เจ้าภาพครบเเล้วครับ จะถวาย วันที่ 7 พ.ค. 60 พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

เจ้าภาพครบเเล้วครับ จะถวาย วันที่ 7 พ.ค. 60  
พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ 

ร่วมบุญพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ กองละ100 บาท จารึก 1ชื่อเจ้าภาพร่วมบุญพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ กองละ100 บาท จารึก 1ชื่อเจ้าภาพ


ภาพ วัดศรีสมสนุกบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

พระเเก้วจะไป ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ


ร่วมบุญพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ กองละ100 บาท จารึก 1ชื่อเจ้าภาพ


ภาพ วัดศรีสมสนุกบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

พระเเก้วจะไป ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ


ร่วมบุญพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ กองละ100 บาท จารึก 1ชื่อเจ้าภาพ

ภาพ วัดศรีสมสนุกบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

พระเเก้วจะไป ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ


ร่วมบุญพระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ กองละ100 บาท จารึก 1ชื่อเจ้าภาพ


โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา

ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 9

ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ

พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว) องค์ที่ 9

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก 
รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ

(มีจำนวน 300 กอง)


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พระเเก้วร่วมศรัทธา
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 6. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 7. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 8. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 9. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 10. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 11. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 12. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 13. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 14. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 15. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 16. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 17. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 18. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 19. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 20. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 21. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 22. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 23. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 24. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 25. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 26. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 27. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 28. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 29. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 30. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 31. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 32. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 33. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 34. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 35. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 36. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 37. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 38. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 39. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 40. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 41. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 42. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 43. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 44. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 45. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 46. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 47. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 48. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 49. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา
 50. ไม่ประสงค์ออกนาม
 51. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 52. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 53. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 54. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 55. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 56. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 57. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 58. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 59. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 60. คุณ ดรรชนี เอี่ยมกระฐิน
 61. กัลยลักษณ์ จันทะศรีไสย์ และครอบครัว
 62. สุรศักดิ์ อุบาลี
 63. คุณมนสิท พลศักดิ์ อุทิศให้ ศุภชัย ครองสวัสดิ์
 64. คุณสนฉัตร พิชัยนุช
 65. คุณญาใจ เเสงประเสริฐ
 66. คุณกฤษณา สุปัญญารักษ์
 67. คุณกนกติณณพ์ อิทธิบุญมี
 68. คุณนฤมล บูชา
 69. คุณปรีญาณ ผู้อุตส่าห์
 70. ไม่ประสงค์ออกนาม
 71. นส.ดาเรศ ปลื้มสำราญ
 72. นางเยาวนุช ปลื้มสำราญ
 73. .ดญ.กวินธิดา ยิ่งสม
 74. คุณอัญณิการ์ สการะเศรณี
 75. คุณรัสรินทร์ โชติอนันต์ธิคุณ
 76. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 77. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 78. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 79. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 80. คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 81. คุณพรรณทิพย์ ผาสุขเสถียร
 82. ดญ.ณัฐกฤตา ภูมิประเสริฐและครอบครัว
 83. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์
 84. ดิษยา โอชา
 85. คุณรัศมี คะรีจักร
 86. คุณรัศมอน คะรีจักร
 87. คุณวรรณวดี คะรีจักร
 88. คุณสมมาศ วัฒนชัย
 89. คุณสุดาภา คะรีจักร
 90. คุณอำพล คงเมือง
 91. คุณบุษราภรณ์ คะรีจักร
 92. คุณพิษณุพงษ์ มณีนิล
 93. ไม่ประสงค์ออกนาม
 94. ไม่ประสงค์ออกนาม
 95. ไม่ประสงค์ออกนาม
 96. ไม่ประสงค์ออกนาม
 97. ไม่ประสงค์ออกนาม
 98. ไม่ประสงค์ออกนาม
 99. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 100. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 101. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 102. นางสาว กิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 103. นางวิไล มะใบ
 104. นางสาวกันต์สินี ศิลป์มะใบ
 105. นายธนเสฏฐ์ พงศ์ปิยเดช
 106. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 107. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 108. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 109. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 110. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 111. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 112. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 113. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 114. นอ จักร สุวรรณทัต จรัมพร สุวรรณทัต นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 115. นายสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และครอบครัว
 116. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือง และครอบครัว
 117. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือง และครอบครัว
 118. นายสิทธิโชค รัตนธรรม เเละครอบครัว
 119. ด.ญ.พัณณ์ชิตา กล้าณรงค์
 120. ด.ช.กรวิชณ์ กล้าณรงค์
 121. นายอุดมศักดิ์ ชินชนะไพรี เเละครอบครัว นางสาวสุนิสา วัฒโน เเละครอบครัว เเละพระครูศิริชัยวัฒน์
 122. นายอุดมศักดิ์ ชินชนะไพรี เเละครอบครัว นางสาวสุนิสา วัฒโน เเละครอบครัว เเละพระครูศิริชัยวัฒน์
 123. ไม่ประสงค์ออกนาม
 124. นางสุวรรณี เหล่าจำเริญ นายปรีชา เหล่า จำเริญฃ
 125. ไม่ประสงค์ออกนาม
 126. นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์
 127. นางรำพึง ศรีพันธ์
 128. นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง
 129. นาย Michael Waring
 130. ด.ญ. Amalie Waring
 131. ด.ช. Mathias Waring
 132. นายก้องเกียรติ ศรีพันธ์
 133. น.ส.รุ่งทวี ศรีพันธ์
 134. นายอานนท์ ศรีพันธ์
 135. น.ส. จิราพร ศรีพันธ์
 136. คุณสายชล อินทร์แก้ว
 137. นายสุวิทย์ ศรีแสงจ้าย
 138. นายสุธี ศรีแสงจ้าย
 139. นัธวุฒ ดีพรม - มาลินา บริบูรณ์
 140. สำราญ - นวน ดีพรม
 141. ประไพ ราชโพธิ์
 142. คุณพัชธรนันท์ สุเชาว์อินทร์
 143. คุณพัชธรนันท์ สุเชาว์อินทร์
 144. คุณพัชธรนันท์ สุเชาว์อินทร์
 145. คุณพัชธรนันท์ สุเชาว์อินทร์
 146. คุณนิติธร สุเชาว์อินทร์
 147. คุณนิติธร สุเชาว์อินทร์
 148. คุณนิติธร สุเชาว์อินทร์
 149. คุณนิติธร สุเชาว์อินทร์
 150. คุณสุมาลี จันทิมา
 151. คุณสุมาลี จันทิมา
 152. คุณสุมาลี จันทิมา
 153. คุณสุมาลี จันทิมา
 154. คุณสุมาลี จันทิมา
 155. คุณสุมาลี จันทิมา
 156. คุณสุมาลี จันทิมา
 157. คุณสุมาลี จันทิมา
 158. คุณสุมาลี จันทิมา
 159. คุณสุมาลี จันทิมา
 160. คุณสุมาลี จันทิมา
 161. คุณษกร สโตน
 162. คุณษกร สโตน
 163. คุณษกร สโตน
 164. คุณษกร สโตน
 165. คุณษกร สโตน
 166. คุณษกร สโตน
 167. คุณษกร สโตน
 168. คุณษกร สโตน
 169. คุณษกร สโตน
 170. คุณษกร สโตน
 171. คุณษกร สโตน
 172. คุณษกร สโตน
 173. คุณษกร สโตน
 174. คุณษกร สโตน
 175. คุณษกร สโตน
 176. คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ สร้างอุทิศให้ แม่คำปัน เทพวงศ์
 177. คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ สร้างอุทิศให้ แม่คำปัน เทพวงศ์
 178. คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ สร้างอุทิศให้ แม่คำปัน เทพวงศ์
 179. คุณสุธินี กาบบัวทอง
 180. คุณสุธินี กาบบัวทอง
 181. คุณสุธินี กาบบัวทอง
 182. คุณจีรนันท์ ราศี
 183. คุณจีรนันท์ ราศี
 184. คุณจีรนันท์ ราศี
 185. Mr.Auther Wee
 186. Mr.Auther Wee
 187. Mr.Wesley Mulroy
 188. Mr.Wesley Mulroy
 189. ไม่ประสงค์ออกนาม
 190. ไม่ประสงค์ออกนาม
 191. ไม่ประสงค์ออกนาม
 192. ไม่ประสงค์ออกนาม
 193. คุณอนงค์ พลเยี่ยม
 194. คุณอนงค์ พลเยี่ยม
 195. Mr.Henry Zilavy
 196. Mr.Henry Zilavy
 197. แทมาร่า Zilavy
 198. นายนพดล ตระกูลสุทธิผล
 199. นายนพดล ตระกูลสุทธิผล
 200. นายนพดล ตระกูลสุทธิผล
 201. นางใจ ตระกูลสุทธิผล
 202. นางใจ ตระกูลสุทธิผล
 203. คุณเจสัน พาร์ค
 204. คุณเคริส พาร์ค
 205. คุณนาฎยา สุภาพันธ์
 206. คุณมะลิวัน สุภาพันธ์
 207. คุณประมูล สุภาพันธ์
 208. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 209. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 210. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 211. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 212. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 213. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 214. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 215. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 216. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 217. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช
 218. คุณประสิตา เทียนฤทธิเดช
 219. คุณประสิตา เทียนฤทธิเดช
 220. คุณนวลนุช วนาเกตุกุล
 221. คุณนวลนุช วนาเกตุกุล
 222. คุณพัชรินทร์ แซ่เท่ง
 223. คุณพัชรินทร์ แซ่เท่ง
 224. คุณพัชรินทร์ แซ่เท่ง
 225. คุณปวีณา วันดี
 226. คุณอรีมา มุสตาฟา
 227. คุณอ๊อกไทย มุสตาฟา
 228. คุณนิตยา วันดี
 229. นส สุนทรี ศรีมา
 230. นส สุนทรี ศรีมา
 231. นส สุนทรี ศรีมา
 232. นส สุนทรี ศรีมา
 233. นายเอียงคุง แซ่ลิ้ม
 234. นางณัฐการ ชำนิชลธิศ
 235. นางสาวเสาวลักษณ์ ชำนิชลธิศ
 236. Mr.Michael Reginal Blake
 237. บรรบุรุษตระกูล เนตรสูตร / งามคีรี / รักคง / สายาชีวะ
 238. นายพนมพร ไพรวรรณ
 239. นายพนมพร ไพรวรรณ
 240. นายพนมพร ไพรวรรณ
 241. นายประสิทธิ์ แผนดี
 242. นายประสิทธิ์ แผนดี
 243. นายประสิทธิ์ แผนดี
 244. นายประสิทธิ์ แผนดี
 245. นายประสิทธิ์ แผนดี
 246. นางจรญ แผนดี
 247. นางจรญ แผนดี
 248. นางจรญ แผนดี
 249. นางจรญ แผนดี
 250. นางจรญ แผนดี
 251. นส.อัณณ์ญาดา แผนดี และ นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 252. นส.อัณณ์ญาดา แผนดี และ นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 253. นส.อัณณ์ญาดา แผนดี และ นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 254. นส.อัณณ์ญาดา แผนดี และ นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 255. นส.อัณณ์ญาดา แผนดี และ นายจารุพักตร์ ปราบมนตรี
 256. นายกลอย สุขสุมิตร
 257. นายสมชาย สุขสุมิตร
 258. น.ส. วาสนา สุขสุมิตร
 259. น.ส.เปรมวลี สุขสุมิตร
 260. น.ส.ณัฐสิณี ภมรสุพรวิชิต
 261. นาย อนุชิต พันเนตร
 262. นายวสุวัฒน์ จงศิริสุริยะกุล
 263. นายวสุวัฒน์ จงศิริสุริยะกุล
 264. คุณทิตาวัน เชื้อรัตนพงษ์
 265. คุณทิตาวัน เชื้อรัตนพงษ์
 266. คุณทิตาวัน เชื้อรัตนพงษ์
 267. คุณทิตาวัน เชื้อรัตนพงษ์
 268. คุณทิตาวัน เชื้อรัตนพงษ์
 269. คุณทิตาวัน เชื้อรัตนพงษ์
 270. นายสำเนียง หวังชอบ
 271. นายพิทักษ์ จันทรวิจิตร
 272. คุณจริยา อัศวรักษ์
 273. นางทองสุข ปั้นทอง นางวิชนีย์ นายวรเกียรติ นายวัชสิน นายวิชวร หล่อรุ่งโรจน์
 274. ไม่ประสงค์ออกนาม
 275. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 276. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 277. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 278. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 279. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 280. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 281. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 282. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 283. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 284. พรนิภา ปรีชาวัฒน์ และครอบครัว
 285. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 286. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 287. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 288. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 289. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 290. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 291. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 292. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 293. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 294. วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อภิรัฐ และ ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล
 295. ธาริณี ชุติเมธารักษ์
 296. ฐิติยา ปรีชาวัฒน์
 297. ฐิติยา ปรีชาวัฒน์
 298. ฐิติยา ปรีชาวัฒน์
 299. ฐิติยา ปรีชาวัฒน์
 300. ฐิติยา ปรีชาวัฒน์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับ จะถวาย วันที่ 7 พ.ค. 60 พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ

เจ้าภาพครบเเล้วครับ จะถวาย วันที่ 7 พ.ค. 60 พระเเก้ว องค์ที่ 9 ถวายวัดศรีสมสนุกบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานศาลาการเปรียญ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ