22. คุณอุดม ถิรตันติ
 23. ภิศร. ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
 24. นส.ปรียานุช บุญสมัคร
 25. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 26. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 27. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 28. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 29. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 30. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 31. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 32. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 33. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 34. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 35. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 36. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 37. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 38. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 39. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 40. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 41. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 42. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 43. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 44. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 45. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 46. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 47. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 48. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 49. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 50. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 51. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 52. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 53. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 54. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 55. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 56. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนา
 57. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 58. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 59. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 60. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 61. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 62. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 63. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 64. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 65. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 66. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 67. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
 68. น.ส ฐตารีย์ วรพัฒน์ปัญจกุลและครอบครัว
 69. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือและครอบครัว
 70. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือและครอบครัว
 71. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์
 72. นส.ภคพร พ่องเปีย เเละตรอบครัว
 73. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 74. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 75. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 76. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 77. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 78. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 79. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 80. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 81. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 82. วิชิตและ พิสุทธิ์ เพ็ชราภรณ์
 83. จิณะดา ปราณีต
 84. จิณะดา ปราณีต
 85. คุณสุนทร จิตราธนวัฒน์
 86. คุณลาวัลย์ จิตราธนวัฒน์
 87. คุณสราธร จิตราธนวัฒน์
 88. คุณสราธร จิตราธนวัฒน์
 89. คุณณิชอรรัมภา เรืองสวัสดิ์
 90. คุณปัทมนันท์ จิตราธนวัฒน์
 91. คุณวรมน จิตราธนวัฒน์
 92. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 93. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 94. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 95. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 96. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 97. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 98. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 99. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 100. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 101. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 102. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 103. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 104. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 105. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 106. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 107. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 108. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 109. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 110. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 111. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 112. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 113. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 114. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 115. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 116. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 117. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 118. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 119. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 120. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 121. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 122. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 123. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 124. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 125. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 126. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 127. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 128. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 129. " อริยะ พุทธะ นาคะพันธุ์ "
 130. " หจก. เวลตี้ ดี พลัส "
 131. " หจก. เวลตี้ ดี พลัส "
 132. นางจิราพร ศรีคำ
 133. นายวิชัย ภิยโยทัย
 134. และ นายกิตติพงศ์ ภิยโยทัย
 135. คุณ จันทนี แซ่จู คุณ พิมพา แซ่จู
 136. คุณ จันทนี แซ่จู คุณ พิมพา แซ่จู
 137. คุณ จันทนี แซ่จู คุณ พิมพา แซ่จู
 138. คุณ จันทนี แซ่จู คุณ พิมพา แซ่จู
 139. น.ส.ไพลิน จีนามูล
 140. น.ส.ไพลิน จีนามูล
 141. นายวีระพงษ์ อรุณสว่าง
 142. นายกฤดากร อรุณสว่าง
 143. นางศริวรรณ สืบอ้าย
 144. นางสาว อิสราภรณ์ อภิโชควุฒิศิลป์
 145. นางสาว ณัฐณิชา ไกรลาศโอฬ่าร
 146. นางสาวจุฑารัตน์-นายนัทธี แจ้งน้ำใจ
 147. เด็กหญิงพลอยลดา แจ้งน้ำใจ
 148. ยืนยง รัศมีเรืองชัย
 149. มนต์ธนัท รัศมีเรืองชัย
 150. เตชินท์ เตชพลกุล
 151. เตชินี เตชพลกุล
 152. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 153. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 154. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 155. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 156. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 157. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 158. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 159. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 160. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 161. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 162. ครอบครัว จงศิริสุริยะกุล อุทิศให้แก่ พ่อแม่ เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในภพอดีตถึงภพปัจจุบัน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทอง ปู่ฤๅษีสุเมทังกร ปู่พญานาค รักยม
 163. นายประวิทย์ สินทร พร้อมครอบครัว
 164. นางประนาม เหล่าจูม พร้อมครอบครัว
 165. คุณพรพิมล สุขเเสงทิพย์
 166. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 167. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 168. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 169. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 170. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 171. ไม่ประสงค์ออกนาม
 172. ไม่ประสงค์ออกนาม
 173. ไม่ประสงค์ออกนาม
 174. ไม่ประสงค์ออกนาม
 175. ไม่ประสงค์ออกนาม
 176. สุ ศรีรักษ์
 177. กิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 178. จุฑาทิพย ์ไพรินทร์
 179. จุฑาทิพย ์ไพรินทร์
 180. พลตรี สวง ไพบูลย์
 181. พลตรี สวง ไพบูลย์
 182. พลตรี สวง ไพบูลย์
 183. พลตรี สวง ไพบูลย์
 184. พลตรี สวง ไพบูลย์
 185. พลตรี สวง ไพบูลย์
 186. พลตรี สวง ไพบูลย์
 187. พลตรี สวง ไพบูลย์
 188. พลตรี สวง ไพบูลย์
 189. พลตรี สวง ไพบูลย์
 190. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 191. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 192. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 193. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 194. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 195. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 196. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 197. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 198. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 199. พลตรีหญิง อัญช้ญ ไพบูลย์
 200. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 201. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 202. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 203. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 204. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 205. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 206. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 207. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 208. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 209. พันเอก.ดร.ถวัลย์-พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม
 210. นายปวิน-นางธัญสุดา-ด.ญ.พราว หน่อแก้ว
 211. นายปวิน-นางธัญสุดา-ด.ญ.พราว หน่อแก้ว
 212. นายปวิน-นางธัญสุดา-ด.ญ.พราว หน่อแก้ว
 213. นายปวิน-นางธัญสุดา-ด.ญ.พราว หน่อแก้ว
 214. นายปวิน-นางธัญสุดา-ด.ญ.พราว หน่อแก้ว
 215. น.ส.ปานชีวัน ไพบูลย์
 216. น.ส.ปานชีวัน ไพบูลย์
 217. น.ส.ปานชีวัน ไพบูลย์
 218. น.ส.ปานชีวัน ไพบูลย์
 219. น.ส.ปานชีวัน ไพบูลย์
 220. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 221. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 222. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 223. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 224. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 225. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 226. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 227. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 228. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 229. .นางปราณี พัฒน์จันทร์
 230. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 231. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 232. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 233. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 234. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 235. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 236. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 237. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 238. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 239. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 240. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 241. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 242. ฐปนรรฆ์ ราศรี น้ำฝน ฉายเงา ขออุทิศบุญให้ดวงวิณญาณแม่ มาลี ราศรี
 243. นายวิโรจน์ เชื้อวงศ์ อุทิศให้นางเจริญศรี เชื้อวงศ์
 244. นางสาวกานต์พิชชา พิรัชย์ชโยดม
 245. นายสุทร เสาทอง
 246. น.ส.ธัญญ์นภัส ธีรโชติเมธีรัฐ
 247. ยุพาพันธ์ รักษามั่น
 248. ยุพาพันธ์ รักษามั่น
 249. ยุพาพันธ์ รักษามั่น
 250. นายสุเทพ-นางกฤษณา เขียวชอุ่ม
 251. นางสาวกฤตยา เขียวชอุ่ม
 252. นายภานุมาส เขียวชอุ่ม
 253. ศิวัตรา รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 254. ศิวัตรา รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 255. ศิวัตรา รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 256. ศิวัตรา รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 257. ศิวัตรา รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 258. ศิวัตรา รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 259. ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 260. ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 261. ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 262. ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 263. ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 264. ชนิดา ทวิรสกุล ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 265. ชนิดา ทวิรสกุล ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 266. ชนิดา ทวิรสกุล ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 267. ชนิดา ทวิรสกุล ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 268. ชนิดา ทวิรสกุล ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 269. เอกศักดิ์ สาโท ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 270. เอกศักดิ์ สาโท ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 271. เอกศักดิ์ สาโท ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 272. เอกศักดิ์ สาโท ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 273. เอกศักดิ์ สาโท ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วและปัจจุบัน ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอให้ผลบุญถึงพ่อแม่ เทวดาที่ปกปักรักษา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 274. นฤมล ตันติเจริญ
 275. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 276. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 277. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 278. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 279. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 280. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 281. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 282. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 283. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 284. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 285. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 286. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 287. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 288. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 289. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 290. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 291. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 292. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 293. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 294. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 295. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 296. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 297. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 298. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 299. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 300. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. คุณพ่อสุข-แม่สมคิด เฉยสุวรรณ์และครอบครัว..กฤติเดช ปลิดาธนโชตกุลภัทร์ และบุตร-ธิดา ขออุทิศบุญกุศลแด่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดิน บรูพกษัตรย์สยามประเทศทุกๆพระองค์ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ผู้เคยร่วมบุญร่วมกุศล ร่วมวงไพบรูย์ทั้งหลาย เจ้าเกณฑ์เจ้าชะตา เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบ้านเจ้าเรือน เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา สัตว์ทั้งหลายที่กินเป็นอาหาร สัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดทุกภพภูมิเทอญ
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ครบเเล้วครับเจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วองค์ที่ 11 ถวายวัดรางบัวทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ถวาย ๑๖ ก.ค. ๖๐ ครับ

ครบเเล้วครับเจ้าภาพพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วองค์ที่ 11 ถวายวัดรางบัวทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ถวาย ๑๖ ก.ค. ๖๐ ครับ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ