เจ้าภาพครบเเล้วครับพระเเก้วร่วมศรัทธาองค์ที่ 10ถวายวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ. อ คูเมือง จ. บุรีรัมย์ ถวายวันที่ 7 พ.ค. 60

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

เจ้าภาพครบเเล้วครับพระเเก้วร่วมศรัทธาองค์ที่ 10

ถวายวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ. อ คูเมือง จ. บุรีรัมย์  

ถวายวันที่ 7 พ.ค. 60  ในงานพิธีใหญ่

ร่วมบุญพระเเก้วร่วมศรัทธาองค์ที่ 10ถวายวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ. อ คูเมือง จ. บุรีรัมย์ กองบุญละ 100 บาท มีทั้งหมด300 กอง 1กองบุญ จารึก 1 รายนามร่วมบุญพระเเก้วร่วมศรัทธาองค์ที่ 10ถวายวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ. อ คูเมือง จ. บุรีรัมย์ กองบุญละ 100 บาท มีทั้งหมด300 กอง 1กองบุญ จารึก 1 รายนาม


โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 10
ถวายวัดวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ. อ คูเมือง. จ บุรีรัมย์
ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ
พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว) องค์ที่ 10

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
องค์พระที่ 10 ถวายวัดวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ. อ คูเมือง. จ บุรีรัมย์
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. นายชัชวาลย์ ยานสว่าง
 6. นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง
 7. เด็กหญิงกานต์ธีรา ยานสว่าง
 8. เด็กชายวิธวินท์ ยานสว่าง
 9. นายอ่าน ดูเรืองรัมย์
 10. นางเฉลียว ดูเรืองรัมย์
 11. ไม่ประสงค์ออกนาม
 12. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 13. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 14. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 15. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
 16. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน
 17. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์
 18. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์
 19. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 20. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 21. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 22. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 23. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 24. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 25. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 26. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 27. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 28. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 29. คุณยุพดี กาญจนรังษี
 30. นายประทีป ม่านขลิบ นางพรรณี ม่านขลิบ
 31. นส.นกฟ้า จัตพล
 32. คุณบุญช่วย คุณประภาพรรณ อุดมรัตนพรกุล
 33. คุณบุญช่วย คุณประภาพรรณ อุดมรัตนพรกุล
 34. นายจ้าว เชยกีวงศ์ น.ส.มนญา ทองดีเลิศ เเละครอบครัว
 35. คุณวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข
 36. คุณรัสรินทร์ ศรีฉัตราภิมุข
 37. คุณศุภัช คุ้มกองสุวรรณ
 38. คุณบุญชรัสมิ์ คุ้มกองสุวรรณ
 39. คุณเสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 40. คุณเสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 41. คุณเสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 42. คุณเสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 43. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 44. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 45. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 46. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 47. ไม่ประสงค์ออกนาม
 48. ไม่ประสงค์ออกนาม
 49. ไม่ประสงค์ออกนาม
 50. ไม่ประสงค์ออกนาม
 51. นางน้อย ขวัญทอง
 52. นางนิลุบล ประดับโชติ
 53. นายสิร ประดับโชติ
 54. นายภาวัต ประดับโชติ
 55. นายภูดิศ ประดับโชติ
 56. นางละมัย หอยสังข์
 57. นางสาวภัตติยา หอยสังข์
 58. นางภัคจิรา เดชาวัฒนมงคล
 59. นายศรุต เดชาวัฒนมงคล
 60. นางสาวธัญณิชา เดชาวัฒนมงคล
 61. ไม่ประสงค์ออกนาม
 62. ไม่ประสงค์ออกนาม
 63. ไม่ประสงค์ออกนาม
 64. นางอนงค์ เช็งสุทธา
 65. นางอนงค์ เช็งสุทธา
 66. นส พรรณี เช็งสุทธา
 67. นส พรรณี เช็งสุทธา
 68. นส ไสว ทองยิ้ม
 69. คุณกัญจนา ศรีเมือง
 70. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบแก้ว
 71. นส.ปรียานุช บุญสมัคร
 72. ดญ.นภัทร์ อนุกูลวัฒนา เเละครอบครัว
 73. คุณสาริศา เเละครอบครัว
 74. ไม่ประสงค์ออกนาม
 75. มณเฑียร ศิริสุนทรลักษณ์ อริยา ศิริสุนทรลักษณ์
 76. มณเฑียร ศิริสุนทรลักษณ์ อริยา ศิริสุนทรลักษณ์
 77. นายนรินทร ชัยกาญจนกิจ
 78. นายนรินทร ชัยกาญจนกิจ
 79. นายนรินทร ชัยกาญจนกิจ
 80. นางสุภาพร วีระพันธุ์
 81. นายอภิรักษ์ อุ่นเรือน
 82. นางสาวนภัค นุ้ยศรีดา
 83. นายสนิท เช็งสุทธา
 84. นายสนิท เช็งสุทธา
 85. นายสนิท เช็งสุทธา
 86. นายสนิท เช็งสุทธา
 87. นายสนิท เช็งสุทธา
 88. คุณแม่แก้ว น้อมระวี และครอบครัว
 89. คุณแม่แก้ว น้อมระวี และครอบครัว
 90. คุณแม่แก้ว น้อมระวี และครอบครัว
 91. คุณชลัญญา น้อมระวี
 92. คุณชลัญญา น้อมระวี
 93. คุณชลัญญา น้อมระวี
 94. กัลยลักษณ์ จันทะศรีไสย์ และครอบครัว
 95. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์
 96. คุณมะโนรี บัวโล เเละครอบครัว
 97. คุณณษภร วัฒนอนัน
 98. คุณณษภร วัฒนอนัน
 99. คุณณษภร วัฒนอนัน
 100. คุณณษภร วัฒนอนัน
 101. คุณณษภร วัฒนอนัน
 102. คุณณษภร วัฒนอนัน
 103. คุณณษภร วัฒนอนัน
 104. คุณณษภร วัฒนอนัน
 105. คุณณษภร วัฒนอนัน
 106. คุณณษภร วัฒนอนัน
 107. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 108. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 109. คุณณัฐรดา สุนพิชัย
 110. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 111. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 112. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 113. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 114. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 115. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 116. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 117. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 118. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 119. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 120. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 121. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 122. คุณพร้อมพร เเก้วกิริยา
 123. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 124. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 125. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 126. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 127. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 128. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 129. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 130. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 131. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 132. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 133. นายอำนาจ และ นางวราภรณ์บำรุงสกุลชัยนายกฤตภาสบำรุงสกุลชัยนายกฤษฎิ์บำรุงสกุลชัยนางบุญส่งปริญายกนางสาวรำไพพรรณปริญายกนางสาวรัชดาปริญายกนายอาทิตย์ปริญายก นางสาวพูลทรัพย์ สุนทรวงษ์ อุทิศให้ คุณพ่อลิ้มจั๊ว แซ่เบ๊ อุทิศให้ คุณพ่อวิโรจน์ ปริญายก
 134. นางสาวชิดชนก แต่สุขะวัฒน์และบุตร
 135. นายเอกลักษณ์ แต่สุขะวัฒน์
 136. นายเชาวนิต เกษประคอง
 137. นางเรียม เกษประคอง
 138. นายโอภาส เกษประคอง
 139. นายบุญชัย แต่สุขะวัฒน์
 140. นางสุวรรณี แต่สุขะวัฒน์
 141. นายสกุลชาย เกษประคอง
 142. คุณปู่เสถียร-คุณย่าบุญชู -นายพีรศิลป์ -นายเชาวลิต- นายอนุชิต เกษประคอง (ผู้ล่วงลับไปแล้ว)
 143. นายสัญญา นางศศินกานต์ สายัณหัสมิตร และครอบครัว
 144. นายอำนวย เปรมปรีดิ์
 145. นางภาวินี เปรมปรีดิ์
 146. นายสรศักดิ์ สว่างจันทร์
 147. นางสาวสิรินญา เปรมปรีดิ์
 148. ด.ญ.ทักษยา สว่างจันทร์
 149. นางสาวศศิวิวล แจ้งใจ
 150. นางสาวปภิชญา เสียงดัง
 151. นางทิวาภรณ์ ซาวคำเขตต์
 152. รายชื่อ นางสาวชิดชนก แต่สุขะวัฒน์และบุตร นายเอกลักษณ์ แต่สุขะวัฒน์ นายเชาวนิต เกษประคอง นางเรียม เกษประคอง นายโอภาส เกษประคอง นายบุญชัย แต่สุขะวัฒน์ นางสุวรรณี แต่สุขะวัฒน์ นายสกุลชาย เกษประคอง คุณปู่เสถียร-คุณย่าบุญชู -นายพีรศิลป์ -นายเชาวลิต- นายอนุชิต
 153. รายชื่อ นางสาวชิดชนก แต่สุขะวัฒน์และบุตร นายเอกลักษณ์ แต่สุขะวัฒน์ นายเชาวนิต เกษประคอง นางเรียม เกษประคอง นายโอภาส เกษประคอง นายบุญชัย แต่สุขะวัฒน์ นางสุวรรณี แต่สุขะวัฒน์ นายสกุลชาย เกษประคอง คุณปู่เสถียร-คุณย่าบุญชู -นายพีรศิลป์ -นายเชาวลิต- นายอนุชิต
 154. รายชื่อ นางสาวชิดชนก แต่สุขะวัฒน์และบุตร นายเอกลักษณ์ แต่สุขะวัฒน์ นายเชาวนิต เกษประคอง นางเรียม เกษประคอง นายโอภาส เกษประคอง นายบุญชัย แต่สุขะวัฒน์ นางสุวรรณี แต่สุขะวัฒน์ นายสกุลชาย เกษประคอง คุณปู่เสถียร-คุณย่าบุญชู -นายพีรศิลป์ -นายเชาวลิต- นายอนุชิต
 155. คุณวิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 156. คุณวิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 157. คุณอธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 158. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 159. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 160. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 161. นางสาววริษฐา ธรรมวิวัฒน์ และครอบครัว
 162. นาง อาภา (ซกฮุย) แซ่เอี๊ยบ
 163. นาย อำนวย บำรุงสกุลชัย
 164. นาย อธิภัทร บำรุงสกุลชัย
 165. น.ส. มลลัดดา บำรุงสกุลชัย
 166. น.ส. ดวงกมล บำรุงสกุลชัย
 167. นาง ชัชนันท์ บำรุงสกุลชัย
 168. น.ส. นันธิกานต์ บำรุงสกุลชัย
 169. นาย ธราดล อานามนารถ
 170. ด.ญ. อภิสรา อานามนารถ
 171. ด.ช. ณภัทร อานามนารถ
 172. คุณวิภารัตน์ คำสมบัติ
 173. คุณฉัตรวิมล คำสมบัติ
 174. คุณยุพิน คำประพันธ์
 175. คุณวรวีร์ สืบสูง
 176. คุณโอสิน เสนห์ดี
 177. คุณสมพร ฉายยายนต์
 178. คุณสุรีย์ภรณ์ โพธิ์งาม
 179. คุณอัมพร เเตงสมบูรณ์
 180. คุณฐิติพร อาณาเขตต์
 181. คุณมาลัย สีสังข์
 182. นายหงษา ประสงค์ศิลป์
 183. นางศิริพร ประสงค์ศิลป์
 184. นายพัชสัณฑ์ ประสงค์ศิลป์
 185. นายชัยบุรินทร์ ประสงค์ศิลป์
 186. นายชัยศิริ ประสงค์ศิลป์
 187. ด.ญ.ธมนวรรณ ประสงค์ศิลป์
 188. ด.ญ.อริสรา ปานศรีแก้ว
 189. ขวัญธิดา สุทธิพิทักษ์ และ ครอบครัว
 190. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 191. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 192. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 193. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 194. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 195. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 196. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 197. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 198. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 199. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 200. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 201. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 202. แพรวขวัญ อัครวนิพันธ์
 203. สุวรรณา มณฑาทอง
 204. คุณกอบกุล กิ่งเเก้ว
 205. คุณกอบกุล กิ่งเเก้ว
 206. คุณเจริญชัย กิจพิมลกุล
 207. คุณเจริญชัย กิจพิมลกุล
 208. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือง และครอบครัว
 209. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือง และครอบครัว
 210. พรเพ็ญ เบี้ยวรอด และครอบครัว
 211. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 212. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 213. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 214. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 215. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 216. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 217. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 218. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 219. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 220. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 221. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 222. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 223. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 224. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 225. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 226. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 227. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 228. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 229. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 230. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 231. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 232. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 233. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 234. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 235. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 236. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 237. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 238. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 239. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 240. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 241. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 242. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 243. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 244. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 245. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 246. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 247. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 248. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 249. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 250. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 251. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 252. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 253. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 254. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 255. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 256. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 257. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 258. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 259. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 260. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 261. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 262. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 263. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 264. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 265. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 266. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 267. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 268. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 269. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 270. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 271. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 272. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 273. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 274. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 275. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 276. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 277. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 278. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 279. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 280. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 281. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 282. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 283. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 284. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 285. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 286. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 287. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 288. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 289. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 290. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 291. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 292. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 293. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 294. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 295. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 296. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 297. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 298. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 299. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 300. พล.ต.สุชาติ _จารุ จุละจาริตต์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับพระเเก้วร่วมศรัทธาองค์ที่ 10ถวายวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ. อ คูเมือง จ. บุรีรัมย์ ถวายวันที่ 7 พ.ค. 60

เจ้าภาพครบเเล้วครับพระเเก้วร่วมศรัทธาองค์ที่ 10ถวายวัดบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ. อ คูเมือง จ. บุรีรัมย์ ถวายวันที่ 7 พ.ค. 60

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ