(เจ้าภาพครบเเล้วครับ)พระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 19 ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่าถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ในงานพิธีใหญ่)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

(เจ้าภาพครบเเล้วครับ)พระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 19

ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า

ในวันที่ 29 เมษายน 61 (ในงานพิธีใหญ่)


โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 19
ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า
พระประธาน(พระเเก้วมรกต 26 นิ้ว)

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
*วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่า
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. คุณอุทิศ พรดำรงกิจ
 6. คุณพัชรินทร์ เเซ่เท่ง (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 7. คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 8. คุณนวลนุช วนาเกตุกุล (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 9. คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 10. คุณสุนันทา เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 2)
 11. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 12. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 13. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 14. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 15. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 16. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 17. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 18. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 19. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 20. คุณศุภโชค ผาติบัณฑิต
 21. คุณทิพย์ประภา คำกิจ เเละครอบครัว
 22. คุณฐิตารีย์ วรรณะประไพ (หนึ่ง) เเละครอบครัว
 23. Saksit Manujaw
 24. คุณมรกต มานุคำ เเละครอบครัว
 25. คุณวาสนา ทรงวิจิตร เเละ คุณอุมา อัครพัฒน์
 26. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
 27. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน
 28. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์
 29. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์
 30. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 31. ไม่ประสงค์ออกนาม
 32. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 33. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 34. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 35. .คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ อุทิศให้ครูบาอาจารย์และวัตถุมงคลบูชา 1 กองบุญ
 36. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ อุทิศให้ดวงวิญญาณนายอนันต์ แช่มชื่น 1 กองบุญ
 37. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 38. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 39. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 40. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 41. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 42. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 43. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 44. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 45. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 46. คุณลัดดา เจียรภาคย์
 47. คุณวีรณา เจียรภาคย์
 48. คุณอภิสรา เจียรภาคย์
 49. คุณวีรวรรณ เจียรภาคย์ และครอบครัว
 50. นางสาวนุสรี พจนรุ่งเรืองกิจ
 51. นายณัฐพงษ์ พจนรุ่งเรืองกิจ
 52. เด็กชายณัชพล พจนรุ่งเรืองกิจ
 53. นายสมคิด เอื้อสถาพรกิจ
 54. นางรัชนี เอื้อสถาพรกิจ
 55. นางสาวอรอนงค์ เอื้อสถาพรกิจ
 56. นายธเนศ เอื้อสถาพรกิจ
 57. นายกลอย สุขสุมิตร
 58. นายมนตรี สุขสุมิตร
 59. นายสมชาย สุขสุมิตร
 60. นายสืบศักดิ์ สุขสุมิตร
 61. นายประทีป สุขสุมิตร
 62. นายจักรกฤษ สุขสุมิตร
 63. น.ส.เปรมวลี สุขสุมิตร
 64. น.ส.วาสนา สุขสุมิตร
 65. น.ส.กฤษณา สุขสุมิตร
 66. คุณปรัชญา​ สมประชา
 67. คุณปรัชญา​ สมประชา
 68. คุณปรัชญา​ สมประชา
 69. คุณปรัชญา​ สมประชา
 70. คุณปรัชญา​ สมประชา
 71. นาย จักรรัฐ บุ่นวรรณา
 72. นายยุทธนา อัครชัยยันต์ เเละครอบครัว
 73. นางสาวนวรัตน์ ฮังวัฒนา เเละครอบครัว
 74. คุณภรัณยา เเสนลือ
 75. คุณภรัณยา เเสนลือ
 76. คุณภรัณยา เเสนลือ
 77. คุณภรัณยา เเสนลือ
 78. คุณภรัณยา เเสนลือ
 79. คุณบุศริน ใจเร็ว
 80. คุณไพรวัลย์ ใจเร็ว
 81. คุณชิติอนันต์ ฉัตรวุฒิพัฒน์
 82. คุณพรพิมล สุขเเสงทิพย์
 83. คุณอมรเชษฐ์ กฤษศิริวรวิทย์
 84. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 85. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 86. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 87. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 88. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 89. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 90. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 91. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 92. คุณศรัณย์ ดำรงพันธุ์
 93. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 94. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 95. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 96. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 97. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 98. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 99. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 100. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 101. คุณพรทิพย์ ดำรงพันธุ์
 102. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 103. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 104. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 105. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 106. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 107. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 108. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 109. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 110. คุณศริยา ดำรงพันธุ์
 111. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 112. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 113. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 114. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 115. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 116. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 117. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 118. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 119. คุณพีรยา ดำรงพันธุ์
 120. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 121. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 122. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 123. คุณชนะโชติ บัวสำลี
 124. คุณพนิดา บัวสำลี
 125. คุณณ้ฐวุฒิ บัวสำลี
 126. คุณเจนจิรา บัวสำลี
 127. คุณกนกวรรณ ภู่ศรี
 128. คุณนวเทพ มั่นนิธิชัยกุล
 129. คุณบุญทรง มณีสอดเเสบ
 130. คุณเบญญาโสฬส มั่นนิธิชัยกุล
 131. น.ส.จันทนา มะลายบาป นางบุญเรือน มะลายบาป
 132. คุณสมบัติ คุณวิชัย กุลบุญเรืองรัตน์
 133. อุทิศให้น้องนะวะกะ ลูกเเม่หลวงพี่เพชร หลวงพี่มณี
 134. น.ส.ขนิษฐา มณีสอดเเสง
 135. คุณคงพัสส์ มั่นนิธิชัยกุล
 136. คุณสิริญญามาส มั่นนิธิชัยกุล
 137. คุณอัญญมณี พุทธาสมศรี เเละครอบครัว
 138. คุณอัญญมณี พุทธาสมศรี เเละครอบครัว
 139. คุณอัญญมณี พุทธาสมศรี เเละครอบครัว
 140. คุณอัญญมณี พุทธาสมศรี เเละครอบครัว
 141. คุณอัญญมณี พุทธาสมศรี เเละครอบครัว
 142. ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 143. ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 144. ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 145. ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 146. ครอบครัวเเพเศวตไพศาล
 147. นางสุวรรณี สารัตน์
 148. คุณศุภลักษณ์ สว่างจิตร เเละครอบครัว
 149. นางวรรณภา นิลวัฒน์
 150. คุณณฐมน วงษ์ศรี พร้อมครอบครัว
 151. นางสาวสุธาวีณ์ นนทรีย์ เเละครอบครัว
 152. คุณวาริศา เกตุสำเภา
 153. คุณณหทัย เกตุสำเภา
 154. คุณพ่อเพียน ไชมะโย
 155. นายติณณชัย เทพเกษตรคุง
 156. นางต่อพิน เทพเกษตรคุง
 157. นางสาวรัตนาภรณ์ เทพเกษตรคุง
 158. นายธีรเดช เทพเกษตรคุง
 159. นายนเรทร์ฤทธิ์ เทพเกษตรคุง
 160. คุณสรพงษ์ ไชมะโย
 161. นายวัฒนา เหลืองสุวิมล
 162. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 163. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 164. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 165. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 166. คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว
 167. คุณพิสิษฐ์ คุณณิชาภัทร วิมลเศรษฐี
 168. คุณชนิกานต์ จิระวุฒิกุล
 169. คุณบุ้นเฮียง เเซ่ฮ้อ เเละครอบครัว
 170. คุณบุ้นเฮียง เเซ่ฮ้อ เเละครอบครัว
 171. คุณบุ้นเฮียง เเซ่ฮ้อ เเละครอบครัว
 172. คุณบุ้นเฮียง เเซ่ฮ้อ เเละครอบครัว
 173. คุณบุ้นเฮียง เเซ่ฮ้อ เเละครอบครัว
 174. นางสาวกุลาดี สุทธิศรีภิญโญ
 175. นางจำเนียร ปันกุย นายประเสิรฐ์ จันทิมา
 176. นายบรรจง นางจุไรรัตน์ ขุนเทียม
 177. ทำบุญรวม
 178. ไม่ประสงค์ออกนาม
 179. นายภูวนัย ประเทพา
 180. คุณอธิคม เจริญสุข เเละครอบครัว
 181. คุณนิวร มณีสอดเเสง
 182. นายกันณพงศ์ อิทธิพิชญารัตน์
 183. คุณพนิตพิมพ์ กุลวิวัฒน์ เเละครอบครัว
 184. คุณสาโรจน์ ทรัพย์นาทวี
 185. คุณบุพผา เชิงสมหวัง
 186. นางสาวกัลยา เเก้วจินดา
 187. ภัทรดา พันธ์เจริญ
 188. คุณวิลาวัลย์ เชิงสมหวัง
 189. คุณธนสิน เชิงสมหวัง
 190. นาย สำเริง สำราญ
 191. นายชายศรี ดิษฐพิทักษ์
 192. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี เเละครอบครัว
 193. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี เเละครอบครัว
 194. นายอนัน ชลาดี
 195. นางกุ้ยฟ้า ชลาดี
 196. นายจำรูญ ไชยวิศาล
 197. นางศรีดา ไชยวิศาล
 198. ว่าที่ร้อยโทสันติ ชลาดี
 199. นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล
 200. ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 201. ด.ช.ชยพล ชลาดี
 202. คุณสนทนา ทองมนต์
 203. คุณเต็กให้ เเซ่จิว
 204. คุณพัชนี เเซ่ตั้ง
 205. คุณวรทิพย์ สุขุมวิราม
 206. คุณวรวรรณ จีวรตานนท์
 207. คุณวิมลรัตน์ ศิริสัตยะวงศ์
 208. คุณวิมลรัตน์ ศิริสัตยะวงศ์
 209. คุณคุณวรนีย์ จีวรตานนท์
 210. คุณวรพร ศิริสัตยะวงศ์
 211. คุณพิทยา จิววิริยะนนท์
 212. คุณวาริธร ศิริสัตยะวงศ์
 213. คุณเฉลิม เมฆานุภัค
 214. คุณคมศักดิ์ วัฒนศรีโรจน์
 215. คุณรักชริน (ต้อย)
 216. คุณมารุต สายสงเคราะห์ เเละครอบครัว
 217. คุณมารุต สายสงเคราะห์ เเละครอบครัว
 218. คุณวรรณรัตน์ ศิริสัตยะวงศ์
 219. คุณวรรณรัตน์ ศิริสัตยะวงศ์
 220. นายยุทธนา อัครชัยยันต์ เเละครอบครัว
 221. นางสาวนวรัตน์ ฮังวัฒนา เเละครอบครัว
 222. คุณจิณะดา ปราณีต
 223. คุณจิณะดา ปราณีต
 224. คุณจิณะดา ปราณีต
 225. คุณจิณะดา ปราณีต
 226. คุณจิณะดา ปราณีต
 227. คุณ ธิดา ช่างเจรจา
 228. ด.ญ. จิตรลดา วิทจิตสมบูรณ์
 229. คุณ สุวพร กว้านสกุล
 230. คุณขวัญหทัย นิตรมร
 231. คุณ เสาวนีย์ เศศะเทศานนท์
 232. อนิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 233. อนิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 234. อนิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 235. นางอนงค์ พรหมเล็ก
 236. ด.ญ.พิมพ์พิชชา ศุภศรีวัฒนะ
 237. ด.ช.ภัทร์นรินทร์ ศุภศรีวัฒนะ
 238. นายปิยะ ศุภศรีวัฒนะ
 239. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 240. น.ส.ยุพดี กาญจนรังษี เเละครอบครัว นายยุทธนา จินดามณี
 241. น.ส.ยุพดี กาญจนรังษี เเละครอบครัว นายยุทธนา จินดามณี
 242. น.ส.ยุพดี กาญจนรังษี เเละครอบครัว นายยุทธนา จินดามณี
 243. ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพส่วนที่เหลือทั้งหมดครับ
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - (เจ้าภาพครบเเล้วครับ)พระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 19 ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่าถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ในงานพิธีใหญ่)

(เจ้าภาพครบเเล้วครับ)พระประธานร่วมศรัทธาองค์ ที่ 19 ถวาย วัดภูเขาทอง อ.จาอิน จ.มะละแหม่ง ประเทศพม่าถวายในวันที่ 29 เมษายน 61 (ในงานพิธีใหญ่)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ