ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 7) ถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมโนนสวรรค์พุทธบารมี อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น เจ้าภาพกองละ 50 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ (พระไตรปิฏก ตู้ที่ 7 )

ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวาย

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโนนสวรรค์พุทธบารมี ต บ้านลาน อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

(ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 45 เล่ม) 
แด่วัดต่างๆที่ขาดแคลน ทั่วประเทศ
มีทั้งหมด 472 กอง
เจ้าภาพกองละ 50 บาท 
1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
พระไตรปิฏกแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโนนสวรรค์พุทธบารมี อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น ....
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 6. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 7. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 8. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 9. คุณอุทิศ พรดำรงกิจ
 10. .นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 11. นายปิยะ ศุภศรีวัฒนะ
 12. ด.ช.ภัทร์นรินทร์ ศุภศรีวัฒนะ
 13. ด.ญ.พิมพ์พิชชา ศุภศรีวัฒนะ
 14. นาย กานมโนช ติวัฒนาสุข
 15. นาย กานมโนช ติวัฒนาสุข
 16. ไม่ประสงค์ออกนาม
 17. ไม่ประสงค์ออกนาม
 18. คุณมณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม
 19. คุณมณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม
 20. นางสาว ภัคษา ติวัฒนาสุข
 21. นาย รติกรชัย ติวัฒนาสุข
 22. นางสาว ปษิตา ติวัฒนาสุข
 23. เด็กชาย ภควัฒนห์ ติวัฒนาสุข
 24. Ireen Ackermann
 25. Peter Ackermann
 26. Gabriel Ackermann
 27. นาง วนิดา เคล้าศรี
 28. นาย วิรัตน์ เคล้าศรี
 29. พ.ต.ท จักรี เคล้าศรี
 30. นาย ศรีนคร เคล้าศรี
 31. Mr. Alfons Rathgeb
 32. นาง ไพเราะ ยอดพิชัย
 33. โชกุน
 34. นาย ชัชวาลย์ วีระวัฒน์กำจร
 35. นาง พินิจนันท์ วีระวัฒน์กำจร
 36. ด. ญ. ปุณยวีร์ วีระวัฒน์กำจร
 37. ด. ญ. พิชาอรญ์ วีระวัฒกำจร
 38. ด. ช. Rene Rocco Huwyler
 39. นาง Kummoon Huwyler
 40. น. ส. ศรีวรรณ แย้มมณี
 41. นาง นงลักษณ์ จิตรีเชาว์ แบร์นูด
 42. นาง Sukontha Tresch
 43. นาง สุทิน พรมจันทร์
 44. นางไอริน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
 45. น. ส. ปวริศา มุสันเทียะ
 46. นาย ปณต สุขเกษม
 47. นาย สำอางค์ บุญเปี่ยมสุด
 48. นาง แฉล้ม บุญเปี่ยมสุด
 49. นาง อรพินท์ พงศ์ไดรปีเก้ร์
 50. น. ส. รัตติยา วงศ์พระยา
 51. น. ส. ธนัชชา โสน้ำเที่ยง
 52. นาง ศิริประภา ปักสิโน
 53. นางจารุ มัธยมางกูร
 54. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 55. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 56. อาซือใกะซุซุกิ
 57. อาซือใกะซูซุก
 58. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 59. ไม่ประสงค์ออกนาม
 60. ไม่ประสงค์ออกนาม
 61. ไม่ประสงค์ออกนาม
 62. คุณจำเริญ เชียรวิชัย
 63. คุณจำเริญ เชียรวิชัย
 64. คุณวลัยพร เชียรวิชัย
 65. คุณวลัยพร เชียรวิชัย
 66. คุณกฤตพร เชียรวิชัย
 67. คุณกฤตพร เชียรวิชัย
 68. คุณอัญชิษฐา เชียรวิชัย
 69. คุณอัญชิษฐา เชียรวิชัย
 70. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
 71. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
 72. นายอนัน ชลาดี
 73. นางกุ้ยฟ้า ชลาดี
 74. นายจำรูญ ไชยวิศาล
 75. นางศรีดา ไชยวิศาล
 76. ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี
 77. นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล
 78. ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 79. ด.ช.ชยพล ชลาดี
 80. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 81. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 82. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 83. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 84. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 85. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 86. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 87. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 88. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 89. คุณ บัวเลียน ศิริจันทร์ พร้อมครอบครัว
 90. นางกิ่งนภา เเสงสุวรรณ
 91. นางกิ่งนภา เเสงสุวรรณ
 92. นางสาวภัณฑรส อ่อนอร่าม พร้อมครอบครัว
 93. นางสาวภัณฑรส อ่อนอร่าม พร้อมครอบครัว
 94. .นายนันท์ณัฏฐ์ อุ่นเมือง
 95. .นายนันท์ณัฏฐ์ อุ่นเมือง
 96. .นายนันท์ณัฏฐ์ อุ่นเมือง
 97. .นายนันท์ณัฏฐ์ อุ่นเมือง
 98. นางสมควร อุ่นเมือง
 99. นายอินปั๋น อุ่นเมือง
 100. นางสาวศศินา อุ่นเมือง
 101. ด.ญ.นิชาภัทร ผดุง
 102. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
 103. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 104. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 105. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 106. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 107. หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 108. หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 109. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 110. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 111. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 112. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 113. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 114. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 115. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 116. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 117. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 118. ปรัชญา ธารานภาไพศาล
 119. นายโทชิโนริ ทสุรุดา นางภัคจิรา ฝ่ายดี นายอิชิโร อะชิตะ ทสุรุดานางบุญเกิด ฝ่ายดี
 120. นายโทชิโนริ ทสุรุดา นางภัคจิรา ฝ่ายดี นายอิชิโร อะชิตะ ทสุรุดานางบุญเกิด ฝ่ายดี
 121. นาย นรินทร์ธรณ์ จำปาศักดิ์ น.ส.ภัสพร ทรงวุฒิศีล
 122. นาย นรินทร์ธรณ์ จำปาศักดิ์ น.ส.ภัสพร ทรงวุฒิศีล
 123. พจนาจ ทับลอย
 124. พจนาจ ทับลอย
 125. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 126. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 127. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 128. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์
 129. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์
 130. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์
 131. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 7) ถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมโนนสวรรค์พุทธบารมี อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น เจ้าภาพกองละ 50 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 7) ถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมโนนสวรรค์พุทธบารมี อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น เจ้าภาพกองละ 50 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ