ครบเเล้วครับเจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธาถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14 ถวายในงานถวายฯ 16 ก.ค. 60

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ครบเเล้วครับเจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธาถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14

ถวายในงานถวายฯ 16 ก.ค. 60 

งานถวายพระประธาน พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมสิ่งของอื่นๆ ในวันที่ 16 ก.ค. 60

ณ  ห้องกนกเทวี  ชั้น 1  ห้างเดอะศาลายามอลลล์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

กำหนดการ

9.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียน วัด เเละเจ้าภาพ

11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล

12.30 น. เปิดงาน เจริญพระพุทธมนต์ 

13.30 น. พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา 

14.00 น. พิธีถวายพระบรมธาตุ (ตู้พระธาตุ) พระประธาน เเละสิ่งของ ตามลำดับขาดเจ้าภาพอีกมาก เจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14 ร่วมบุญกองละ 100 บาท จารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพขาดเจ้าภาพอีกมาก เจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14 ร่วมบุญกองละ 100 บาท จารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพขาดเจ้าภาพอีกมาก เจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14 ร่วมบุญกองละ 100 บาท จารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพขาดเจ้าภาพอีกมาก เจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14 ร่วมบุญกองละ 100 บาท จารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพขาดเจ้าภาพอีกมาก เจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14 ร่วมบุญกองละ 100 บาท จารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ


โครงการถวายพระประธานร่วมศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ขึ้นกองบุญองค์พระที่ 14
ถวายวัดลานชัยสามัคคี ต.เเม่เปิ่น อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์ 

เพื่อประดิษฐาน ที่พระวิหารจตุรมุข 

พระประธาน(พระเเก้วมรกตทรงฤดูหนาว 26 นิ้ว) องค์ที่ 14


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
1 กองบุญ สามารถจารึก รายชื่อเจ้าภาพได้ 1 รายชื่อ
(มีจำนวน 300 กอง)


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
องค์พระแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
พระประธานร่วมศรัทธา องค์ที่ 14 ถวายวัดลานชัยสามัคคี ต.เเม่เปิ่น อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์ เพื่อประดิษฐาน ที่พระวิหารจตุรมุข
 1. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 2. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 3. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 4. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 5. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 6. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 7. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 8. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 9. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
 10. คุณพ่อรอด บำรุงราษฎร์
 11. คุณแม่โคดม บำรุงราษฎร์
 12. นายประยงค์ บำรุงราษฎร์
 13. ผ.ช.ทองเติม แนบทอง
 14. แม่เต็มดวง บำรุงราษฎร์
 15. นายชนะ บำรุงราษฎร์
 16. นางจันเพ็ญ บำรุงราษฎร์
 17. นาง กฤษณา เทเลอร์
 18. นายกฤษฎา บำรุงราษฎร์
 19. นางสุภัทรา บุญมา
 20. นายชัยรัตน์ บำรุงราษฎร์
 21. นายวัชระพงค์ บำรุงราษฎร์
 22. พ่อมาตร ธงภักดิ์
 23. พ่อวิบูลย์ แม่อำภา แสงหา
 24. นายสุริยา แสงหา
 25. นายอังคาร นางจินตนา ด.ช วัชระพงษ์ ด.ช.กิตติพงษ์ สุขแจ่ม
 26. นายอังคาร นางจินตนา ด.ช วัชระพงษ์ ด.ช.กิตติพงษ์ สุขแจ่ม
 27. นายอังคาร นางจินตนา ด.ช วัชระพงษ์ ด.ช.กิตติพงษ์ สุขแจ่ม
 28. นายอังคาร นางจินตนา ด.ช วัชระพงษ์ ด.ช.กิตติพงษ์ สุขแจ่ม
 29. นายอังคาร นางจินตนา ด.ช วัชระพงษ์ ด.ช.กิตติพงษ์ สุขแจ่ม
 30. นายพิธิวัฒน์ มีสุข น.ส.สุพัตรา แสงหา
 31. นางโสภิตา ด.ญ.นัชชา วิลาจันทร์
 32. นายนนทวัฒน์ เหล่าใหญ่
 33. น.ส.ปราณี นาใจคง
 34. พ่อบุญมา แม่ประทุมมา วิลาจันทร์
 35. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 36. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 37. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 38. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 39. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 40. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 41. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 42. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 43. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 44. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 45. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 46. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 47. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 48. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 49. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 50. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 51. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 52. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 53. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 54. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 55. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 56. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 57. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 58. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 59. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 60. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 61. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 62. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 63. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 64. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 65. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 66. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 67. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 68. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 69. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 70. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 71. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 72. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 73. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 74. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 75. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 76. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 77. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 78. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 79. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 80. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 81. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 82. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 83. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 84. นางสุกัญญา ทองดีเขียว ด.ญ เกวลิน เทือกเทียน นาย วิลเลียม จอส เพลส
 85. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 86. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 87. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 88. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 89. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 90. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 91. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 92. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 93. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 94. ไม่ประสงค์ออกนาม
 95. เด็กชายทอง สวยส่ง
 96. เด็กชายเงิน สวยส่ง
 97. เด็กหญิงนาค สวยส่ง
 98. น.ส.ชาริสา สีหามาตย์
 99. นายสุวิทย์. พูนศิริ
 100. นายทองจันทร์ สีหามาตย์
 101. นางคำไหล. สีหามาตย์
 102. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
 103. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์
 104. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน
 105. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน
 106. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์
 107. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์
 108. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์
 109. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์
 110. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 111. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 112. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 113. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 114. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 115. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 116. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 117. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 118. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 119. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 120. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 121. คุณพันธ์ครี วิลัยชื่น และครอบครัว
 122. คุณ จิรัฏฐ์ อมรรัตนพันธ์
 123. คุณ จิรัฏฐ์ อมรรัตนพันธ์
 124. ปริวัตร กาญจนวิฬาและครอบครัว
 125. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 126. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 127. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 128. นายกำธร ศรีวราสาสน์
 129. นางปราณี ศรีวราสาสน์
 130. ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีวราสาสน์
 131. นางนันทวรรณ ธัญเมธารัตน์
 132. คุณม่วยเกี้ย ปริสุทธิ์สุนทร
 133. นายศิริชัย. เกตุสำเภาและครอบครัว
 134. ภานุวัฒน์ หนูคาบแก้ว
 135. นายพงศ์ศักดิ์ นางกุลวดี นายประวิทย์ นางสาวทัศนีย์ ลือเกษมสุข
 136. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤติยาณี จันเทศ และครอบครัว
 137. คุณพรเพ็ญ พรคง
 138. คุณพรเพ็ญ พรคง
 139. คุณพรเพ็ญ พรคง
 140. คุณพรเพ็ญ พรคง
 141. คุณพรเพ็ญ พรคง
 142. คุณพรเพ็ญ พรคง
 143. คุณพรเพ็ญ พรคง
 144. คุณพรเพ็ญ พรคง
 145. คุณพรเพ็ญ พรคง
 146. คุณพรเพ็ญ พรคง
 147. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 148. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 149. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 150. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 151. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 152. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 153. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 154. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 155. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 156. ธีรเดช พัวประดิษฐ์
 157. นส.จุฑารัตน์ แจ้งน้ำใจ ขออุทิศให้เจ้าปู่ศรีสุทโธ-เจ้าย่าศรีปทุมมาและพญานาคทุกองค์เทวดาที่คุ้มครอง เจ้ากรรมนายเวร
 158. คุณ วิษณุ ดวงเกตุ
 159. คุณ กัลปพฤกษ์ ดวงเกตุ
 160. คุณ วัสพล ดวงเกตุ
 161. คุณ ภัควลัญชณ์ ดวงเกตุ
 162. คุณ กฤษณา สนิทเนียม
 163. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 164. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 165. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 166. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 167. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 168. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 169. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 170. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 171. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 172. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 173. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 174. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 175. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 176. คุณรุ่งนภา วิรุฬหะรัตน์
 177. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 178. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 179. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 180. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 181. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 182. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์
 183. นายสมศักดิ์ สวยส่ง
 184. นางจำรัส สวยส่ง
 185. นายประดิษฐ์ พุทธรักขิโต
 186. นางก้านตอง พุทธรักขิโต
 187. นายสมเกียรติ พุทธรักขิโต
 188. นางสาวสุรีวัลย์ สวยส่ง
 189. เด็กหญิงกนกวรรณ พุทธรักขิโต
 190. เด็กชายธนกฤติ พุทธรักขิโต
 191. คุณอุมาภรณ์ พร้อมครอบครัว
 192. คุณอุมาภรณ์ พร้อมครอบครัว
 193. คุณอุมาภรณ์ พร้อมครอบครัว
 194. คุณสุริยะ ไชยศิริ
 195. คุณสันติสุข ทาบทอง
 196. นายธนวัฒน์ สังข์สวัสดิ์ เเละครอบครัว
 197. นางนิรชรา เวียงวะลัย
 198. ถนิมทิพย์ ปัทวิภาต -คุณวิศวะ ชิ้นพัฒนกุล เเละครอบครัว
 199. น.ส.นงลักษณ์ พันธ์บำรุง เเละ ด.ญ.ธัญญาภัค ชัยภัทรวรกุล
 200. ลัดดาวัลย์ นิ่งใจเย็น เเละครอบครัว สาธิตขจรจัด เเละครอบครัว ศิลา ฉายินทุ
 201. ไม่ประสงค์ออกนาม
 202. ไม่ประสงค์ออกนาม
 203. ไม่ประสงค์ออกนาม
 204. ไม่ประสงค์ออกนาม
 205. แม่ลอย ลือจันดา
 206. พ่อชาย ลือจันดา
 207. ด.ญ กิตติญา ศรศักดา
 208. ด.ญกิติมา ศรศักดา
 209. แม่ประนอม ศรีพลาน
 210. นางพรไพลิน ศรีพลาน
 211. ด.ญเบญจวรรณ ศรีพลาน
 212. นายสมคิ ศรีพลาน
 213. นาย.สุภกิณห์ ศรีพลาน
 214. ด.ญ ธัญชนก ศรีพลาน
 215. แม่บัวผันพ่อสานิตย์แก้วโทนและครอบครัว
 216. น.ส นัฏฐนิชา แสนก้ว
 217. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 218. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน.
 219. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 220. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 221. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 222. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 223. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 224. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 225. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 226. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 227. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 228. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 229. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 230. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 231. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 232. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 233. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 234. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 235. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 236. เสี่ยอรุณ ศรีพะลาน มาดามสุพัตรา ศรีพะลาน
 237. นายจาตุรงค์ ดิษฐคำเริง
 238. ด.ญ. ปาภาดา ดิษฐคำเริง
 239. นายสันติ โสธรวิไล
 240. นางจุฑาทิพ ดิษฐคำเริง
 241. นายนิกร ขันแข็ง นางอะไรพร ขันแข็ง ดช กิตติชนย์ ดญ นลัทพร ขันแข็ง
 242. นายนิกร ขันแข็ง นางอะไรพร ขันแข็ง ดช กิตติชนย์ ดญ นลัทพร ขันแข็ง
 243. นายนิกร ขันแข็ง นางอะไรพร ขันแข็ง ดช กิตติชนย์ ดญ นลัทพร ขันแข็ง
 244. นายนิกร ขันแข็ง นางอะไรพร ขันแข็ง ดช กิตติชนย์ ดญ นลัทพร ขันแข็ง
 245. นายนิกร ขันแข็ง นางอะไรพร ขันแข็ง ดช กิตติชนย์ ดญ นลัทพร ขันแข็ง
 246. คุณรัฏฐ์ อมรรัตนพันธ์
 247. คุณรัฏฐ์ อมรรัตนพันธ์
 248. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 249. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 250. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 251. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 252. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 253. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 254. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 255. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 256. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 257. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 258. นางสมสนิท สินทร
 259. นายบัวทอง สินทร พร้อมครอบครัว
 260. นางสาวรภัสลดา คมวงษ์เทพ
 261. นายสมปราชญ์ คมวงษ์เทพ (คุณพ่อ)
 262. พัชนี จงเจริญ
 263. ทนง จงเจริญ
 264. งามพิศ จงเจริญ
 265. อลิษา วนาประเสริฐศักดิ์
 266. มั่งมี วนาประเสริฐศักดิ์
 267. เพ็ญศรี แซ่โค้ว
 268. ชลกรพัฒน์ วงศ์ภูมิรินทร์
 269. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 270. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 271. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 272. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 273. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 274. ไม่ประสงค์ออกนาม
 275. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 276. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 277. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 278. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 279. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 280. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 281. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 282. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 283. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 284. นาย ณัฐวุฒิ เพราะดีงาม
 285. พร้อมพร แก้วกิริยา
 286. พร้อมพร แก้วกิริยา
 287. พร้อมพร แก้วกิริยา
 288. พร้อมพร แก้วกิริยา
 289. พร้อมพร แก้วกิริยา
 290. พร้อมพร แก้วกิริยา
 291. พร้อมพร แก้วกิริยา
 292. พร้อมพร แก้วกิริยา
 293. พร้อมพร แก้วกิริยา
 294. พร้อมพร แก้วกิริยา
 295. พร้อมพร แก้วกิริยา
 296. พร้อมพร แก้วกิริยา
 297. พร้อมพร แก้วกิริยา
 298. พร้อมพร แก้วกิริยา
 299. พร้อมพร แก้วกิริยา
 300. พร้อมพร แก้วกิริยา
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ครบเเล้วครับเจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธาถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14 ถวายในงานถวายฯ 16 ก.ค. 60

ครบเเล้วครับเจ้าภาพถวายพระเเก้วร่วมศรัทธาถวายวัดลานชัยสามัคคี นครสวรรค์ องค์ ที่ 14 ถวายในงานถวายฯ 16 ก.ค. 60

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ