กำหนดพิธี

กำหนดการพิธี ถวาย สิ่งของ พระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน เครื่องบวช ครั้งต่อไป จะจัดงานถวายในวันที่ 5 ก.ค. 58 ณ วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมงานถวายถวายพระบรมสารีริกธาตุ,เครื่องบวช,พระประธาน,อาสนะสงฆ์ และ สิ่งของต่างๆ วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

http://www.watcharathath.com/กิจกรรม/1-งานถวายถวายพระธาตุ-เครื่องบวช-พระประธาน-สิ่งของ-วันที่-5-กค-58/