ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวชาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวชาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวชาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวชาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวชาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวชาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560


ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี 
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560
ทอดถวายในวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560


ปัจจัยที่ได้มาจักนำไป
1.สร้างกฎิที่พักอาศัยพระภิกษุสงฆ์ และ สร้างห้องน้ำ พร้อมสร้างบำรุง ศาสนสถาน ทุกอย่าง
2.กองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ (รักษาพระภิกษุและสามเณรเจ็บป่วยในศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม )
3.สร้างถนนในศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม 
4.ดูแลพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในด้านปัจจัย4 ตามสมควรร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
1. ประธานอุปถัมภ์ กองละ 3,000 บาท 
(เจ้าภาพประธานอุปถัมภ์ 1 กอง จะมีชุดผ้าไตรกฐิน 1 ชุด)
2. ประธานกรรมการ กองละ 1,000 บาท
( เจ้าภาพประธานกรรมการ 1 กอง จะมีผ้ากฐิน 1 ผืน)
3. รองประธานกรรมการ กองละ 500 บาท 
4. กรรมการ กองละ 100 บาท
5. หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับ


เลขที่บัญชีร่วมบุญ
ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปร่วมบุญกฐิน

ติดต่อสอบถามร่วมบุญ และส่งข้อมูลร่วมบุญทางนี้
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม (ชมรมวัชรธาตุ)
โทร. 098-3242429 / 089-9965426
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


ทอดถวายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 
 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
กำหนดการ 
9.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน 
11.30 น. ถวายภัตรตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และแขกผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน
13.00 น. ถวายผ้ากฐิน - กรวดน้ำรับพร
14.00 น. พระภิกษุสงฆ์ ทำพิธีกรานกฐิน


นอกจากอานิสงส์บุญกฐินในครั้งนี้ยังได้อานิสงส์ หลายการคือ
1.ได้อานิสงส์ เรื่องวิหารทาน คือการก่อสร้างกุฎิสงฆ์ ถนนภายในศูนย์ฯ

ทำให้ไม่ขัดสนเรื่องที่อยู่อาศัยมีตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง
2.ได้อานิสงส์ การดูแลรักพระภิกษุอาพาธ ด้วย จักทำให้มีอานิสงส์

เป็นผู้มีความเจ็บป่วยน้อย มีสุขภาพดี
3.ได้อานิสงส์ การดูปัจจัย4 ของพระภิกษุ อานิสงส์นี้ จะทำให้ มีความเป็นอยู่ที่ดี

มีลาภสักการะเนืองนอง ไม่อดอยาก มีพละกำลังสมบูรณ์


อานิสงส์บุญกฐิน
ประวัติและอานิสงส์การทอดกฐิน
การทอดกฐินเป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน


งานบุญนี้มีระยะเวลาทำตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12


มูลเหตุที่มีการทำบุญกฐินนั้น 
มีเรื่องเล่าว่า 
มีพระภิกษุจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ระหว่างการเดินทางนั้น


ยังเป็นช่วงหน้าฝนและระยะทางไกลจึงทำให้ผ้าจีวรของพระภิกษุเหล่านั้น


เปียกน้ำเปรอะเปื้อนโคลนไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้ พระพุทธเจ้าได้เห็นถึงความยากลำบากนั้น


จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้ เป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา


ชาวบ้านจึงได้จัดผ้าจีวรนำมาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาดังกล่าว 
จนกลายเป็นประเพณีทำบุญกฐินมาจวบจนปัจจุบัน 
ต่อไปนี้ จะพูดถึงอานิสงส์กฐิน เอาย่อๆนะ อานิสงส์ในการถวายกฐิน


หรือว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถวายสังฆทาน 
สังฆทานวันนี้เป็นสังฆทานของกฐิน การถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลควบกับกฐิน


เพราะเป็นวันของกฐิน ความจริงการทอดกฐิน ไม่ใช่ประเพณีนิยม เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า


ผ้ากฐินทาน จะรับได้ก็ต่อเมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 
หลังจากนั้น จะทอดขนาดไหนก็ตาม จะไม่เป็นกฐิน ฉะนั้น กฐินมีเวลากาลจำกัด
ทีนี้ ว่าถึงอานิสงส์กฐิน อานิสงส์กฐินนี้ 
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค 
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยเทศน์ และก็เทศน์ตามบาลี ท่านพูดถึงอานิสงส์ให้ทราบ


ฉะนั้น การถวายวันนี้ทั้งหมด เมื่อวานก็ดี 
วันนี้ก็ดี จะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่าทุกอย่าง เป็นอานิสงส์กฐิน
ต่อไปนี้ก็โปรดทราบ จะนำพระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีให้ทราบ


ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ในสมัยพระองค์เกิดเป็น"มหาทุคคตะ" 
ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า "พระปทุมมุตระ" เวลานั้น พระพุทธเจ้าของเรา เกิดเป็นคนจนอย่างยิ่ง


เป็นทาสของคหบดี เวลานั้น ถอยหลังจากนี้ไป 92 กัลป์ ก็ปรากฏว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า"พระปทุมมุตระ"
วันหนึ่ง มหาทุคคตะ ไปดูงานทอดกฐิน เมื่อเขาทอดกฐินเสร็จ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า


บุคคลใด เคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี และเป็นบริวารกฐินก็ดี
(แต่ว่ากฐินนี้ไม่มีบริวาร มีแต่เจ้าภาพ เพราะเป็นกฐินสามัคคี) 
จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน 
แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน
และอานิสงส์กฐินนี่ เวลานั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
"โภ ปุริสะ ดูก่อนท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต


ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้น จะไปเกิดเป็นเทวดา 
หรือนางฟ้า 500 ชาติ"
นั่นหมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดา หรือ นางฟ้า 
จุติแล้วก็เกิดทันที 500 ครั้ง เมื่อบุญหย่อนลงมานิดหน่อย เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ลงมาเป็นมนุษย์


จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก 500 ชาติ 
แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 500 ชาติ


แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ 500 ชาติ


หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ คำว่า"มหาเศรษฐี"นี่ มีเงินตั้งแต่ 80 โกฏิขึ้นไป


เขาเรียกว่า "มหาเศรษฐี" ถ้ามีเงินต่ำกว่า 80 โกฏิ แต่ว่าตั้งแต่ 40 โกฏิขึ้นไป


เขาเรียกว่า "อนุเศรษฐี"เมื่อเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติแล้ว


ก็เป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติ หลังจากเป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติแล้ว


ก็เป็นคหบดี 500 ชาติ ก็รวมความว่า


การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า นอกจากจะเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล้ว


บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้ นั่นก็หมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้


จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้
ฉะนั้น การทอดกฐินแต่ละคราว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท โปรดทราบถึงอานิสงส์ คนที่เคยทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง ร


วมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่ายากจนเข็ญใจ จะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ
สำหรับวันนี้ การทอดกฐินมันมี 3 อย่าง 
ความจริงอานิสงส์กฐินก็ย่อมเป็นอานิสงส์กฐิน 
แต่ในปัจจุบัน
จัดกฐินเป็น 3 อย่าง คือ 
(1) จุลกฐิน 
(2) ปกติกฐิน 
(3) มหากฐิน 
กฐิน 3 อย่าง ย่อมเป็นเทวดานางฟ้าเหมือนกัน 
แต่ทว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่ากัน
คำว่า"จุลกฐิน" เวลานี้แปลงไป คงจำของพระพุทธเจ้าไม่ได้ คำว่า"จุลกฐิน" ก็หมายความว่า


ที่เขาถวายผ้าโดยเฉพาะชิ้นเดียว คือ ผ้ากฐิน จะเป็นผ้าสังฆาฏิตัวหนึ่งก็ได้ จะเป็นผ้าจีวรตัวหนึ่งก็ได้


สบงตัวหนึ่งก็ได้ ถ้าเราไม่มีทั้งไตร ถวายผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็เป็นกฐิน

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
1. ประธานอุปถัมภ์ กองละ 3,000 บาท (เจ้าภาพประธานอุปถัมภ์ 1 กอง จะมีชุดผ้าไตรกฐิน 1 ชุด)
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) พรดำรงกิจ
 2. คุณธนภร พรดำรงกิจ
 3. คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ
 4. คุณอุทิศ พรดำรงกิจ
 5. คุณอุไพวรรณ พรดำรงกิจ
 6. คุณวาทิต พรดำรงกิจ
 7. คุณลลิตา พรดำรงกิจ
 8. คุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 9. คุณพ่อทวี - คุณภัทธิรา ช่างพินิจ
 10. นางวณิชา โอทกานนท์
 11. คุณนาฏฐมญชุ์ บุญตาสุรพิชญ์
 12. คุณอรรถากร เที่ยนฤทธิเดช
 13. คุณสุธินี กาบบัวทอง
 14. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 15. พันเอกเสนาะ สภาพไทยและครอบครัว จอง
 16. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 17. ครอบครัวแพเศวตไพศาล จอง
 18. คุณชาญเกียรติ คุณสุพิน น.ส ดวงหทัย ยังกอบศิลป๋ จอง
 19. นายฐนธัช กองทอง จอง
 20. นายฐนวัฒน์ ฐิระเยาวภาพงษ์ จอง
 21. บริษัทแปดหมื่นสี่พัน จำกัด จอง
 22. คุณวาทิต วงศ์สุรไกร และครอบครัว
 23. คุณพรทิพย์ วิรุฬห์กิจโกศลและครอบครัว
 24. คุณอ๋า และคุณอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัว
 25. คุณทิพย์ชีวา วงศ์สุรไกร + ุคุณพิเชษฐ์ และ เด็กหญิงณัฐรดา หวังเทพอนุเคราะห์ และครอบครัว
 26. ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ กิจจาวิวัฒนยง และน.ส.ณัฐภัสสร ก่อพงษ์พูลสิน อุทิศส่วนกุศลให้ นายเณรชัยก่อพงษ์พูลสิน
 27. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ หักพาล
 28. คุณธนพล องคพิพัฒน์ เเละครอบครัว
 29. นาวาโท กิตติพงษ์ สอนเจตน์
 30. คุณสันต์ชัย การะเกตุ คุณณัฐนพิน การะเกตุ คุณแม่บังเอิญ ภู่ขาว คุณแม่จำเนิน งามขำ คุณพ่อภูมิ งามขำ
 31. คุณเมญาณ์ งามยิ่ง
 32. คุณเเม่พอดู ลัดใหม่ เเละคุณเเม่สมปาน ภัคดี
 33. พ.อ.อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณอริย์ธัช ลัดใหม่กุลวัฒน์ นายณัฐธนนท์ ลัดใหม่กุลวัฒน์
 34. ข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 3,350 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
2. ประธานกรรมการ กองละ 1,000 บาท ( เจ้าภาพประธานกรรมการ 1 กอง จะมีผ้ากฐิน 1 ผืน)
 1. นายพนมพร ไพรวรรณ
 2. คุณพัชรินทร์ แซ่เท่ง
 3. คุณษกร สโตน
 4. คุณสุมาลี จันทิมา
 5. คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ อุทิศส่วนกุศลให้ แม่คำปัน เทพวงศ์
 6. ไม่ทราบนาม
 7. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ หักพาล
 8. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ หักพาล
 9. คุณชิติอนันต์ ฉัตรวุฒิพัฒน์
 10. ศิษย์หลวงพ่อชุมพล พลปัญฺโญ
 11. นายพันธุ์ธัช ทรัพย์เดชญาณกร เเละครอบครัว
 12. นายกิตติคุณ วุฒิชัย นางทัศนียื ไตรอรุณ นางกิมเฮียง ไตรอรุณ
 13. ไม่ประสงค์ออกนาม
 14. นายจิรายุ วุฒิศรัย เเละครอบครัว
 15. คุณถนอมศรี พล.ต.ต.เเสงชัย สุวัฒนภักดี
 16. นายประดิษฐ์ เเทนไกรศร
 17. นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์
 18. ไม่ประสงค์ออกนาม
 19. โค้ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เเละภรรยา พร้อมครอบครัว
 20. พ.อ.เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์ เเละครอบครัว
 21. พ.อ.เสนาะ สภาพไทย เเละครอบครัว
 22. คุณพัชรินทร์ นาครินทร์
 23. นางสาวธนารัตน์ ไกรกิตติวุฒิ
 24. คุณแพรว อุณหพัฒนา และครอบครัว
 25. คุณสมชัย-นางวรนุช เลิศบุญนำ และครอบครัว
 26. คุณจำเรียง งามคีรี พร้อมครอบครัว
 27. บริษัท KMP พลาสติก จำกัด
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
3. รองประธานกรรมการ กองละ 500 บาท
 1. คุณพัชธรนันท์ สุเชาว์อินทร์
 2. คุณนิติธร สุเชาว์อินทร์
 3. คุณนวลนุช วนาเกตุกุล
 4. คุณประสิตา เทียนฤทธิเเดช
 5. นางชั้น น.ส.จันทิมา ผดุงกรรณ์
 6. ร.ต.ต.หญิงณพรรษพร ผดุงกรรณ์ ร.ต.ต.นิวัฒน์ ราษีคูน
 7. นายนันทนัยน์ นันทราทิพย์ น.ส.อนุภา ล้อมรื่น
 8. พระบัณฑิต สุจิณณธมฺโม
 9. นายกานต์ พรพิไลลักษณ์
 10. นางกนกกร เเทนไกรศร
 11. นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์
 12. ร.ต.ไสว นางจำลอง พ.อ. (หญิง) เกศราภรณ์ รัชตะเกียงไกร
 13. นายอลงกรณ์ อักษรประเสริฐ เเละครอบครัว
 14. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร
 15. พ.ท.ชโณทัย ภาณะโสม เเละครอบครัว
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
4. กรรมการ กองละ 100 บาท
 1. คุณจิณะดา ปราณีต
 2. วิชาญ กอไธสง
 3. คุณเเม่เพชรสินทร์ เเละครอบครัว พร้อมคุณหลาน บุณยสิทธิ์ ธันพร วุฒิพงศ์
 4. นายเอียงคุง แซ่ลิ้ม
 5. นางณัฐการ ชำนิชลธิศ
 6. นางสาวเสาวลักษณ์ ชำนิชลธิศ
 7. Mr.Michael Reginal Blake
 8. นายนพดล ตระกูลสุทธิผล
 9. นายนพดล ตระกูลสุทธิผล
 10. นายนพดล ตระกูลสุทธิผล
 11. นางใจ ตระกูลสุทธิผล
 12. นางใจ ตระกูลสุทธิผล
 13. จีรนันท์ ราศี
 14. Mr.Auther Wee
 15. Wesley Mulroy
 16. นส สุนทรี ศรีมา
 17. นส สุนทรี ศรีมา
 18. นส สุนทรี ศรีมา
 19. นส สุนทรี ศรีมา
 20. ไม่ประสงค์ออกนาม
 21. ไม่ประสงค์ออกนาม
 22. ไม่ประสงค์ออกนาม
 23. ไม่ประสงค์ออกนาม
 24. น.ส ฐตารีย์ วรพัฒน์ปัญจกุลและครอบครัว
 25. พ.อ.อ.เชิดชาย คุณอธิชา ดช.ธีรวิศน์ ทองตันไตรย์
 26. พ.อ.อ.เชิดชาย คุณอธิชา ดช.ธีรวิศน์ ทองตันไตรย์
 27. พ.อ.อ.เชิดชาย คุณอธิชา ดช.ธีรวิศน์ ทองตันไตรย์
 28. น.ส.ธัญญ์นภัส ธีรโชติเมธีรัฐ
 29. นายสุรสีห์ สุขวิรัช และ นางสาวสาริณี สุวรรณชัยศักด์
 30. น.ต.พงศ์พัฒน์ อิศรกุล
 31. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 32. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
 33. นายกิตติคุณ วุฒิชัย นางทัศนียื ไตรอรุณ นางกิมเฮียง ไตรอรุณ
 34. นายกิตติคุณ วุฒิชัย นางทัศนียื ไตรอรุณ นางกิมเฮียง ไตรอรุณ
 35. นายกิตติคุณ วุฒิชัย นางทัศนียื ไตรอรุณ นางกิมเฮียง ไตรอรุณ
 36. คุณสดสี ศรีธิ
 37. คุณสุชาติ มูลตุ้ย
 38. ไม่ประสงค์ออกนาม
 39. ไม่ประสงค์ออกนาม
 40. นางสาวดวงพร เเตงอ่อน
 41. ทองใส สมพงษ์
 42. คุณอุดร เบเซ่ พร้อมครอบครัว
 43. นางสาวรัตติมาภาณ์ ศรีไพรวรรณ
 44. ไม่ประสงค์ออกนาม
 45. ไม่ประสงค์ออกนาม
 46. ไม่ประสงค์ออกนาม
 47. ไม่ประสงค์ออกนาม
 48. นงลักณ์ ศรีเยาว์
 49. คุณชาตรี - คุณกรกัญญา ลาภเจริญ
 50. คุณไพรมณี ธนูศิลป์
 51. เเม่บุญนำ พ่อวิโรจน์ ดานิน
 52. คุณติ๋ม
 53. ไม่ประสงค์ออกนาม
 54. คุณอนุศักดิ์ สวัสดี
 55. นางวนัสนันต์ องค์วิเศษไพบูลย์ เเละครอบครัว
 56. นางวนัสนันต์ องค์วิเศษไพบูลย์ เเละครอบครัว
 57. นางวนัสนันต์ องค์วิเศษไพบูลย์ เเละครอบครัว
 58. ไม่ประสงค์ออกนาม
 59. คุณเฉลย กัลปพฤกษ์
 60. คุณอุไร บุญมาก
 61. คุณอัมพร ศรีเมือง
 62. น.ส.กัญจนา ศรีเมือง นางณัฐธิดา วงษ์สุวรรณ
 63. น.ส.กัญจนา ศรีเมือง นางณัฐธิดา วงษ์สุวรรณ
 64. คุณสวัสดี อุ่นอารมณ์
 65. คุณสวัสดี อุ่นอารมณ์
 66. คุณสวัสดี อุ่นอารมณ์
 67. คุณศิริชัย เกตุสำเภา เเละครอบครัว
 68. คุณม่วยเกี้ย ปริสุทธิ์สุนทร
 69. คุณสะอาด สุขเเสงทิพย์
 70. คุณพรพิมล สุขเเสงทิพย์
 71. คุณอมรเชษฐ์ ด.ช.ธนปัญญา กฤษศิริวรวิทย์
 72. คุณโกศล ธรรมปรีชา
 73. นายเกษม โพธิ์ประสิทธิ์
 74. คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 75. คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 76. คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 77. นายคงภัค ตรีสารศรี
 78. ไม่ประสงค์ออกนาม
 79. ไม่ประสงค์ออกนาม
 80. ไม่ประสงค์ออกนาม
 81. ไม่ประสงค์ออกนาม
 82. ไม่ประสงค์ออกนาม
 83. ไม่ประสงค์ออกนาม
 84. นาย กิตติพล อัศวสุวรรณกิจ และครอบครัว
 85. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 86. พ.อ.พงศ์พันธ์ ตรีวิมล
 87. พ.อ.พงศ์พันธ์ ตรีวิมล
 88. พ.อ.พงศ์พันธ์ ตรีวิมล
 89. พ.ท.หญิง ฤทัย สาระวงษ์
 90. พ.ท.หญิง ฤทัย สาระวงษ์
 91. พ.อ.วิทวัชร - ศันศนีย์ วีระเเกล้ว
 92. พ.ท.หญิง นวรัตน บุญช่วย
 93. นางกาญจนา แหลมทองมานพ
 94. นายริน - นางสมนึก อุ่นเชื้อ
 95. นางสาววิมลวรรณ อาภัสสระนนท์
 96. คุณรุ่งรัชนี พรสุขสวัสดิ์
 97. นางสาวภนิดา เลิศบุญนำ และครอบครัว
 98. นานเว่ยหลิน - จาง และนางรุ่งทิพย์ เลิศบุญนำ และครอบครัว
 99. งานกรรมวิธี สรรพากรพื้นที่ กทม 29 จำนวน 270 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
5. ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
 1. คณะกองบุญสายใยบุญ สายใยธรรม 50 บาท
 2. น้องนุช หินกระจิต เเละครอบครัว 40 บาท
 3. น.ส.เยี่ยมศิริ โตนา 60 บาท
 4. คุณประเทือง สิกดี 60 บาท
 5. คุณอภิสนันท์ ทิพย์ถาพันธ์ 40 บาท
 6. น.สงจันทนา ชิดดรัมพ์ เเละครอบครัว 20 บาท
 7. คุณสุภาวรรณ ลางจิตต์ 20 บาท
 8. คุณชม เชษกุล 20 บาท
 9. คุณสุมลฑา บุญญาคุณาเกษม 40 บาท
 10. คุณรุ่งนภา ชูพันธ์ เเละครอบครัว 40 บาท
 11. คุณรุ่งพร สายรุ้ง (อ้อม) 50 บาท
 12. ด.ช.วุฒิศีกร ศรีเมือง 50 บาท
 13. คุณณิรัมพร บุญกำเนิด 50 บาท
 14. คุณนิตยา วารนารุ่งเรือง 60 บาท
 15. คุณเจน 20 บาท
 16. นส. วรัญญา อนุพันธ์ นส. พนมศรี ซายขาว 150 บาท
 17. คุณนภา ใจเชื้อ จำนวน 50 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560

ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ทอดถวายในวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ