ถวายพระสิวลีร่วมศรัทธาองค์ ที่1ถวาย วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ถวายพระสิวลีร่วมศรัทธาองค์ ที่1ถวาย วัดวัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท


พระสิวลีเถระ ท่านเป็นสาวกเอตทัคคะ ด้านลาภ สักการะ

การสร้างพระสิวลีหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ

ผู้นั้นย่อมได้อานิสงค์ แห่งร่ำรวย มีโชคลาภ

...................................................................................

โครงการถวายพระสิวลีร่วมศรัทธา องค์ ที่ 1

ถวาย วัดวัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้  จ.ลำพูน

พระสิวลีเนื้อไฟเบอร์ สูง1.80 เมตร

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

(มีจำนวน 250 กอง)

 

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

 

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

 

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

 

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

 

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

 

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

 

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง

องค์พระสิวลี

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

 

ได้ตามนี้

พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร. 098-3242429

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 6. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 7. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 8. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 9. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 10. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 11. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 12. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 13. คุณนฤดี กฤตตินันท์
 14. คุณนฤดี กฤตตินันท์
 15. คุณนฤดี กฤตตินันท์
 16. นายอุดม ถิรตันติ
 17. ไม่ประสงค์ออกนาม
 18. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 19. นาย ประสิทธิ์ อุ่นเวียง
 20. นาง สังวาด อุ่นเวียง
 21. นาย จิรเมธศ์ อุ่นเวียงศ์
 22. นาง นัททนัน อุ่นเวียงศ์
 23. ด.ญ.รวิสรา อุ่นเวียงศ์
 24. ด.ช.ก้องภพศ์ อุ่นเวียงศ์
 25. Warunee Wattana
 26. Warunee Wattana
 27. นางสาวกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 28. ฤทธิรณ ศรีภักดี
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ถวายพระสิวลีร่วมศรัทธาองค์ ที่1ถวาย วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

ถวายพระสิวลีร่วมศรัทธาองค์ ที่1ถวาย วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ