ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท (รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่ระลึก)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท (รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่ระลึก)

สมเด็จองค์ปฐมรุ่น 3 (ทันหลวงพ่อ)

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท (รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่ระลึก)

พระคำข้าวรุ่น 2 (ทันหลวงพ่อ)

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท (รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่ระลึก)

องค์ปฐมรุ่น 5.2

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท (รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่ระลึก)

พระผงสมเด็จองค์ปฐม

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท
หมดแล้ว หมดเลย
1.เมื่อทำบุญได้รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมรุ่นแจกสังฆทานวัดท่าซุงให้เจ้าภาพคิวละ1องค์
2.เมื่อเจ้าภาพครบ 199 คิว แล้วจะมีการจับฉลากเพื่อมอบวัตถุมงคลเป็นที่ระลึก

1คิว ต่อ 1สิทธิ์ รายการวัตถุมงคลจับฉลากดังนี้
2.1สมเด็จองค์ปฐม รุ่น 3 ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง 1 รายการ

(สภาพสวยพร้อมกล่อง ราคา ณ ปัจจุบัน ประมาณ12,500 บาท)
2.2พระคำข้าว รุ่น 2 ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง 2 รายการ
2.3สมเด็จองค์ปฐม รุ่น 5.2 ก้นอุดมวลสาร ของวัดท่าซุง 2 รายการ
เพื่อนำหินคลุกมาปูทำถนนเส้น นฤพาน ทางเส้นหลักในศูนย์วิปัสนากรรมฐาน

วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ในการร่วมบุญครั้งนี้ ชมรมวัชรธาตุ

‪#‎ขอมอบพระผงสมเด็จองค์ปฐมรุ่นแจกสังฆทานวัดท่าซุงให้เจ้าภาพคิวละ1องค์‬
พระผงสมเด็จองค์ปฐมรุ่นแจกสังฆทาน วัดท่าซุง
จัดสร้างภายหลังหลวงพ่อฤาษีลิงดำมรณะภาพไม่นาน ทางวัดได้จัดทำ

เป็นพระที่ไว้แจกคนมาทำบุญและคนทำสังฆทาน
มวลสารหลักก็เป็นผงดินสอพองหลวงพ่อปลุกเสก 1 ไตรมาสปี 2518

พร้อมพระทุ่งเศรษฐี ผงคำข้าว และน้ำมันชาตรี ผสมเกศาหลวงพ่อเอาไว้ด้วย

นับเป็นพระที่มีคุณค่า หน้ามีเกศาหลวงพ่อเอาไว้ด้วย

นับเป็นพระที่มีคุณค่า หน้ามีเก็บไว้เป็นอย่างยิ่ง
‪#‎ด่วน‬!!!
ของดีมีจำกัด รับเพียง 199 เจ้าภาพ เท่านั้น
หมดแล้ว หมดเลย
*** เมื่อโอนมาเเล้วเเจ้งชื่อที่อยู่ เเละเบอร์โทรมาด้วย***
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองเป็นเจ้าภาพ
เเละส่งข้อมูล
ได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

แจ้งเป็นเจ้าภาพถวาย หรือส่งรายชื่อเจ้าภาพหรือส่งรายละเอียดการร่วมบุญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรมวัชรธาตุ โทร 087-1613383, 083-3130244

โทรสาร (เเฟกซ์) 02-4827455

หรือ E-mail : watcharathath2556@gmail.com

Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท (รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่ระลึก)
ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

รายชื่อเจ้าภาพ


1.คุณณภัสสรณ์ ธนพลบุญยรัตน์

2.คุณภิญญาพัชร์ สเเตนตั้น-เจมส์

3.คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ คุณจรัสพร วรศักดิ์กัญญา พร้อมบุตรในครรภ์

4.คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ คุณจรัสพร วรศักดิ์กัญญา พร้อมบุตรในครรภ์

5.คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ คุณจรัสพร วรศักดิ์กัญญา พร้อมบุตรในครรภ์

6.นายเกษมศักดิ์ คงทน

7.คุณพันธ์ศักดิ์

8.เสริมพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

9.นางสาว ภูษณิศา ธรรมวงศ์

10.นางสาว ภูษณิศา ธรรมวงศ์

11.นางสาว ภูษณิศา ธรรมวงศ์

12.เกศสุดา พาทีทิน

13.มณีอินทร์ จิรัฐติกาล

14.ภูชญงค์ คงเจริญ

15.ภูชญงค์ คงเจริญ

16.วิไลวรรณ ชัยเจริญพร้อมครอบครัว

17.Ploy Ploypapas

18.นส.กชพร ฟักอ่อน

19.กลุ่มสร้างบารมี

20.นายทนงค์ศักดิ์ ศิริภูวณิชย์

21.อารียา ปาริชาติกานนท์

22.ครูบุษบา

23.นส.วิไลลักษณ์ เกิดกำไร

24.นางอุษา ผานิตกุลวัฒน์ และคณะ

25หมู่4 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 10160

26.ชัยวัฒน์ พันตาวงษ์

27.สมคิด ภูมิวิทยา

28.นายภูวกร นาควานิช,นางสุพัตรา นาควานิช และทพญ. รัศมี คัมภีริชยา

29.นายภูวกร นาควานิช,นางสุพัตรา นาควานิช และทพญ. รัศมี คัมภีริชยา

30.นายภูวกร นาควานิช,นางสุพัตรา นาควานิช และทพญ. รัศมี คัมภีริชยา

31.นายภูวกร นาควานิช,นางสุพัตรา นาควานิช และทพญ. รัศมี คัมภีริชยา

32.นายภูวกร นาควานิช,นางสุพัตรา นาควานิช และทพญ. รัศมี คัมภีริชยา

33.นายภูวกร นาควานิช,นางสุพัตรา นาควานิช และทพญ. รัศมี คัมภีริชยา

34.พสิกานันท์ พงศ์ธมนันท์

35.ชญาดา บรรลุปัญญามั่น

36.ชุติมา อภิชิตนรานนท์

37.นายสาธิต พุ่มชูศรี

38.ไพรัชณ์ ตั้งจารุพงศ์สกุล

39.มนัส พงศ์ฑีฆายุ

40.วารุณี หลิว

41.อภิพัฒน์ วังอุดม

42.พัชร์ชัญญภัค เวศน์ปฐม

43.ภาดาวนัน ภากุลอานันท์

44.ภาดาวนัน ภากุลอานันท์

45.ภาดาวนัน ภากุลอานันท์

46.ช่อทิพย์ แย้มประชา

47.ช่อทิพย์ แย้มประชา

48.ช่อทิพย์ แย้มประชา

49.ช่อทิพย์ แย้มประชา

50.ช่อทิพย์ แย้มประชา

51.กาญจนา อุปทอง

52.ธนธรณ์ ถาวรโชติ (พี่ขวัญ)

53.อนุรัชนี เกษมศรี และ วันเพ็ญ จันทนมัฏฐะ และครอบครัว

54.นายอานนท์ ขาวจันทร์

55.นางสินีนาฎ แจ่มปัญญา และครอบครัว

56.บุญญาพร แสงชื่น

57.ลักขณา เกิดวัดท่า

58.ขจรศักดิ์ ยลสุริยัน

59.นางสุพิน ยังกอบศิลป์

60.ภัทร ศักดิ์เพชร

61.สมคิด ภูมิวิทยา

62.สมคิด ภูมิวิทยา

63.มานพ งามเรืองพงศ์

64.คุณนพรัตน์ จันทศรี

65.ณัฑณีย์ ชลายุทธ

66.นาย ณัฏฐวัฒน์ สุขแก้ว

67.ธนธรณ์ ถาวรโชติ (พี่ขวัญ)

68.นันทวัน นามมาลา

69.นันทวัน นามมาลา

70รามิล เชื้อรามัญ และครอบครัว

71รามิล เชื้อรามัญ และครอบครัว

72รามิล เชื้อรามัญ และครอบครัว

73รามิล เชื้อรามัญ และครอบครัว

74ไม่ประสงค์ออกนาม

75สัจพงษ์ พงษ์แก้ว

76รัฐฐกรณ์ สู่สุข

77นายอนุพงษ์ ประวงค์และครอบครัวประวงค์

78ธันนิดา กันเมล์

79คุณฐนธัช กองทอง (อ.โย ๘๔๐๐๐)

80คุณฐนธัช กองทอง (อ.โย ๘๔๐๐๐)

81คุณฐนธัช กองทอง (อ.โย ๘๔๐๐๐)

82คุณฐนธัช กองทอง (อ.โย ๘๔๐๐๐)

83คุณฐนธัช กองทอง (อ.โย ๘๔๐๐๐)

84พรจินทร์ การนา

85ชญานิษฐ์ ตั้งแต่ง และครอบครัว ชญานิษฐ์ ตั้งแต่ง

86วราภรณ์ หลักหาญ

87วราภรณ์ หลักหาญ

88พ.อ.ฤทธิรณ ศรีภักดี

89คุณตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ ศ. อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ

90คุณตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ ศ. อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ

91คุณตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ ศ. อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ

92คุณตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ ศ. อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ

93คุณตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ ศ. อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ

94สุชินกัณฑ์ กฤษณา ศุภณัฏฐ์ ณัฐวรรธน์ - ครอบครัวชุติพุฒินันท์

95สุชินกัณฑ์ กฤษณา ศุภณัฏฐ์ ณัฐวรรธน์ - ครอบครัวชุติพุฒินันท์

96ศุภราวัลย์ ตั้งเจริญเกษม

97นายนิธิโรจน์  เกรียงชัยเวทย์ นางธัญดา  จตุเมธานนท์  และครอบครัว

98นายนิธิโรจน์  เกรียงชัยเวทย์ นางธัญดา  จตุเมธานนท์  และครอบครัว

99นายนิธิโรจน์  เกรียงชัยเวทย์ นางธัญดา  จตุเมธานนท์  และครอบครัว

100อรุณ งามเรืองพงศ์ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ เสาวณี งามเรืองพงศ์ สถาพร งามเรืองพงศ์ งี่ปิง แซ่ปัง

โซ้ยบ๊วย แซ่ชื้อ บุนฮุย แซ่เจี่ย โป๊ยเที้ยง แซ่โล้ว

101อรุณ งามเรืองพงศ์ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ เสาวณี งามเรืองพงศ์ สถาพร งามเรืองพงศ์ งี่ปิง แซ่ปัง

โซ้ยบ๊วย แซ่ชื้อ บุนฮุย แซ่เจี่ย โป๊ยเที้ยง แซ่โล้ว

102อรุณ งามเรืองพงศ์ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ เสาวณี งามเรืองพงศ์ สถาพร งามเรืองพงศ์ งี่ปิง แซ่ปัง

โซ้ยบ๊วย แซ่ชื้อ บุนฮุย แซ่เจี่ย โป๊ยเที้ยง แซ่โล้ว

103อรุณ งามเรืองพงศ์ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ เสาวณี งามเรืองพงศ์ สถาพร งามเรืองพงศ์ งี่ปิง แซ่ปัง

โซ้ยบ๊วย แซ่ชื้อ บุนฮุย แซ่เจี่ย โป๊ยเที้ยง แซ่โล้ว

104อรุณ งามเรืองพงศ์ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ เสาวณี งามเรืองพงศ์ สถาพร งามเรืองพงศ์ งี่ปิง แซ่ปัง

โซ้ยบ๊วย แซ่ชื้อ บุนฮุย แซ่เจี่ย โป๊ยเที้ยง แซ่โล้ว

105อรุณ งามเรืองพงศ์ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ เสาวณี งามเรืองพงศ์ สถาพร งามเรืองพงศ์ งี่ปิง แซ่ปัง

โซ้ยบ๊วย แซ่ชื้อ บุนฮุย แซ่เจี่ย โป๊ยเที้ยง แซ่โล้ว

106อรุณ งามเรืองพงศ์ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ เสาวณี งามเรืองพงศ์ สถาพร งามเรืองพงศ์ งี่ปิง แซ่ปัง

โซ้ยบ๊วย แซ่ชื้อ บุนฮุย แซ่เจี่ย โป๊ยเที้ยง แซ่โล้ว

107นายไชยา พัฒนพฤกษ์

108คุณวดี พรรักโชคชัย

109ร้านโชคดี

110ธีรเดช  พัวประดิษฐ์

111คุณยุพดี  กาญจนรังษี

112ดาเรศ ปลื้มสำราญ

113นาย อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์

115  ร.ต.ท กฤษณะ  จันทนป   และบิดา – มารดา   และครอบครัว

116.คุณรุ่งทิพย์  ศรีวิหก

117 คุณพร้อมพร แก้วกิริยา

118 คุณพร้อมพร แก้วกิริยา

119 คุณพร้อมพร แก้วกิริยา

120คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช

121คุณพัชริมทร์  แซ่เท่ง คุณนวลนุช  วนาเกตุกุล

122 คุณยงยุทธ

123  วิยะดา. พัฑฒพงศ์วัฒน์

124  วิยะดา. พัฑฒพงศ์วัฒน์ 

 125  นางสุดจิต  ไชยศรี และ นางชนิดา  สนั่นพานิช

126  นางสุดจิต  ไชยศรี และ นางชนิดา  สนั่นพานิช

127  นางสุดจิต  ไชยศรี และ นางชนิดา  สนั่นพานิช

128  นางสุดจิต  ไชยศรี และ นางชนิดา  สนั่นพานิช

129  นางสุดจิต  ไชยศรี และ นางชนิดา  สนั่นพานิช

130พร้อมพร แก้วกิริยา 

131พร้อมพร แก้วกิริยา 

132พร้อมพร แก้วกิริยา 

133พร้อมพร แก้วกิริยา 

134พร้อมพร แก้วกิริยา 

135พร้อมพร แก้วกิริยา 

136พร้อมพร แก้วกิริยา

137พร้อมพร แก้วกิริยา 

138พร้อมพร แก้วกิริยา 

139พร้อมพร แก้วกิริยา 

140 เรวดี รัตนานุบาล

141 นายเรวัตร ธนสินชัย

142 คุณจุฑาทิพย์  พิทยจำรัส


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท (รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่ระลึก)

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อหินคลุกคิวละ 600 บาท (รับพระผงสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่ระลึก)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ